Codul Etic/ deontologic/ de conduită

Ordinul Prefectului nr. 141 din 15.02.2024. privind aprobarea Codului de conduită etică și integritate a personalului salariat din cadrul Instituției Prefectului – Județul Buzău – disponibil aici

Codul de conduită etică și integritate  a personalului salariat din cadrul Instituției Prefectului – Județul Buzău, anexă la Ordinul Prefectului nr. 141 din 15.02.2024 – disponibil aici