Carieră

Începând cu data de 16.10.2023, toate anunţurile privind concursurile organizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne vor fi postate în portalul HUB de servicii publice https://hub.mai.gov.ro

ANUNȚ 20.12.2023

Instituția Prefectului Județul Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție, vacante – disponibil aici

Informațiile sunt disponibile și pe site-ul  Ministerului Afacerilor Interne, accesând urmatorul link – https://hub.mai.gov.ro/recrutare/anunt/view?id=536

 • Documente necesare –disponibile aici
 • Model adeverință – disponibil aici
 • Formular de înscriere – word / pdf
 • Fișa postului – disponibilă aici

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat, pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, din cadrul
Instituției Prefectului – Județul Buzău – disponibil aici

Rezultatul probei scrise la concursul organizat la data de 22.01.2024, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului controlul legalității, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei, procesul electoral și relații cu autoritățile locale , Instituția Prefectului – Judeţul Buzău – disponibil aici

Rezultatul probei interviu la concursul organizat la data de 22.01.2024, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului controlul legalității, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei, procesul electoral și relații cu autoritățile locale , Instituția Prefectului – disponibil aici

Rezultatul final al concursului organizat, pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Instituției Prefectului – Județul Buzău – disponibil aici

 


ANUNȚ – Examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul Instituției Prefectului – Județul Buzău – disponibil aici

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional superior celui deținut pentru funcționa publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Financiar – Contabilitate, Administrativ, Resurse Umane și Salarizare – Compartiment Resurse Umane și Salarizare – disponibil aici

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru promovarea în grad profesional superior celui deținut, în cadrul Instituției Prefectului – Județul Buzău – disponibil aici

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru promovarea în grad profesional superior celui deținut, în cadrul Instituției Prefectului – Județul Buzău – disponibil – aici

Rezultatul final al concursului organizat pentru promovarea în grad profesional superior celui deținut, în cadrul Instituției Prefectului – Județul Buzău – disponibil aici


ANUNȚ 23.10.2023

Instituția Prefectului – Județul Buzău, publică anunţul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante în baza art. IV din OUG 34/2023 – alin.(2) lit. a) şi art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare                       – disponibil aici

Informațiile sunt disponibile și pe site-ul  Ministerului Afacerilor Interne, accesând urmatorul link – https://hub.mai.gov.ro/recrutare/anunt/view?id=78

 • Documente necesare –disponibile aici
 • Model adeverință – disponibil aici 
 • Formular de înscriere – word / pdf
 • Fișa postului – disponibilă aici

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat începând din data de 27.11.2023, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Şef serviciu, Clasa conducere, Grad II, Serviciului controlul legalității, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei, procesul electoral și relații cu autoritățile locale – disponibil aici

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Şef serviciu, Grad II, al Serviciului controlul legalității, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei, procesul electoral și relații cu autoritățile locale. – disponibil aici

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Şef serviciu, Grad II, al Serviciului controlul legalității, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei, procesul electoral și relații cu autoritățile locale – disponibil aici

Rezultatul final al concursului de recrutare organizat, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Şef serviciu, Grad II, al Serviciului controlul legalității, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei, procesul electoral și relații cu autoritățile locale – disponibil aici


ANUNȚ 19.10.2023

Instituția Prefectului Județul Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante – disponibil aici,

Informațiile sunt disponibile și pe site-ul  Ministerului Afacerilor Interne, accesând urmatorul link – https://hub.mai.gov.ro/recrutare/anunt/view?id=49

 • Consilier juridic, clasa I, grad superior, Serviciul controlul legalității, a aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei, procesul electoral și relații cu autoritățile locale – Fișa postului disponibilă aici
 • Consilier juridic, clasa I, grad principal, Serviciul controlul legalității, a aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei, procesul electoral și relații cu autoritățile locale – Fișa postului disponibilă aici
 • Documente necesare –disponibile aici
 • Model adeverință – disponibil aici 
 • Formular de înscriere – word / pdf

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare,pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, grad profesional superior – disponibil aici

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, grad profesional superior – disponibil aici

Rezultatul final al concursului organizat în data de 22.11.2023, pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic, clasa I, grad superior, din cadrul Serviciului controlul legalității, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei, procesul electoral și relații cu autoritățile locale,  Instituția Prefectului – Judeţul Buzău – disponibil aici

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare, pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie vacante de consilier juridic, grad profesional principal – disponibil aici

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, grad profesional principal – disponibil aici

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, grad profesional principal – disponibil aici

Rezultatul final al concursului organizat în data de 22.11.2023, pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic, clasa I, grad principal, din cadrul Serviciului controlul legalității, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei, procesul electoral și relații cu autoritățile locale,  Instituția Prefectului – Judeţul Buzău – disponibil aici

 

 


