Contractele de achiziții publice, anunțuri

Contractele de achiziții publice, anunțuri

 

 

2024

 • Contract OMV 2024-2025 – descarcă
 • Contract Supervizare si Dirigenție PNRR – descarcă
 • Contract de publicitate PNRR – descarcă
 • Contract CS GETICA furnizare energie electrică, martie – decembrie 2024 – descarcă

PNRR – achiziție directă servicii de supervizare și dirigenție de șantier

 • Comunicare prelungire termen de depunere a ofertelor – descarcă
 • Invitatie depunere oferte supervizare si dirigentie santier – descarcă
 • Caiet de sarcini supervizare si dirigentie santier – descarcă
 • Model contract supervizare si dirigentie santier – descarcă
 • Formular oferta supervizare si dirigintie – descarcă
 • Declaratie conflict interese – descarcă
 • Declarație DNSH – descarcă
 • Declaratie conducere autoritate contractanta – descarcă

 

PNRR – achiziție directă servicii de informare si publicitate – ETAPA II (06.02.2024)

 • Comunicare achiziție directă publicitate – descarcă
 • Invitație depunere oferte servicii de publicitate nr.1873/05.02.2024 – descarcă
 • Caiet de sarcini achizitie servicii publicitate nr.1872/05.02.2024 – descarcă
 • Anexa VI măsuri de informare și comunicare – descarcă
 • PNRR – manual de identitate vizuală – descarcă
 • Model contract de publicitate – descarcă
 • Formular ofertă de publicitate – descarcă
 • Declarație conflict de interese – descarcă
 • Declaratie DNSH – descarcă
 • Declarație reprezentant legal autoritate contractantă – descarcă

 

PNRR – achiziție directă servicii de informare si publicitate – ETAPA I

 • Invitație pentru depunerea ofertelor privind achiziția directă a serviciilor de informare și publicitate aferente obiectivului de investiții ”Reabilitare Palat Administrativ (Corp C1, C2), sediul Instituției Prefectului – Județul Buzău” nr.1170 / 23.01.2024 – descarcă
 • Caiet de sarcini pentru achiziția de servicii de informare și publicitate în faza implementării  obiectivului de investiții ”Reabilitare Palat Administrativ (Corp C1, C2), sediul Instituției Prefectului – Județul Buzău” nr.1169 / 23.01.2024 – descarcă
 • Anexa VI Măsuri de informare și comunicare – descarcă
 • PNRR – Manual de identitate vizuală – descarcă
 • Model de contract de servicii de informare și publicitate aferente proiectului ”Reabilitare Palat Administrativ (Corp C1, C2), sediul Instituției Prefectului – Județul Buzău” – descarcă
 • Formular de ofertă de publicitate – descarcă
 • Declarație conflict de interese – descarcă
 • Declarație DNSH – descarcă
 • Declarație privind nominalizarea persoanelor ce detin funcții de decizie în cadrul autorității contractante pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect servicii de informare și publicitate aferente obiectivului de investiții ”Reabilitare Palat Administrativ (Corp C1, C2), sediul Instituției Prefectului – Județul Buzău” – descarcă

2023

 • Contract subsecvent de furnizare de produse  – OMV nr.2750/ 20.02.2023 – descarcă
 • Contract furnizare energie electrică – Hidroelectrica nr.5062/ 06.04.2023 – descarcă
 • Contract de prestări servicii de curățenie și întreținere clădiri nr.6072/ 28.04.2023 – descarcă
 • Acord contractual privind contractul de servicii de proiectare și inginerie (fazele DTAC, DTOE, PT, DDE), asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții ” Reabilitare Palat Administrativ (Corp C1, C2), sediul Instituției Prefectului Județul Buzău) nr.17574/ 18.12.2023 – descarcă

2022

 • Contract de prestări servicii de curățenie și întreținere clădiri nr.1367/ 31.01.2022 – descarcă
 • Contract subsecvent furnizare combustibili parc auto – OMV nr.2668/ 24.02.2022 – descarca
 • Contract expertiză reabilitare Palat Administrativ nr.6317/ 06.05.2022 – descarcă
 • Contract de execuție lucrări spațiu SPCRPCIV nr.6419/ 11.05.2022 – descarcă
 • Contract furnizare energie electrică – Hidroelectrica nr.6815/ 17.05.2022 – descarcă
 • Contract execuție lucrări nr.16219/ 29.11.2022 – descarca
 • Contract prestări servicii – S.C. YCF STRUCTURI CIVILE P.G. S.R.L. nr.16298/ 29.11.2022 – descarca
 • Contract execuție lucrări nr.16219/ 29.11.2022 – descarca
 • Contract prestări servicii – S.C. YCF STRUCTURI CIVILE P.G. S.R.L. nr.16298/ 29.11.2022 – descarca
 • Contract furnizare energie electrică – Hidroelectrica nr.17288/ 15.12.2022 – descarcă
 • Depunere oferte de preț pentru achiziționarea de Servicii de verificare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții(DALI) – obiectiv Reabilitare Palat Administrativ (Corp C1, Corp C2), sediul Instituției Prefectului – Județul Buzău nr.17838/ 23.12.2022 – descarca
 • Contract prestări servicii nr.18158/ 29.12.2022 – descarcă
 • Invitație depunere oferte – disponibilă aici

2021

 • Contract subsecvent de furnizare produse nr.2310/ 25.02.2021 – descarcă
 • Contract curățenie și întreținere clădire nr.5323/ 29.04.2021 – descarcă
 • Contract subsecvent la acordul – cadru de furnizare energie electrică nr.6561/ 31.05.2021 – descarcă
 • Contract execuție și montaj tâmplărie PVC nr.7357/ 16.06.2021- descarcă
 • Contract reparație fațadă nr.12902/ 12.10.2021 – descarcă
 • Contract de furnizare nr.218/ 08.12.2021 – descarcă

2020

 • Contract subsecvent furnizare hartie xerox nr.1088/23.01.2020 – descarcă
 • Contract curățenie și întreținere clădire nr.1469/31.01.2020 – descarcă

2019

 • Contract curățenie și întreținere clădire nr.5927/25.04.2019 – descarcă
 • Act aditional ctr. curățenie și întreținere clădire nr.1/ 2019 – descarcă

2018

 • Contract curățenie și întreținere clădire nr.4633/02.04.2018 – descarcă