Integritate instituțională

Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 – disponibil aici


 Hotărârea 1269 din 17 decembrie 2021, privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025 şi a documentelor aferente acesteia – disponibil aici


Codul etic intern al funcționarilor publici, funcționarilor publici cu statut special și al personalului contractual din cadrul Instituției Prefectului – Județul Buzău – disponibil aici


Legea 571 din 14 decembrie2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii – disponibil aici


Ordinul 62 din 13 iunie 2018 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei şi de educaţie pentru promovarea integrităţii în cadrul Ministerului Afacerilor Interne – disponibil aici