ANUNȚ 11.10.2023

Instituția Prefectului – județul BUZĂU, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante în baza art. IV din OUG 34/2023 – alin.(2) lit. a) și art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare                           – disponibil aici 

 • Documente necesare – disponibile aici
 • Model adeverință – disponibil aici 
 • Fișa postului – disponibilă aici

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat începând cu data de 15.11.2023, pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Instituției Prefectului – Județul Buzău – disponibil aici

Rezultatul probei scrise la concursul organizat la data de 15.11.2023, pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic, clasa I, grad asistent, din cadrul Serviciului
controlul legalității, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei, procesul electoral și relații cu autoritățile locale – Compartiment aplicarea apostilei, Instituția Prefectului – Judeţul Buzău – disponibil aici

Rezultatul probei interviu la concursul organizat la data de 15.11.2023, pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic, clasa I, grad asistent, din cadrul Serviciului controlul legalității, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei, procesul electoral și relații cu autoritățile locale – Compartiment aplicarea apostilei, Instituția Prefectului – Judeţul Buzău – disponibil aici

Rezultatul final al concursului organizat în data de 15.11.2023, pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic, clasa I, grad asistent, din cadrul Serviciului controlul legalității, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei, procesul electoral și relații cu autoritățile locale, Compartiment aplicarea apostilei, Instituția Prefectului – Judeţul Buzău – disponibil aici


ANUNȚ 09.08.2023

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Instituției Prefectului – Judeţul Buzău – disponibil aici 


ANUNȚ 07.08.2023

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Instituției Prefectului – Judeţul Buzău – disponibil aici 

ANUNȚ 07.08.2023

Rezultatul probei scrise la concursul organizat la data de 07.08.2023 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Instituției Prefectului – Județul Buzău – disponibil aici

ANUNȚ 07.08.2023

Rezultatul probei suplimentare de testare a competențelor/cunoștințelor specifice în domeniul it la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de consilier superior – disponibil aici

ANUNȚ 07.07.2023

Instituția Prefectului – Județul Buzău, organizează concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante în baza art. IV din OUG 34/2023 – alin.(2) lit. a) și art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – disponibil aici

 • Documente necesare – disponibile aici
 • Formular de înscriere – disponibil aici  format editabil – aici
 • Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor/cunoștințelor specifice – disponibilă aici
 • Programa analitică a probei suplimentare de verificare a cunoștințelor în domeniul IT – nivel avansat – disponibilă aici
 • Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat începând cu data de 07.08.2023, pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Instituției Prefectului – Județul Buzău – disponibil aici

 


ANUNȚ 05.05.2023

INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BUZĂU, judeţul BUZĂU, publică anunţul privind organizarea concursului de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante în baza Art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare – disponibil aici

 • Formular de înscriere – disponibil PDF aici , format editabil – aici
 • Model adeverință – disponibil aici 
 • Fișa postului – disponibilă aici

ANUNȚ 25.04.2023

Instituția Prefectului Județul Buzău organizează concurs de  recrutare  pentru următoarele funcții publice de execuție, vacante  – disponibile aici

 • Documente necesare – disponibile aici
 • Formular de înscriere – disponibil PDF aici , format editabil – aici
 • Model adeverință – disponibil aici 

ANUNȚ 19.08.2022

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Instituției Prefectului – Judeţul Buzău – disponibil aici 


ANUNȚ 18.08.2022

Rezultatul contestației depuse la concursul organizat la data de 16.08.2022, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic , clasa I, grad profesional principal, în cadrul Instituției Prefectului – Județul Buzău – disponibil aici


ANUNȚ 16.08.2022

Rezultatul probei scrise la concursul organizat la data de 16.08.2022 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Instituției Prefectului – Județul Buzău – disponibil aici 


ANUNȚ 16.08.2022

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Instituției Prefectului – Judeţul Buzău – disponibil aici


ANUNȚ 11.08.2022

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Instituției Prefectului – Judeţul Buzău – disponibil aici


ANUNȚ 10.08.2022

Rezultatul contestației depuse la concursul organizat la data de 08.08.2022, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Instituției Prefectului – Județul Buzău – disponibil aici


ANUNȚ 08.08.2022

Rezultatul probei scrise la concursul organizat la data de 08.08.2022 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Instituției Prefectului – Județul Buzău – disponibil aici


ANUNȚ 05.08.2022

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de  recrutare organizat în data de 16.08.2022, proba scrisă pentru ocuparea funcției publice de execuție  de consilier juridic , clasa I, grad profesional principal, din cadrul Instituției Prefectului – Județul Buzău – disponibil aici


ANUNȚ 04.08.2022

Rezultatul probei suplimentare de testare a competențelor/cunoștințelor specifice în domeniul IT la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de consilier superior – disponibil aici


ANUNȚ 28.07.2022

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de  recrutare organizat începând cu data de 04.08.2022 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Instituției Prefectului – Județul Buzău – disponibil aici

 


ANUNȚ 15.07.2022

Instituția Prefectului – Județul Buzău, organizează concursul de  recrutare in  funcția publica de execuție de ”Consilier juridic , clasa I, grad profesional principal”  la Serviciul controlul legalității, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei, procesul electoral și relații cu autoritățile locale – disponibil aici

 • Documente necesare – disponibil aici
 • Formular de înscriere – disponibil aici  format editabil – aici
 • Model adeverință – disponibil aici 
 • Fisa postului – disponibil aici

ANUNȚ 04.07.2022

Instituția Prefectului – Județul Buzău, organizează concursul de  recrutare in  funcția publica de execuție de ”Consilier , clasa I, grad profesional superior” la Serviciul Financiar – Contabilitate, Administrativ, Resurse Umane și Salarizare, Compartiment achizitii publice și informatică – disponibil aici

 • Documente necesare – disponibil aici
 • Formular de înscriere – disponibil aici  format editabil – aici
 • Model adeverință – disponibil aici 
 • Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor/cunoștințelor specifice – disponibilă aici
 • Programa analitică a probei suplimentare de verificare a cunoștințelor în domeniul IT – nivel avansat – disponibil aici

ANUNȚ 01.07.2022

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, in cadrul Instituției Prefectului – Judeţul Buzău – disponibil aici


ANUNȚ 01.07.2022

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, in cadrul Instituției Prefectului – Judeţul Buzău – disponibil aici


ANUNȚ 30.06.2022

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de ”Consilier, clasa I, grad profesional superior”, in cadrul Instituției Prefectului – Judeţul Buzău – disponibil aici


ANUNȚ 30.06.2022

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de ”Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior”, in cadrul Instituției Prefectului – Judeţul Buzău – disponibil aici


ANUNȚ 29.06.2022

Rezultatul probei scrise la concursul organizat la data de 29.06.2022, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de ” Consilier, clasa I, grad profesional superior”, din cadrul Instituției Prefectului – Județul Buzău – disponibil aici 


ANUNȚ 29.06.2022

Rezultatul probei scrise la concursul organizat la data de 29.06.2022, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de ” Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior”, din cadrul Instituției Prefectului – Județul Buzău – disponibil aici


ANUNȚ 23.06.2022

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat la data de 29.06.2022,pentru ocuparea funcției publică de execuție vacante de ” Consilier, clasa I, grad profesional superior”, din cadrul Instituției Prefectului – Județul Buzău – disponibil aici


ANUNȚ 23.06.2022

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  organizat la data de 29.06.2022,pentru ocuparea funcției publică de execuție vacante de ”Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior”, din cadrul Instituției Prefectului – Județul Buzău – disponibil aici


ANUNȚ 20.06.2022

Instituția Prefectului – Județul Buzău, organizează concursul de  recrutare in  funcția publica de execuție de ” Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior” la Serviciul controlul legalității, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei, procesul electoral și relații cu autoritățile locale – disponibil aici

 • Documente necesare – disponibil aici
 • Formular de înscriere – disponibil aici  format editabil – aici
 • Model adeverință – disponibil aici 
 • Fișa postului – disponibilă aici 

 


ANUNȚ 09.06.2022

Rezultatul final al concursului organizat la data de 06.06.2022, Șef serviciu controlul legalității, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei procesul electoral și relații cu autoritățile locale – disponibil aici 


ANUNȚ 08.06.2022

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de „Consilier, clasa I,  grad profesional superior” în cadrul Instituției Prefectului – Județul Buzău – disponibil aici 


ANUNȚ 08.06.2022

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de „Consilier, clasa I,  grad profesional superior” în cadrul Instituției Prefectului – Județul Buzău – disponibil aici 


ANUNȚ 08.06.2022

Rezultatul contestației depuse la la concursul organizat în data de 06.06.2022, pentru promovarea în funcția publică de Șef serviciu controlul legalității, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei procesul electoral și relații cu autoritățile locale – disponibill aici 


ANUNȚ 06.06.2022

Rezultatul probei scrise la concursul organizat la data de 06.06.2022, pentru promovare în funcția publică de Șef serviciu controlul legalității, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei, procesul elctoral și relațiile cu autoritățile locale  – disponibill aici 


ANUNȚ 06.06.2022

Plan de interviu pentru concursul organizat la data de 06.06.2022, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de „Consilier, clasa I,  grad profesional superior” în cadrul Instituției Prefectului – Județul Buzău – disponibil aici


ANUNȚ 06.06.2022

Rezultatul probei scrise la concursul organizat la data de 06.06.2022, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de „Consilier, clasa I,  grad profesional superior” în cadrul Instituției Prefectului – Județul Buzău – disponibil aici


