Comisia paritară

Raport de activitate al Comisiei Paritare, din perioada 01.03 – 31.12.2023 – disponibil aici

Ordinul Prefectului nr. 141/2023, privind actualizarea comisiei paritare din cadrul Institutiei Prefectului judetul Buzau – disponibil aici

Ordinul Prefectului nr. 283/2022, privind constituirea comisiei paritare din cadrul Institutiei Prefectului judetul Buzau – disponibil aici