Buletinul informativ

Buletinul informativ

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin informativ să constitie o sursă reală de informare pentru toate persoanele interesate.


Informații privind certificatele de clasificare pentru structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare și/sau alimentație publică – disponibil aici

OPORTUNITĂŢI  DE  FINANŢARE  ACTIVE DIN FONDURI STRUCTURALE SAU ALTE FONDURI POST-ADERARE – material disponibil aici

Ghid pentru obținerea avizelor și autorizațiilor necesare proiectelor finanțate din fonduri europene, guvernamentale, etc – disponibil aici

Biroul de consiliere pentru persoane fizice și juridice disponibil aici

GHIDUL AUTORITĂȚILOR PUBLICE PENTRU ACCESUL PUBLICULUI LA INFORMAȚIILE PRIVIND MEDIUL – disponibil aici