ANUNȚ 31.05.2022

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru promovare în funcția publică de conducere de Șef serviciu gradul II al Serviciul controlul legalității, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei, procesul elctoral și relațiile cu autoritățile locale  – disponibil aici


ANUNȚ 31.05.2022

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  de recrutare în funcția publică de execuție de „Consilier, clasa I,  grad profesional superior”  în cadrul Serviciului Financiar – Contabilitate, Administrativ, Resurse Umane și Salarizare- Compartiment Achiziții publice și Informatică – disponibil aici


ANUNȚ 30.05.2022

Instituția Prefectului – Județul Buzău, organizează concursul de  recrutare in  funcția publică de execuție de ” Consilier, clasa I, grad profesional superior” la Serviciul afaceri europene, relații internaționale, dezvoltare economică, strategii guvernamentale, servicii publice deconcentrate si situații de  urgentă – disponibil aici

 • Documente necesare – disponibil aici
 • Formular de înscriere – disponibil aici 
 • Model adeverință – disponibil aici 
 • Fișa postului – disponibilă aici 

ANUNȚ 30.05.2022

Instituția Prefectului – Județul Buzău, organizează concursul de  recrutare in  funcția publica de execuție de ” Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior” la Serviciul controlul legalității, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei, procesul electoral și relații cu autoritățile locale – disponibil aici

 • Documente necesare – disponibil aici
 • Formular de înscriere – disponibil aici 
 • Model adeverință – disponibil aici 
 • Fișa postului – disponibilă aici

ANUNȚ 09.05.2022

Rezultatul probei interviu la concursul de promovare în grad profesional superior celui deținut pentru funcția publică de expert, clasa I grad profesional principal din cadrul Serviciului Financiar – Contabilitate, Administrativ, Resurse Umane si Salarizare – disponibil aici


ANUNȚ 09.05.2022

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare în grad profesional superior celui deținut pentru funcția publică de expert, clasa I grad profesional principal din cadrul Serviciului Financiar – Contabilitate, Administrativ, Resurse Umane si Salarizare – disponibil aici


ANUNȚ 06.05.2022

Institutia Prefectului Judetul Buzau organizeaza concursul de  recrutare in  functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Financiar – Contabilitate, Administrativ, Resurse Umane si Salarizare , compartiment achizitii publice si informatica,  in  data de 06.06.2022, disponibil aici


ANUNȚ 05.05.2022

Institutia Prefectului Judetul Buzau organizeaza concursul de  promovare in  functia publica de conducere  de sef serviciu controlul legalității, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei, procesul electoral și relații cu autoritățile locale, in  data de 06.06.2022 , ora 10:00, disponibil – aici


ANUNȚ

             Avand in vedere prevederile H.G.  611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea  si dezvoltarea carierei  functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare , va comunicam ca in perioada 09-11.05.2022  urmeaza sa se  desfasoare  concursul pentru promovarea in grad  profesional  imediat superior celui detinut, pentru functia publica de expert , clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciul Financiar – Contabilitate, Administrativ, Resurse Umane si Salarizare – Compartiment Resurse Umane si Salarizare .

Durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi, 40 ore pe saptamana.

Dosarele de inscriere se depun in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului pe site-ul  Institutiei Prefectului Judetul Buzau, incepand cu data de 08.04.2022 si pana la data de 27.04.2022

Concursul se va organiza la sediul Institutia Prefectului Judetul Buzau, bulevardul N. Balcescu nr.48.

I.Bibliografie

Constitutia Romaniei, republicată;

 • U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.53/2003, privind Codul muncii,(r2) republicata, cu modificarile  şi completarile  ulterioare;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • M.F.P. nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de alicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata cu modificarile si completarile ulterioareș
 • G.nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor forme de discriminare, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

TEMATICA

 • Constitutia Romaniei, republicată;
 • U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.53/2003, privind Codul muncii,(r2) republicata, cu modificarile  şi completarile  ulterioare;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
 • M.F.P. nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de alicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare
 • G.nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor forme de discriminare, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

      

 

PREFECT,

 TICLEA  DANIEL MARIAN

 


 

ANUNȚ – 02.02.2022 – Rezultatul final la concursul organizat pentru  promovare în funcția publică de conducere de Șef serviciu gradul II al Serviciului afaceri europene, relații internaționale, dezvoltare economică, strategii guvernamentale, servicii publice deconcentrate și situații de urgență Instituția Prefectului – Județul Buzău

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de concurs comunică următorul rezultat final:

Nr. crt. Indicativ dosar Funcţia publică Punctajul final Rezultatul final
1. 649 Șef serviciu gradul II 179,80 Admis

 

 

Secretar

Crăciun Florin

 

