Invitație depunere oferte

Nr. 15077/07.11.2022

 

 

 

INVITAȚIE

pentru depunerea ofertelor în vederea stabilirii costurilor estimative ale Serviciilor de elaborare DALI, pentru Palatul Administrativ –  Corp C1 și Corp C2,

 sediul Instituției Prefectului – Județul Buzău

 

Instituția Prefectului – Județul Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu nr. 48, județul Buzău, intenționează să achiziționeze  Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice, faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții(DALI),  pentru obiectivul  Reabilitare Palat Administrativ (Corp C1, Corp C2), sediul Instituției Prefectului – Județul Buzău, finanțat prin PNRR în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – Valul renovării, Axa 2 – Scheme de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice,

Procesul de cercetare a pieței cu privire la costurile estimative se realizează în vederea obținerii informațiilor reale și actuale de la operatori economici din domeniu, informații necesare estimării cât mai corecte  prețului serviciilor.

Toate condițiile și cerințele sunt prezentate în Caietul de sarcini, disponibil aici

Vă mulțumim pentru disponibilitate și așteptăm oferta dumneavoastră până la data de 11.11.2022, ora 1400, la adresa de email prefect@prefecturabuzau.ro

 

 

 

 

 

 

 

 

P R E F E C T

 

DANIEL MARIAN ȚICLEA