ORDIN

Privind convocarea în şedinţă ordinară
 a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău
            
Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificată și completată prin H.G. nr. 66 / 01.03.2021;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

referatul Serviciului Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate și Situaţii de Urgenţă, înregistrat sub nr. 10433/20.07.2023.

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

 

 

O R D I N:

 

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 26.07.2023, ora 10:00.  Lucrările şedinţei vor avea loc în Sala “Dimitrie Filipescu” a Consiliului Judeţean Buzău.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

 

  1. Informare cu privire la acțiunile desfășurate pentru îmbunătățirea serviciilor destinate contribuabililor și creșterea transparenței Administrației Județene a Finanțelor Publice Buzău, cu scopul de a oferi un serviciu de calitate ce va determina încurajarea conformării voluntare la plată și declarare – disponibilă aici

Prezintă: Orșa Valentin – Şef administraţie, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău.

 

2.Raport privind activitățile desfășurate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău pentru prevenirea și combaterea infracționalității asociate violenței în familie – disponibil aici

Prezintă: Pantazi Laurenţiu – Inspector şef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău.

 

  1. Informare cu privire la activitatea desfășurată de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Neron Lupașcu,, al Județului Buzău în primele 6 luni ale anului curent                                      – disponibilă aici

Prezintă: Divoiu Gabriel Iulian – Inspector şef, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă “Neron Lupaşcu” Buzău

 

  1. Informare cu privire la organizarea și desfășurarea Examenelor Naționale pentru elevii din învățământul preuniversitar și a examenului de bacalaureat pentru absolvenții din învățământul liceal, în județul Buzău, sesiunea iunie – iulie 2023. Analiză comparativă cu anii precedenți – disponibilă aici

Prezintă: Palcău Daniela – Inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău

 

  1. Informare referitoare la activitatea Centrului Județean Buzău al APIA privind primirea și administrarea cererilor primite în primele 6 luni ale anului 2023 – disponibilă aici

Prezintă: Stelea Claudia – Director executiv,  Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  – Centrul Judeţean Buzău

 

  1. Diverse.

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr. 277/17.05.2023, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

 

 

P R E F E C T,

Daniel Marian ȚICLEA

 

 

 

     Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                                 Avizat pentru legalitate,

Secretar General,                                                                                                                                                                                                                       Șef Serviciu,

Raluca – Ecaterina Alexandru                                                                                                                                                                                                                         Carmen Constantin

 

 

Buzău  20.07.2023

Nr. 463