ANUNȚ – 31.01.2022 – Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru  promovare în funcția publică de conducere de Șef serviciu gradul II al Serviciului afaceri europene, relații internaționale, dezvoltare economică, strategii guvernamentale, servicii publice deconcentrate și situații de urgență Instituția Prefectului – Județul Buzău

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

Nr. crt. Indicativ dosar Funcţia publică Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
1. 649 Șef serviciu gradul II 93 Admis

 

 • Rezultatul probei interviu a fost stabilit ca urmare a obținerii unui punctaj de minim 70 de puncte.
 • Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, domnul Crăciun Florin
 • Afişat astăzi, 31.01.2022, ora 1600, la sediul Instituției Prefectului – Județul Buzău

 

 

Secretar

Crăciun Florin

 

ANUNȚ – 31.01.2022 – Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru  promovare în funcția publică de conducere de Șef serviciu gradul II al Serviciului afaceri europene, relații internaționale, dezvoltare economică, strategii guvernamentale, servicii publice deconcentrate și situații de urgență Instituția Prefectului – Județul Buzău

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt. Indicativ dosar Funcţia publică Punctajul probei scrise Rezultatul Probei scrise
1. 649 Șef serviciu gradul II 86,80 Admis

 

 • Rezultatul probei scrise a fost stabilit ca urmare a obținerii unui punctaj de minim 70 de puncte.
 • Candidatul declarat admis va susţine interviul în data de 02.02.2022, ora 1500, la sediul Instituției Prefectului – Județul Buzău.
 • Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, domnul Crăciun Florin
 • Afişat astăzi, 31.01.2022, ora 1445, la sediul Instituției Prefectului – Județul Buzău

 

 

Secretar

Crăciun Florin

 

 

 

ANUNȚ – 21.01.2022 – Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru  promovare în funcția publică de conducere de Șef serviciu gradul II al Serviciului afaceri europene, relații internaționale, dezvoltare economică, strategii guvernamentale, servicii publice deconcentrate și situații de urgență.

 

Instituția Prefectului Județul Buzău

Comisia de concurs  constituită conform Ordinului Prefectului nr.893/28.12.2021

Nr.1057/21.01.2022

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. Crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Instituţia sau autoritatea publică Rezultatul selecţiei dosarelor
1. 649 Șef serviciu gradul II Instituția Prefectului Județul Buzău Admis

 

 

 • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 31.01.2022, ora 10,00, la sediul institutiei
 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor,
 • Afişat astăzi, 21.01.2022, ora  14.00, la sediul instituției.

 

 

 

Secretar,

Crăciun Florin

 

 

ANUNȚ – 30.12.2021

             Având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, vă înștiințăm că Instituția Prefectului Județul Buzău organizează concurs de promovare a unei funcții publice vacante de conducere de Șef serviciu, gradul II, al Serviciului afaceri europene, relații internaționale, dezvoltare economică, strategii guvernamentale, servicii publice deconcentrate și situații de urgență.

Conditii de participare

 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.468 alin.(2) lit.a) și art.483 alin.(2) lit.a)-e) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
 • studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 5 ani.
 • să fie numit într-o funcție publică, Clasa I;
 • să nu aibă nicio sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului administrativ.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, 40 ore pe săptămână.

Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul A.N.F.P. și pe site-ul Instituției Prefectului Județul Buzău, începând cu data de 30.12.2021 și până la data de 18.01.2022, de luni până vineri.

Concursul se va organiza la sediul Institutia Prefectului Judetul Buzau, bulevardul N. Balcescu nr.48.Relatii suplimentare la telefon: 0238719543- Crăciun Florin.

 

    Proba scrisă – 31.01.2022 ora 10.00

    Inteviul – 02.02.2022

    Data afișării – 30.12.2021

 

PREFECT,

 

Daniel Marian ȚICLEA

ANEXA

 

Bibliografie:

 

 • Constituția României, republicată,
 • U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii,(r2) republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 • Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare,
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare,
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și barbați, republicată cu modificările și completările ulterioare,
 • G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările și completările ulterioare,
 • U.G. nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență,
 • HOTĂRÂRE nr. 1.491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență.

 

ANUNȚ – 06.12.2021 – Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Instituției Prefectului -Județul Buzău. Disponibil aici.

ANUNȚ – 06.12.2021 – Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Instituției Prefectului -Județul Buzău. Disponibil aici.

ANUNȚ – 06.12.2021 Plan de interviu pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Instituției Prefectului – Județul Buzău. Disponibil aici.

ANUNȚ – 02.12.2021 Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Instituției Prefectului -Județul Buzău. Disponibil aici.

ANUNȚ – 02.12.2021 Barem de corectare concurs 02.12.2021 consilier, clasa I, grad profesional – asistent. Disponibil aici.

         

ANUNȚ – 23.11.2021 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  de recrutare, a  unei functii publice vacante  de consilier , clasa I, grad profesional asistent, in perioada 02-06.12.2021 .

