Protecția datelor cu caracter personal

 1. Ghid orientativ – disponibil aici)
 2. Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal  – Nota de Informare este disponibilă aici
 3. Drepturile persoanelor vizate – Material informativ disponibil aici
 4. Legislația relevantă:  A.REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE este disponibil aici.

  B. LEGEA 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) este disponibilă aici.


  C. LEGEA 102/2005 din 3 mai 2005    *** Republicată privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este disponibilă aici


   

 5. Link-uri utile: 
   

  Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal https://www.dataprotection.ro/

  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor https://edps.europa.eu/

 6. Datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal: