Carieră

CARIERĂ – posturi scoase la concurs:

Rezultatul contestatiei la  selecţia dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru  promovare in functia publica de conducere de sef Serviciul Controlul Legalitatii, a Aplicarii Actelor Normative, Contencios Administrativ, Aplicarea Apostilei si Relatii cu Autoritatile Locale – aici

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru  promovare in functia publica de conducere de sef Serviciul Controlul Legalitatii, a Aplicarii Actelor Normative, Contencios Administrativ, Aplicarea Apostilei si Relatii cu Autoritatile Locale – aici 

ANUNȚ concurs de promovare în funcție publică de conducere și BIBLIOGRAFIE- disponibile aici

ANUNȚ pentru promovarea în grad profesional superior- disponibil aici

REZULTATUL selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru promovarea în grad profesional- disponibil aici

REZULTATUL probei scrise pentru concursul organizat pentru promovare în grad profesional- disponibil aici

REZULTATUL probei interviu pentru concursul organizat pentru promovare în grad profesional- disponibil aici

REZULTATUL probei scrise de promovare în funcția publică de conducere organizat de Instituția Prefectului – Județul Buzău – disponibil aici

REZULTATUL FINAL al probei scrise de promovare în funcția publică de conducere organizat de Instituția Prefectului – Județul Buzău – disponibil aici

Anunt concurs de promovare in functia publica de  conducere de sef serviciu , gradul II al Controlul Legalitatii, al Aplicarii Actelor Normative, Contencios Administrativ, Aplicarea Apostilei si Relatii cu Autoritatile Locale, disponibil aici.