Anunț disponibil aici.

       ANUNȚ  – 01.11.2021

           Institutia Prefectului – Judetul Buzau  organizeaza concursul de recrutare, a  unei functii publice vacante  de consilier , clasa I, grad profesional asistent, in perioada 02-06.12.2021 .

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisa in data de 02.12.2021 si  proba interviu in data de 06.12.2021.

Conditiile de participare sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice – minim 1 an.

 

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în perioada 01.11.2021 –22 .11.2021.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Anexam alaturat bibliografia / tematica

 

Bibliografie :

 • Constitutia Romaniei, republicată;
 • O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.53/2003, privind Codul muncii,(r2) republicata, cu modificarile  şi completarile  ulterioare;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G.nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 • O.G.nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor forme de discriminare, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

TEMATICA

 • Constitutia Romaniei, republicată;
 • O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.53/2003, privind Codul muncii,(r2) republicata, cu modificarile  şi completarile  ulterioare;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G.nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata cu modificarile si completarile ulterioareș
 • O.G.nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor forme de discriminare, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

– Documente necesare înscriere – pdf

– Formular înscriere – doc

– Atribuțiile postului – pdf

– Model adeverință de vechime – pdf

 

 

Relatii suplimentare la  doamna Tomescu Domnica -consilier superior   in cadrul  Institutiei Prefectului Judetul Buzau, telefon 0238.719543, interior 29036.

 

 

 

 

18.10.2021 ANUNȚ – Rezultatul final pentru concursul organizat pentru promovare in grad profesional

Anunț disponibil aici.

 

18.10.2021 ANUNȚ – Rezultatul probei interviu pentru concursul organizat pentru promovare in grad profesional

Anunț disponibil aici.

 

18.10.2021 ANUNȚ – Rezultatul probei scrise pentru concursul organizat pentru promovare in grad profesional

Anunț disponibil aici.

 

04.10.2021 ANUNȚ – Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru  promovare in grad profesional

Anunț disponibil aici.

24.09.2021 ANUNT privind rezultatul final la concursul de recrutare  pentru ocuparea a două funcții publice vacante de consilier juridic, din cadrul Serviciul controlul legalităţii, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei, procesul electoral şi relaţii cu autorităţile locale organizat la nivelul  Instituției Prefectului – Județul Buzău

Având în vedere prevederile  art. 62 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu ale art. 618 alin. (15) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizată, comisia de concurs comunică următorul rezultat final:

Nr. crt. Numărul de înregistrare al dosarului de candidatură * Funcţia publică pentru care candidează Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat proba scrisă
1. 11062/07.09.2021 consilier juridic, clasa I, grad profesional superior 50,23 86,00 136,23 ADMIS
2. 11114/08.09.2021 consilier juridic, clasa I, grad profesional superior 54,66 86,33 140,99 ADMIS

În vederea asigurării protecției datelor cu caracter personal potrivit legislației naționale și internaționale în vigoare, Comisia a stabilit ca afișarea rezultatului selecției dosarelor depuse de candidați să se realizeze prin utilizarea unor indicative care reprezintă numărul de înregistrare al dosarului depus de fiecare candidat în parte.

 

Afişat astăzi, 24.09.2021, ora 13.00 , la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău și pe site-ul oficial: https://bz.prefectura.mai.gov.ro/ , la secțiunea special creată în acest scop, în temeiul și termenul prevăzut la art. 62 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008, actualizată.

Secretar comisie,                   

Alina-Mioara CHIPRIU

 

ANUNT privind rezultatul interviului din 23.09.2021 la concursul de recrutare  pentru ocuparea a două funcții publice vacante de consilier juridic grad profesional superior, din cadrul Serviciul controlul legalităţii, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei, procesul electoral şi relaţii cu autorităţile locale organizat la nivelul  Instituției Prefectului – Județul Buzău. Disponibil aici

Având în vedere prevederile art. 59 alin. (2) și ale art. 61 alin. (4) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu ale art. 618 alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizată, comisia de concurs comunică următorul rezultat al interviului:

Nr. crt. Numărul de înregistrare al dosarului de candidatură * Funcţia publică pentru care candidează Punctaj interviu Rezultat proba scrisă
1. 11062/07.09.2021 consilier juridic, clasa I, grad profesional superior 86,00 ADMIS
2. 11114/08.09.2021 consilier juridic, clasa I, grad profesional superior 86,33 ADMIS

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la interviu pot formula contestație conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare, în termen de 24 de ore de la afișare. Contestația se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

 

În vederea asigurării protecției datelor cu caracter personal potrivit legislației naționale și internaționale în vigoare, Comisia a stabilit ca afișarea rezultatului selecției dosarelor depuse de candidați să se realizeze prin utilizarea unor indicative care reprezintă numărul de înregistrare al dosarului depus de fiecare candidat în parte.

