Alte activități

 1. ALEGERI – 9 IUNIE 2024
 2. Măsurile compensatorii de dezvoltare rurală în anul 2021
 3. Comisia mixtă de rechiziții constituită la nivelul județului
 4. Colegiul prefectural
 5. Comisia de disciplină pentru secretarii UAT-urilor
 6. Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit
 7. Comitetul de securitate și sănătate în muncă la nivelul instituției prefectului
 8. Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial
 9. Comisia de dialog social
 10. Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de șanse între femei şi bărbaţi
 11. Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice
 12. Comisia judeţeană privind incluziunea socială
 13. Grupul de lucru pentru derularea POAD
 14. Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor
 15. Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
 16. Colectivul de lucru de pe lângă comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
 17. Comisia Judeţeană pentru Aplicarea Legii nr. 9/1998 și a Legii nr. 290/2003 și Legii 393/2006
 18. Comisia locală pentru inventarierea terenurilor înființată în baza Legii 165/2013
 19. Comisia de delimitare teritorială între unități administrative
 20. Comisii locale (pe UAT-uri) pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare numite prin ordin al prefectului (Inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul acţiunii de ameliorare prin împădurire)
 21. Comisia de analiză tehnică (organism consultativ pentru emiterea tuturor actelor de reglementare privind protectia mediului)
 22. Comisia de atribuire denumiri
 23. Comisia județeană de analiză a propunerilor pentru proiecte de steme
 24. Centrul local de combatere a bolilor (animale)
 25. Comisia de evaluare pentru acordarea despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise, sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor
 26. Comisia pentru aplicarea prevederilor H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018; (fructe și legume, de banane și de lapte)
 27. Grupul județean pentru asigurarea protecției unităților de învățământ
 28. Comisia județeană de acțiune împotriva violenței în sport
 29. Comisia mixtă de verificare și evaluare a riscurilor semnalate de Direcția pentru Agricultură Județeană Buzău la culturile agricole și la animale
 30. Comisia mixtă de control a respectării obligațiilor de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia
 31. Recensământul general agricol și recensământul populației și locuințelor