ALEGERI – 9 IUNIE 2024

I. BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE JUDEȚEANĂ NR. 10 BUZĂU

Nume: Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 10 Buzău
Adresă: Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 48, biroul nr.16, parter, corp D
Telefon: 0238/430.120
E-mail: bj.buzau@bec.ro
Program zilnic: 9.00 – 17.00
Președinte: Dumitru Paraschiva
Telefon Președinte 0736.654.384
Locțiitor: Ciurea Elena Viorica Magdalena
Telefon Locțiitor 0731.303.834
Membru A.E.P.: Necula Iuliana Andreea
Telefon  Suport tehnic 0736.655.899

 ACTE CONSTITUTIVE – BIROURI DE CIRCUMSCRIPȚII ELECTORALE

Proces verbal nr. 2718/A/2024 încheiat în data de 15 mai 2024 în urma  desemnării prin  tragere la sorți a președinților și locțiitorilor birourilor electorale de circumscripție județeană, municipală, orășenească și comunală din Județul Buzău.

Modificări ale componenței unor birouri electorale de circumscripție, transmise de Tribunalul Buzău către Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 10 Buzău,  cu adresa nr. 2732/A/2024 în data de 15.05.2024.

Modificări ale componenței unor birouri electorale de circumscripție, transmise de Tribunalul Buzău către Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 10 Buzău,  cu adresa nr. 2739/A/2024 în data de 15.05.2024

Proces-verbal din data de 20.05.2024 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile din 9 iunie 2024 și a locțiitorilor acestora / Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 10 BUZĂU

Proces verbal nr. 2944/A/2024 din data de 27 mai 2024 privind desemnarea președintelui Circumscripției nr. 30 Costești

 

 

 

 

Proces verbal nr. 2578/A/2024 încheiat în data de 10 mai 2024 în urma tragerii la sorți și desemnării a președinților  și locțiitorilor birourilor electorale de circumscripție județeană, municipală, orășenească și comunală din Județul Buzău.

Modificări ale componenței unor birouri electorale de circumscripție, transmise de Tribunalul Buzău către Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 10 Buzău,  cu adresa nr. 2579/A/2024 în data de 10.05.2024

Modificări ale componenței unor birouri electorale de circumscripție, transmise de Tribunalul Buzău către Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 10 Buzău,  cu adresa nr. 2580/A/2024 în data de 11.05.2024 – disponibile aici (pag. 1) și  aici  (pag. 2)

Modificări ale componenței unor birouri electorale de circumscripție, transmise de Tribunalul Buzău către Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 10 Buzău,  cu adresa nr. 2581/A/2024 în data de 11.05.2024

Adresa Tribunalului Buzău nr. 2582/A/2024 din 11.05.2024, trimisă către Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 10 privind îndreptarea unei erori materiale.

PROCES VERBAL nr. 420 din 11.05.2024, privind completarea BIROULUI ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE JUDEȚEANĂ NR. 10 BUZĂU cu reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice sau electorale, formațiunilor politice și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale neparlamentare în ordinea descrescătoare a numărului de candidaturi depuse în circumscripția respectivă, altele decât cele cărora li s-au alocat reprezentanți în primele două etape – disponibil aici

 

 

 

 

 

Proces verbal încheiat în data de 18.04.2024 ora 23.45, în urma desemnării prin tragere la sorți, a președinților și locțiitorilor birourilor electorale de circumscripție județeană, municipală, orășenească și comunală din județul Buzău și repartizarea respectivelor persoane la birourile electorale pe baza criteriului aproprierii domiciliului sau reședinței de localitatea sau subdiviziunea administrativ – teritorială în care va funcționa biroul electoral de circumscriptie.

Modificări ale componenței unor birouri electorale de circumscripție transmise de Tribunalul Buzău cu adresa nr. 2160/A/2024 în data de 19.04.2024

Modificări ale componenței unor birouri electorale de circumscripție transmise de Tribunalul Buzău cu adresa nr. 2165/A/2024 din 19.04.2024

Completări ale Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 15 Brădeanu și a Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 68 Sărulești transmise de Tribunalul Buzău cu adresa nr. 2168/A/2024 din 19.04.2024

Completări ale Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 70 Scutelnici, transmise de Tribunalul Buzău cu adresa nr. 2170/A/2024 din 19.04.2024

Proces verbal încheiat astazi 19.04.2024 cu ocazia completăriii Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 10 Buzău cu reprezentantul Autorității Electorale Permanente

Programul de lucru al Biroului Electoral de  Circumscripție Județeană nr. 10 Buzău

Date de contact ale Birourilor Electorale de Circumscripție din Județul Buzău, la data de 20 aprilie 2024

PROCES VERBAL încheiat în data de 22 aprilie 2024, cu ocazia completării BIROULUI ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE JUDEȚEANĂ NR. 10 BUZĂU cu reprezentanții partidelor politice parlamentare și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au avut grup parlamentar propriu în cel puțin una dintre Camerele Parlamentului la data constituirii acestuia ca urmare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 și cu reprezentanții partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale cărora le-au fost repartizate mandate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, altele decât cele cărora li s-a alocat reprezentant în prima etapă – disponibil aici