 

Afişat astăzi, 23.09.2021, ora 12.45 , la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău și pe site-ul oficial: https://bz.prefectura.mai.gov.ro/ , la secțiunea special creată în acest scop, în temeiul și termenul prevăzut la art. 60 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008, actualizată.

                                                                                                   

                                                Secretar comisie,                                                                                                                         

                                         Alina-Mioara CHIPRIU

 

 

 

ANUNȚ privind rezultatul probei scrise din 20.09.2021 la concursul de recrutare  pentru ocuparea a două funcții publice vacante de consilier juridic, din cadrul Serviciul controlul legalităţii, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei, procesul electoral şi relaţii cu autorităţile locale organizat la nivelul  Instituției Prefectului – Județul Buzău

Având în vedere prevederile art. 59 alin. (2) și ale art. 60 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu ale art. 618 alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizată, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise:

Nr. crt. Numărul de înregistrare al dosarului de candidatură * Funcţia publică pentru care candidează Punctaj proba scrisă Rezultat proba scrisă
1. 10600/31.08.2021 consilier juridic, clasa I, grad profesional superior 17.66 RESPINS
2. 11062/07.09.2021 consilier juridic, clasa I, grad profesional superior 50,23 ADMIS
3. 11114/08.09.2021 consilier juridic, clasa I, grad profesional superior 54,66 ADMIS

          Candidații declarați admiși vor susține în data de 23.09.2021 proba interviu la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău din Bld. N. Bălcescu, nr. 48, ora 10:00.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la proba scrisă pot formula contestație conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare, în termen de 24 de ore de la afișare. Contestația se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

În vederea asigurării protecției datelor cu caracter personal potrivit legislației naționale și internaționale în vigoare, Comisia a stabilit ca afișarea rezultatului selecției dosarelor depuse de candidați să se realizeze prin utilizarea unor indicative care reprezintă numărul de înregistrare al dosarului depus de fiecare candidat în parte.

Afişat astăzi, 20.09.2021, ora 15:30, la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău și pe site-ul oficial: https://bz.prefectura.mai.gov.ro/ , la secțiunea special creată în acest scop, în temeiul și termenul prevăzut la art. 60 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008, actualizată.

Secretar comisie,           

Alina-Mioara CHIPRIU

 

ANUNȚ PRIVIND REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR (15.09.2021)

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare  pentru ocuparea a două funcții publice vacante de consilier juridic, din cadrul Instituției Prefectului – Județul Buzău, din 20.09.2021

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al selectării dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numărul de înregistrare al dosarului de candidatură * Funcţia publică pentru care candidează Rezultatul selectării dosarelor Observații
1. 10600/31.08.2021 consilier juridic, clasa I, grad profesional superior ADMIS Nu este cazul.
2. 11062/07.09.2021 consilier juridic, clasa I, grad profesional superior ADMIS Nu este cazul.
3. 11114/08.09.2021 consilier juridic, clasa I, grad profesional superior ADMIS Nu este cazul.
4. 11124/08.09.2021 consilier juridic, clasa I, grad profesional superior RESPINS Motivul respingerii dosarului:

Candidatul nu face dovada vechimii în specialitatea studiilor, anume 7 ani pentru gradul profesional superior, conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c), raportate la ale art. 424 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019. De asemenea, nu a depus copie legalizată a cazierului judiciar sau exemplarul original al acestuia pentru certificarea conformității cu originalul a copiei conform art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008.

 

         Candidații declarați admiși vor susține în data de 20.09.2021 proba scrisă la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău din Bld. N. Bălcescu, nr. 48, ora 10:00.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la selecția dosarelor pot formula contestație conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare, în termen de 24 de ore de la afișare. Contestația se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

În vederea asigurării protecției datelor cu caracter personal potrivit legislației naționale și internaționale în vigoare, Comisia a stabilit ca afișarea rezultatului selecției dosarelor depuse de candidați să se realizeze prin utilizarea unor indicative care reprezintă numărul de înregistrare al dosarului depus de fiecare candidat în parte.

Afişat astăzi, 15.09.2021, ora 14.00,  la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău și pe site-ul oficial: https://bz.prefectura.mai.gov.ro/ , la secțiuea special creată în acest scop, în temeiul și termenul prevăzut la art. 50 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008, actualizată.                                                                                           

 Secretar comisie,          

Alina-Mioara CHIPRIU

 

CARIERĂ – posturi scoase la concurs:

 

Concurs pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Buzău, organizat în temeiul art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Informaţii concurs
Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă în afara Agenţiei Naționale a Funcționarilor Publici.
Data de susținere a probei scrise: 20.09.2021, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Instițutiei Prefectului județul Buzău, Bulevardul N. Balcescu nr. 48
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: Persoana de contact: Chipriu Alina – consilier superior 0238719543 interior 29044 prefect@prefecturabuzau.ro
Data afişării: 20.08.2021, ora 12:00
Informaţii posturi scoase la concurs
Consilier juridic
Descriere post Localizare post
Clasa: I

