Codul Etic/ deontologic/ de conduită

CODUL ETIC – disponibil aici

Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a structurilor de specialitate ale Instituției Prefectului – Județul Buzău, disponibil aici