ALEGERI EUROPARLAMENTARE ȘI LOCALE – 9 IUNIE 2024

I. LEGISLAȚIE / HOTĂRÂRI / DECIZII ale AEP și BEC

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 21 din 8 martie 2024 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 – disponibilă aici;

HOTĂRÂRE nr. 199 din 11 martie 2024 privind aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 – disponibilă aici;

Hotărârea Guvernului nr. 205/2024 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 – disponibilă aici

Hotărârea Guvernului nr. 206/2024 pentru aprobarea bugetului și a cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 – disponibilă aici

Hotărâre pentru aprobarea modelului declarației de acceptare a candidaturii, a modelului listei de candidați, a modelului cererii de admitere a candidaturii independente, a modelului cererii de renunțare la candidatură și a modelului certificatului doveditor al alegerii care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 – disponibilă aici

 

Proces verbal încheiat astazi 15.04.2024 cu ocazia completăriii Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 10 Buzău cu reprezentantul Autorității Electorale Permanente

Programul de lucru al Biroului Electoral de  Circumscripție Județeană nr. 10 Buzău

 

 

 

II. HOTĂRÂRI / ANUNȚURI

Anunțul Tribunalului Buzău, referitor la tragerea la sorți în vederea desemnării presedinților și locțiitorilor birourilor electorale de circumscripție pentru alegerea autorităților administrației publice locale

Afiș Autoritatea Electorală Permanentă

Proces verbal încheiat în urma tragerii la sorți, în vederea desemnării președinților și locțiitorilor birourilor electorale de circumscripție pentru alegerea autorităților administrației publice locale

Biroul Electoral Central a publicat în data de 14.04.2024, lista persoanelor desemnate ca președinte și  locțiitor al birourilor electorale de circumscripție din Județul Buzău, la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024lista poate fi consultată aici

Modificări ale componenței unor birouri electorale de circumscripție

Programul de lucru al Birourilor Electorale de Circumscripție

Anunțul Tribunalului Buzău referitor la reluarea tragerii la sorți în vederea  desemnării președinților și locțiitorilor birourilor electorale de circumscripție

Precizările Autorității Electorale Permanente referitoare la termenul până la care pot fi comunicate acestei autorități solicitările de emitere a avizului conform privind actualizarea delimitării secțiilor de votare din țară și stabilirea sediilor acestora

Proces verbal încheiat în data de 18.04.2024 ora 23.45, în urma desemnării prin tragere la sorți, a președinților și locțiitorilor birourilor electorale de circumscripție județeană, municipală, orășenească și comunală din județul Buzău și repartizarea respectivelor persoane la birourile electorale pe baza criteriului aproprierii domiciliului sau reședinței de localitatea sau subdiviziunea administrativ – teritorială în care va funcționa biroul electoral de circumscriptie.

 

III. ORDINE ALE PREFECTULUI

Ordinul Prefectului Județului Buzău nr. 221 din 11.03.2024 privind numerotarea Circumscripțiilor electorale din județul Buzău, în vederea desfășurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

Ordinul Prefectului Județului Buzău, nr.  230  din 18.03.2024, privind constituirea Comisiei tehnice județene pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024.

Ordinul Prefectului nr. 231 din 18.03.2024 privind constituirea Grupului tehnic de lucru de pe lângă Comisia tehnică județeană Buzău pentru coordonarea activităților de organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

Ordinul Prefectului Județului Buzău nr. 258 din 22.03.2024 privind stabilirea sediilor birourilor electorale de circumscripție din județul Buzău, în vederea desfășurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

Ordinul Prefectului nr. 288 din 02.04.2024 privind modificarea punctului 5 din Anexa la Ordinul Prefectului nr. 231 / 18.03.2024 privind constituirea Grupului tehnic de lucru de pe lângă Comisia tehnică județeană Buzău pentru coordonarea activităților de organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

Ordinul Prefectului nr. 292 din 03.04.2024 privind stabilirea sediului Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 10 Buzău pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

Ordinul Prefectului nr. 293 din 03.04.2024 privind stabilirea dimensiunii ștampilei Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 10 Buzău care va fi folosită la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, în județul Buzău, alegeri care se vor desfășura în data de 09 iunie 2024

Ordinul Prefectului nr. 294 din 03.04.2024 privind stabilirea dimensiunilor ștampilelor biroului electoral de circumscripție municipală, orășenească, comunală care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, în județul Buzău, alegeri care se vor desfășura în data de 09 iunie 2024

Ordinul Prefectului nr. 295 din 03.04.2024 privind stabilirea dimensiunilor ștampilelor de control ale secțiilor de votare din județul Buzău, care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, în județul Buzău, alegeri care se vor desfășura în data de 09 iunie 2024

Ordinul Prefectului nr. 304 din 08.04.2024 privind stabilirea membrilor Consiliului Județean Buzău și ai Consiliilor locale din unitățile administrativ – teritoriale ale județului Buzău

 

IV. ALTE INFORMAȚII

Autoritatea Electorală Permanentă – Legislație electorală – Alegerile pentru autoritățile administrației publice locale

Autoritatea Electorală Permanentă – Legislație electorală – Alegerile  pentru membrii din România în Parlamentul European

Documente Biroul Electoral Central  – Alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

Documente Biroul Electoral Central  – Alegerile  pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024

Instruirea primarilor şi secretarilor generali  ai unităților administrativ-teritoriale cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024