 

Date de contact ale Birourilor Electorale de Circumscripție din Județul Buzău, la data de 24 mai 2024

 

 

Hotărâri ale Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 10 Buzău

Hotărârea B.E.C.J. nr. 1 / 20.04.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 2 / 20.04.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 3 / 20.04.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 4 / 21.04.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 5 / 23.04.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 6 / 23.04.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 7 / 26.04.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 8 / 26.04.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 9 / 28.04.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 10 / 28.04.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 11 / 29.04.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 12 / 29.04.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 13 / 30.04.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 14 / 30.04.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 15 / 30.04.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 16 / 30.04.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 17 / 01.05.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 18 / 01.05.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 19 / 01.05.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 20 / 03.05.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 21 / 04.05.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 22 / 11.05.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 23 / 11.05.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 24 / 11.05.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 25 / 16.05.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 26 / 16.05.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 27 / 16.05.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 28 / 17.05.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 29 / 17.05.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 30 / 17.05.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 31 / 18.05.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 32 / 18.05.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 33 / 23.05.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 34 / 23.05.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 35 / 23.05.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 36 / 23.05.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 37 / 23.05.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 38 / 23.05.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 39 / 25.05.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 40 / 27.05.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 41 / 27.05.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 42 / 27.05.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 43 / 01.06.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 44 / 05.06.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 45 / 06.06.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 46 / 07.06.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 47 / 09.06.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 48 / 09.06.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 49 / 09.06.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 50 / 09.06.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 110 / 12.06.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 111 / 12.06.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 112 / 12.06.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 118 / 12.06.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 119 / 12.06.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 120 / 12.06.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 121 / 12.06.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 122 / 12.06.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 123 / 12.06.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 124 / 12.06.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 125 / 12.06.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 126 / 12.06.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 127 / 12.06.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 133 / 13.06.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 138 / 13.06.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 139 / 14.06.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 140 / 14.06.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 141 / 14.06.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 142 / 13.06.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 143 / 14.06.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 144 / 14.06.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 145 / 14.06.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 148 / 18.06.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 149 / 18.06.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 151 / 21.06.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 152 / 21.06.2024 – disponibilă aici

Hotărârea B.E.C.J. nr. 153 / 26.06.2024 – disponibilă aici

 

 

 

Decizii ale Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 10 Buzău

Decizia B.E.C.J. nr. 1 / 21.04.2024 – disponibilă aici

 

Procese – Verbale ale Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 10 Buzău

Proces – Verbal nr. 401 / 08.05.2024 al Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 10 Buzău – disponibil aici

Proces – Verbal nr. 421 / 11.05.2024 al Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 10 Buzău – disponibil aici

 

 

 

LEGISLAȚIE / HOTĂRÂRI / DECIZII ale AEP și BEC

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 21 din 8 martie 2024 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 – disponibilă aici;

HOTĂRÂRE nr. 199 din 11 martie 2024 privind aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 – disponibilă aici;

Hotărârea Guvernului nr. 205/2024 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 – disponibilă aici

Hotărârea Guvernului nr. 206/2024 pentru aprobarea bugetului și a cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 – disponibilă aici

Hotărâre pentru aprobarea modelului declarației de acceptare a candidaturii, a modelului listei de candidați, a modelului cererii de admitere a candidaturii independente, a modelului cererii de renunțare la candidatură și a modelului certificatului doveditor al alegerii care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 – disponibilă aici

Proces verbal încheiat astazi 15.04.2024 cu ocazia completăriii Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 10 Buzău cu reprezentantul Autorității Electorale Permanente

Programul de lucru al Biroului Electoral de  Circumscripție Județeană nr. 10 Buzău

 

 

 

II. HOTĂRÂRI / ANUNȚURI

Anunțul Tribunalului Buzău, referitor la tragerea la sorți în vederea desemnării presedinților și locțiitorilor birourilor electorale de circumscripție pentru alegerea autorităților administrației publice locale

Afiș Autoritatea Electorală Permanentă

Proces verbal încheiat în urma tragerii la sorți, în vederea desemnării președinților și locțiitorilor birourilor electorale de circumscripție pentru alegerea autorităților administrației publice locale

Biroul Electoral Central a publicat în data de 14.04.2024, lista persoanelor desemnate ca președinte și  locțiitor al birourilor electorale de circumscripție din Județul Buzău, la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024lista poate fi consultată aici

Modificări ale componenței unor birouri electorale de circumscripție

Programul de lucru al Birourilor Electorale de Circumscripție

Anunțul Tribunalului Buzău referitor la reluarea tragerii la sorți în vederea  desemnării președinților și locțiitorilor birourilor electorale de circumscripție

Precizările Autorității Electorale Permanente referitoare la termenul până la care pot fi comunicate acestei autorități solicitările de emitere a avizului conform privind actualizarea delimitării secțiilor de votare din țară și stabilirea sediilor acestora

Anunțul Autorității Electorale Permanente referitor la instruirea presedinților secțiilor de votare, a locțiitorilor acestora și a operatorilor de calculator 

 

Programul lucru al instanțelor de judecată pentru depunerea dosarelor de candidaturi:

  • Tribunalul Buzău – disponibil aici
  • Judecătoria Buzău – disponibil aici
  • Judecătoria Pătârlagele – disponibil aici
  • Judecătoria Pogoanele – disponibil aici
  • Judecătoria Râmnicu Sărat – disponibil aici

Anunțul Judecătoriei Buzău, referitor la  depunerea cererilor având ca obiect ”înregistrarea copiilor propunerilor de candidatură”, în perioada 01.05 – 06.05.2024 – disponibil aici

 

Anunțul Tribunalului Buzău, referitor la aducerea la cunoștința publicului a faptului că în data de 10 mai 2024, ora 15.00, la sediul acestuia, se va efectua tragerea la sorți în vederea desemnării presedinților și locțiitorilor birourilor electorale de circumscripție, în conformitate cu art. 26 alin. (5) din Legea 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale

 

Anunțul Tribunalului Buzău nr. 2635/13.05.2024, referitor la aducerea la cunoștința publicului a faptului că în data de 15 mai 2024, ora 12.00, la sediul acestuia, se va efectua tragerea la sorți în vederea desemnării presedinților și locțiitorilor birourilor electorale de circumscripție, în conformitate cu art. 26 alin. (5) din Legea 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale

Anunțul Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 10 Buzău, referitor la INSTRUIREA PREȘEDINȚILOR birourilor electorale ale secțiilor de votare și a LOCȚIITORILOR acestora. 

Anunțul Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 10 Buzău, referitor la INSTRUIREA PREȘEDINȚILOR birourilor de circumscripție municipală / orășenească / comunală și a LOCȚIITORILOR acestora.

 

 

 

III. ORDINE ALE PREFECTULUI

Ordinul Prefectului Județului Buzău nr. 221 din 11.03.2024 privind numerotarea Circumscripțiilor electorale din județul Buzău, în vederea desfășurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

Ordinul Prefectului Județului Buzău, nr.  230  din 18.03.2024, privind constituirea Comisiei tehnice județene pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024.

Ordinul Prefectului nr. 231 din 18.03.2024 privind constituirea Grupului tehnic de lucru de pe lângă Comisia tehnică județeană Buzău pentru coordonarea activităților de organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

Ordinul Prefectului Județului Buzău nr. 258 din 22.03.2024 privind stabilirea sediilor birourilor electorale de circumscripție din județul Buzău, în vederea desfășurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

Ordinul Prefectului nr. 288 din 02.04.2024 privind modificarea punctului 5 din Anexa la Ordinul Prefectului nr. 231 / 18.03.2024 privind constituirea Grupului tehnic de lucru de pe lângă Comisia tehnică județeană Buzău pentru coordonarea activităților de organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

Ordinul Prefectului nr. 292 din 03.04.2024 privind stabilirea sediului Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 10 Buzău pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

Ordinul Prefectului nr. 293 din 03.04.2024 privind stabilirea dimensiunii ștampilei Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 10 Buzău care va fi folosită la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, în județul Buzău, alegeri care se vor desfășura în data de 09 iunie 2024

Ordinul Prefectului nr. 294 din 03.04.2024 privind stabilirea dimensiunilor ștampilelor biroului electoral de circumscripție municipală, orășenească, comunală care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, în județul Buzău, alegeri care se vor desfășura în data de 09 iunie 2024

Ordinul Prefectului nr. 295 din 03.04.2024 privind stabilirea dimensiunilor ștampilelor de control ale secțiilor de votare din județul Buzău, care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, în județul Buzău, alegeri care se vor desfășura în data de 09 iunie 2024

Ordinul Prefectului nr. 304 din 08.04.2024 privind stabilirea membrilor Consiliului Județean Buzău și ai Consiliilor locale din unitățile administrativ – teritoriale ale județului Buzău

Ordinul Prefectului Județului Buzău, nr. 340 din 18.04.2024, pentru modificarea poziției nr. 8 din Anexa nr. 1 la Ordinul Prefectului  nr.  230  din 18.03.2024, privind constituirea Comisiei tehnice județene pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

Ordinul Prefectului nr. 346 din  26.04.2024 privind modificarea punctului 22 și punctului 72 din Anexa la Ordinul Prefectului nr. 258 din 22.03.2024 privind stabilirea sediilor birourilor electorale de circumscripție din județul Buzău, în vederea desfășurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

Ordinul Prefectului nr. 383 din 17.05.2024 privind modificarea poziției nr. 15 din Anexa nr. 1 la Ordinul Prefectului nr. 230/18.03.2024 privind constituirea Comisiei tehnice județene pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru membrii din România în Palamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice localedin anul 2024

 

IV. ALTE INFORMAȚII

Autoritatea Electorală Permanentă – Legislație electorală – Alegerile pentru autoritățile administrației publice locale

Autoritatea Electorală Permanentă – Legislație electorală – Alegerile  pentru membrii din România în Parlamentul European

Documente Biroul Electoral Central  – Alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

Documente Biroul Electoral Central  – Alegerile  pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024

Instruirea primarilor şi secretarilor generali  ai unităților administrativ-teritoriale cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024