Grad: superior

Tip compartiment: SERVICIU
Denumire compartiment: CONTROLUL LEGALITATII A APLICARII ACTELOR NORMATIVE CONTENCIOS ADMINISTRATIV APLICAREA APOSTILEI, PROCES ELECTORAL SI RELATII CU AUTORITATILE LOCALE

INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BUZĂU
Localitate: BUZĂU
Judeţ: BUZĂU
Consilier juridic
Descriere post Localizare post
Clasa: I

Grad: superior

Tip compartiment: SERVICIU
Denumire compartiment: CONTROLUL LEGALITATII A APLICARII ACTELOR NORMATIVE CONTENCIOS ADMINISTRATIV APLICAREA APOSTILEI, PROCES ELECTORAL SI RELATII CU AUTORITATILE LOCALE

INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BUZĂU
Localitate: BUZĂU
Judeţ: BUZĂU
Condiţii de participare
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in specializarea stiinte juridice,
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice – minimum 7 ani.
Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs
Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop.
Responsabilitatea privind legalitatea şi corectitudinea informaţiilor din conţinutul anunţului de concurs publicat pe site-ul Agenţiei şi încadrarea în temeiurile legale prevăzute de actele normative aparţin în exclusivitate autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Bibliografia / tematica:
1. Constituţia României, republicată
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, r(2) republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea – cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
8. Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Pentru relaţii suplimentare, vă puteţi adresa Serviciului resurse umane la tel. 0238-719.543 (c), 0238-719.674 (c).

 

Rezultatul contestatiei la  selecţia dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru  promovare in functia publica de conducere de sef Serviciul Controlul Legalitatii, a Aplicarii Actelor Normative, Contencios Administrativ, Aplicarea Apostilei si Relatii cu Autoritatile Locale – aici

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru  promovare in functia publica de conducere de sef Serviciul Controlul Legalitatii, a Aplicarii Actelor Normative, Contencios Administrativ, Aplicarea Apostilei si Relatii cu Autoritatile Locale – aici 

ANUNȚ concurs de promovare în funcție publică de conducere și BIBLIOGRAFIE- disponibile aici

ANUNȚ pentru promovarea în grad profesional superior- disponibil aici

REZULTATUL selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru promovarea în grad profesional- disponibil aici

REZULTATUL probei scrise pentru concursul organizat pentru promovare în grad profesional- disponibil aici

REZULTATUL probei interviu pentru concursul organizat pentru promovare în grad profesional- disponibil aici

REZULTATUL probei scrise de promovare în funcția publică de conducere organizat de Instituția Prefectului – Județul Buzău – disponibil aici

REZULTATUL FINAL al probei scrise de promovare în funcția publică de conducere organizat de Instituția Prefectului – Județul Buzău – disponibil aici

Anunt concurs de promovare in functia publica de  conducere de sef serviciu , gradul II al Controlul Legalitatii, al Aplicarii Actelor Normative, Contencios Administrativ, Aplicarea Apostilei si Relatii cu Autoritatile Locale, disponibil aici. 

755 de posturi sunt disponibile pentru admiterea la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.

Până în data de 11 iulie, cei care întrunesc condițiile și criteriile prevăzute de legislația în vigoare se pot înscrie pentru concursul de admitere. Posturile disponibile sunt repartizate astfel:

Specializarea „Ordine și siguranță publică”, domeniul de licență „Științe militare, informații și ordine publică”:

-300 de locuri pentru specialitatea poliție;

-70 de locuri pentru specialitatea poliție de frontieră;

-60 de locuri pentru specialitatea jandarmi.

Pentru aceeași specializare, forma de învățământ cu frecvență redusă, disponibilă agenților și subofițerilor din instituțiile Ministerului Afacerilor Interne, sunt prevăzute 50 de locuri.

Specializarea „Drept”, domeniul de licență „Drept”:

-specialitatea poliție, poliție de frontieră, jandarmi, sunt scoase la concurs 125 de locuri forma de învățământ cu frecvență;

-100 de locuri – învățământ la distanță, care sunt adresate personalului MAI și pentru care se percepe taxă de școlarizare.

-50 de locuri disponibile în cadrul Facultății de Pompieri, domeniul de licență „Ingineria Instalaţiilor”.

Pentru informații detaliate cu privire la sesiunea de admitere din acest an în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, pot fi consultate pe:

-site-ul MAI https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/ ,

-site-ul academiei de poliție https://www.academiadepolitie.ro/, precum și site-urile unităților de recrutare.

Întregul proces de admitere  va avea loc în perioada iunie – septembrie 2021.