ORDIN

privind convocarea în şedinţă ordinară
 a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău
Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificată și completată prin H.G. nr. 66 / 01.03.2021;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

referatul Serviciului Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate și Situaţii de Urgenţă, înregistrat sub nr. 2598/17.02.2023.

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

 

O R D I N:

 

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 23.02.2023, ora 11:00.  Lucrările şedinţei vor avea loc în Sala “Dimitrie Filipescu” a Consiliului Judeţean Buzău.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

 

  1. Informare cu privire la activitatea de îndrumare, consiliere și controlul angajatorilor privind respectarea prevederilor legale în scopul asigurării securității și sănătății în muncă a lucrătorilor.

Prezintă : Manolescu Cecilia – Inspector şef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău – disponibil aici

 

  1. Analiza acțiunilor de asigurare și restabilire a ordinii publice desfășurate în anul 2022 de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău.

Prezintă: Cueru Virgil – Inspector şef, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău – disponibil aici

 

  1. Analiza propunerilor pentru Planul de Școlarizare 2023-2024. Reorganizarea rețelei școlare a unitătilor de învățamânt preuniversitar din judetul Buzau.

Prezintă: Palcău Daniela – Inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău – disponibil aici

 

  1. Situația decontării cererilor de recuperare a indemnizațiilor de concediu medical depuse de angajatori, persoane juridice, la CAS Buzău în cursul anului 2022.
    Prezintă : Oncel Eliza Roxana – Director general, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Buzău – disponibil aici

 

  1. Diverse.

 

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr.368/16.06.2022, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

 

P R E F E C T

Daniel-Marian ȚICLEA

 

Contrasemnează,

                                                                                                          Secretar General,

                                                                              Raluca – Ecaterina Alexandru

 

 

 

                                                                                                                         Avizat pentru legalitate,

Șef Serviciu,

                                                               Carmen Constantin

 

 

 

Buzău  17.02.2023

Nr.112