Carieră

18.10.2021 ANUNȚ – Rezultatul final pentru concursul organizat pentru promovare in grad profesional

Anunț disponibil aici.

 

18.10.2021 ANUNȚ – Rezultatul probei interviu pentru concursul organizat pentru promovare in grad profesional

Anunț disponibil aici.

 

18.10.2021 ANUNȚ – Rezultatul probei scrise pentru concursul organizat pentru promovare in grad profesional

Anunț disponibil aici.

 

04.10.2021 ANUNȚ – Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru  promovare in grad profesional

Anunț disponibil aici.

24.09.2021 ANUNT privind rezultatul final la concursul de recrutare  pentru ocuparea a două funcții publice vacante de consilier juridic, din cadrul Serviciul controlul legalităţii, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei, procesul electoral şi relaţii cu autorităţile locale organizat la nivelul  Instituției Prefectului – Județul Buzău

Având în vedere prevederile  art. 62 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu ale art. 618 alin. (15) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizată, comisia de concurs comunică următorul rezultat final:

Nr. crt. Numărul de înregistrare al dosarului de candidatură * Funcţia publică pentru care candidează Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat proba scrisă
1. 11062/07.09.2021 consilier juridic, clasa I, grad profesional superior 50,23 86,00 136,23 ADMIS
2. 11114/08.09.2021 consilier juridic, clasa I, grad profesional superior 54,66 86,33 140,99 ADMIS

În vederea asigurării protecției datelor cu caracter personal potrivit legislației naționale și internaționale în vigoare, Comisia a stabilit ca afișarea rezultatului selecției dosarelor depuse de candidați să se realizeze prin utilizarea unor indicative care reprezintă numărul de înregistrare al dosarului depus de fiecare candidat în parte.

 

Afişat astăzi, 24.09.2021, ora 13.00 , la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău și pe site-ul oficial: https://bz.prefectura.mai.gov.ro/ , la secțiunea special creată în acest scop, în temeiul și termenul prevăzut la art. 62 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008, actualizată.

Secretar comisie,                   

Alina-Mioara CHIPRIU

 

ANUNT privind rezultatul interviului din 23.09.2021 la concursul de recrutare  pentru ocuparea a două funcții publice vacante de consilier juridic grad profesional superior, din cadrul Serviciul controlul legalităţii, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei, procesul electoral şi relaţii cu autorităţile locale organizat la nivelul  Instituției Prefectului – Județul Buzău. Disponibil aici

Având în vedere prevederile art. 59 alin. (2) și ale art. 61 alin. (4) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu ale art. 618 alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizată, comisia de concurs comunică următorul rezultat al interviului:

Nr. crt. Numărul de înregistrare al dosarului de candidatură * Funcţia publică pentru care candidează Punctaj interviu Rezultat proba scrisă
1. 11062/07.09.2021 consilier juridic, clasa I, grad profesional superior 86,00 ADMIS
2. 11114/08.09.2021 consilier juridic, clasa I, grad profesional superior 86,33 ADMIS

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la interviu pot formula contestație conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare, în termen de 24 de ore de la afișare. Contestația se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

 

În vederea asigurării protecției datelor cu caracter personal potrivit legislației naționale și internaționale în vigoare, Comisia a stabilit ca afișarea rezultatului selecției dosarelor depuse de candidați să se realizeze prin utilizarea unor indicative care reprezintă numărul de înregistrare al dosarului depus de fiecare candidat în parte.

 

Afişat astăzi, 23.09.2021, ora 12.45 , la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău și pe site-ul oficial: https://bz.prefectura.mai.gov.ro/ , la secțiunea special creată în acest scop, în temeiul și termenul prevăzut la art. 60 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008, actualizată.

                                                                                                   

                                                Secretar comisie,                                                                                                                         

                                         Alina-Mioara CHIPRIU

 

 

 

ANUNȚ privind rezultatul probei scrise din 20.09.2021 la concursul de recrutare  pentru ocuparea a două funcții publice vacante de consilier juridic, din cadrul Serviciul controlul legalităţii, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei, procesul electoral şi relaţii cu autorităţile locale organizat la nivelul  Instituției Prefectului – Județul Buzău

Având în vedere prevederile art. 59 alin. (2) și ale art. 60 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu ale art. 618 alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizată, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise:

Nr. crt. Numărul de înregistrare al dosarului de candidatură * Funcţia publică pentru care candidează Punctaj proba scrisă Rezultat proba scrisă
1. 10600/31.08.2021 consilier juridic, clasa I, grad profesional superior 17.66 RESPINS
2. 11062/07.09.2021 consilier juridic, clasa I, grad profesional superior 50,23 ADMIS
3. 11114/08.09.2021 consilier juridic, clasa I, grad profesional superior 54,66 ADMIS

          Candidații declarați admiși vor susține în data de 23.09.2021 proba interviu la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău din Bld. N. Bălcescu, nr. 48, ora 10:00.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la proba scrisă pot formula contestație conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare, în termen de 24 de ore de la afișare. Contestația se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

În vederea asigurării protecției datelor cu caracter personal potrivit legislației naționale și internaționale în vigoare, Comisia a stabilit ca afișarea rezultatului selecției dosarelor depuse de candidați să se realizeze prin utilizarea unor indicative care reprezintă numărul de înregistrare al dosarului depus de fiecare candidat în parte.

Afişat astăzi, 20.09.2021, ora 15:30, la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău și pe site-ul oficial: https://bz.prefectura.mai.gov.ro/ , la secțiunea special creată în acest scop, în temeiul și termenul prevăzut la art. 60 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008, actualizată.

Secretar comisie,           

Alina-Mioara CHIPRIU

 

ANUNȚ PRIVIND REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR (15.09.2021)

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare  pentru ocuparea a două funcții publice vacante de consilier juridic, din cadrul Instituției Prefectului – Județul Buzău, din 20.09.2021

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al selectării dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numărul de înregistrare al dosarului de candidatură * Funcţia publică pentru care candidează Rezultatul selectării dosarelor Observații
1. 10600/31.08.2021 consilier juridic, clasa I, grad profesional superior ADMIS Nu este cazul.
2. 11062/07.09.2021 consilier juridic, clasa I, grad profesional superior ADMIS Nu este cazul.
3. 11114/08.09.2021 consilier juridic, clasa I, grad profesional superior ADMIS Nu este cazul.
4. 11124/08.09.2021 consilier juridic, clasa I, grad profesional superior RESPINS Motivul respingerii dosarului:

Candidatul nu face dovada vechimii în specialitatea studiilor, anume 7 ani pentru gradul profesional superior, conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c), raportate la ale art. 424 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019. De asemenea, nu a depus copie legalizată a cazierului judiciar sau exemplarul original al acestuia pentru certificarea conformității cu originalul a copiei conform art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008.

 

         Candidații declarați admiși vor susține în data de 20.09.2021 proba scrisă la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău din Bld. N. Bălcescu, nr. 48, ora 10:00.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la selecția dosarelor pot formula contestație conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare, în termen de 24 de ore de la afișare. Contestația se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

În vederea asigurării protecției datelor cu caracter personal potrivit legislației naționale și internaționale în vigoare, Comisia a stabilit ca afișarea rezultatului selecției dosarelor depuse de candidați să se realizeze prin utilizarea unor indicative care reprezintă numărul de înregistrare al dosarului depus de fiecare candidat în parte.

Afişat astăzi, 15.09.2021, ora 14.00,  la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău și pe site-ul oficial: https://bz.prefectura.mai.gov.ro/ , la secțiuea special creată în acest scop, în temeiul și termenul prevăzut la art. 50 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008, actualizată.                                                                                           

 Secretar comisie,          

Alina-Mioara CHIPRIU

 

CARIERĂ – posturi scoase la concurs:

 

Concurs pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Buzău, organizat în temeiul art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Informaţii concurs
Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă în afara Agenţiei Naționale a Funcționarilor Publici.
Data de susținere a probei scrise: 20.09.2021, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Instițutiei Prefectului județul Buzău, Bulevardul N. Balcescu nr. 48
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: Persoana de contact: Chipriu Alina – consilier superior 0238719543 interior 29044 prefect@prefecturabuzau.ro
Data afişării: 20.08.2021, ora 12:00
Informaţii posturi scoase la concurs
Consilier juridic
Descriere post Localizare post
Clasa: I

Grad: superior

Tip compartiment: SERVICIU
Denumire compartiment: CONTROLUL LEGALITATII A APLICARII ACTELOR NORMATIVE CONTENCIOS ADMINISTRATIV APLICAREA APOSTILEI, PROCES ELECTORAL SI RELATII CU AUTORITATILE LOCALE

INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BUZĂU
Localitate: BUZĂU
Judeţ: BUZĂU
Consilier juridic
Descriere post Localizare post
Clasa: I

Grad: superior

Tip compartiment: SERVICIU
Denumire compartiment: CONTROLUL LEGALITATII A APLICARII ACTELOR NORMATIVE CONTENCIOS ADMINISTRATIV APLICAREA APOSTILEI, PROCES ELECTORAL SI RELATII CU AUTORITATILE LOCALE

INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BUZĂU
Localitate: BUZĂU
Judeţ: BUZĂU
Condiţii de participare
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in specializarea stiinte juridice,
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice – minimum 7 ani.
Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs
Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop.

Responsabilitatea privind legalitatea şi corectitudinea informaţiilor din conţinutul anunţului de concurs publicat pe site-ul Agenţiei şi încadrarea în temeiurile legale prevăzute de actele normative aparţin în exclusivitate autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Bibliografia / tematica:
1. Constituţia României, republicată
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, r(2) republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea – cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
8. Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Pentru relaţii suplimentare, vă puteţi adresa Serviciului resurse umane la tel. 0238-719.543 (c), 0238-719.674 (c).

 

Rezultatul contestatiei la  selecţia dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru  promovare in functia publica de conducere de sef Serviciul Controlul Legalitatii, a Aplicarii Actelor Normative, Contencios Administrativ, Aplicarea Apostilei si Relatii cu Autoritatile Locale – aici

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru  promovare in functia publica de conducere de sef Serviciul Controlul Legalitatii, a Aplicarii Actelor Normative, Contencios Administrativ, Aplicarea Apostilei si Relatii cu Autoritatile Locale – aici 

ANUNȚ concurs de promovare în funcție publică de conducere și BIBLIOGRAFIE- disponibile aici

ANUNȚ pentru promovarea în grad profesional superior- disponibil aici

REZULTATUL selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru promovarea în grad profesional- disponibil aici

REZULTATUL probei scrise pentru concursul organizat pentru promovare în grad profesional- disponibil aici

REZULTATUL probei interviu pentru concursul organizat pentru promovare în grad profesional- disponibil aici

REZULTATUL probei scrise de promovare în funcția publică de conducere organizat de Instituția Prefectului – Județul Buzău – disponibil aici

REZULTATUL FINAL al probei scrise de promovare în funcția publică de conducere organizat de Instituția Prefectului – Județul Buzău – disponibil aici

Anunt concurs de promovare in functia publica de  conducere de sef serviciu , gradul II al Controlul Legalitatii, al Aplicarii Actelor Normative, Contencios Administrativ, Aplicarea Apostilei si Relatii cu Autoritatile Locale, disponibil aici. 

755 de posturi sunt disponibile pentru admiterea la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.

Până în data de 11 iulie, cei care întrunesc condițiile și criteriile prevăzute de legislația în vigoare se pot înscrie pentru concursul de admitere. Posturile disponibile sunt repartizate astfel:

Specializarea „Ordine și siguranță publică”, domeniul de licență „Științe militare, informații și ordine publică”:

-300 de locuri pentru specialitatea poliție;

-70 de locuri pentru specialitatea poliție de frontieră;

-60 de locuri pentru specialitatea jandarmi.

Pentru aceeași specializare, forma de învățământ cu frecvență redusă, disponibilă agenților și subofițerilor din instituțiile Ministerului Afacerilor Interne, sunt prevăzute 50 de locuri.

Specializarea „Drept”, domeniul de licență „Drept”:

-specialitatea poliție, poliție de frontieră, jandarmi, sunt scoase la concurs 125 de locuri forma de învățământ cu frecvență;

-100 de locuri – învățământ la distanță, care sunt adresate personalului MAI și pentru care se percepe taxă de școlarizare.

-50 de locuri disponibile în cadrul Facultății de Pompieri, domeniul de licență „Ingineria Instalaţiilor”.

Pentru informații detaliate cu privire la sesiunea de admitere din acest an în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, pot fi consultate pe:

-site-ul MAI https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/ ,

-site-ul academiei de poliție https://www.academiadepolitie.ro/, precum și site-urile unităților de recrutare.

Întregul proces de admitere  va avea loc în perioada iunie – septembrie 2021.