ORDIN

Privind convocarea în şedinţă ordinară
 a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău
Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificată și completată prin H.G. nr. 66 / 01.03.2021;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

referatul Serviciului Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate și Situaţii de Urgenţă, înregistrat sub nr. 13306/22.09.2023.

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

 

O R D I N:

 

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 28.09.2023, ora 11:00.  Lucrările şedinţei vor avea loc în Sala “Dimitrie Filipescu” a Consiliului Judeţean Buzău.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

 

  1. Deficiențe în colectarea deșeurilor cu impact asupra mediului – informare cu privire la acțiunile desfășurate la nivelul Comisariatului Județean Buzău al Gărzii Naționale de Mediu, pentru minimizarea acestor deficiențe – disponibilă aici

Prezintă: Ichim Carmen Adriana – Comisar șef, Comisariatul Judeţean Buzău al Gărzii Naţionale de Mediu.

 

  1. Raport privind modul de respectare a prevederilor legale privind protecția consumatorilor la comercializarea alimentelor perisabile și la prestarea serviciilor de alimentație publică în perioada lunilor cu temperaturi ridicate (sezon estival) – disponibil aici

Prezintă: Galer Cornelia – Comisar şef adjunct, Comisariatul Judetean pentru Protecţia Consumatorilor Buzău.

 

  1. Informare privind procedura vizării anuale a autorizațiilor de mediu, stadiul punerii în aplicare a Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor și managementul integrat al deșeurilor municipale – disponibilă aici

Prezintă: Ion Mădălina Elena – Director executiv, Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău.

 

  1. Stadiul realizării măsurilor din Planul de Management al riscului la inundații pentru Bazinul Hidrografic al râului Buzău, aferente județului Buzău – disponibil aici

Prezintă: Stoian Marilena – Director, Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa.

 

  1. Informare cu privire la activitatea de autorizare, supravegherea și controlul mișcării produselor accizabile – disponibilă aici

Prezintă: Zăvoianu Cristinel – Şef Birou, Biroul Vamal de Interior Buzău.

 

  1.   Diverse.

 

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr. 277/17.05.2023, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

 

 

P R E F E C T,

Daniel Marian ȚICLEA

 

 

 

Contrasemnează,

p.Secretar General,

Valentina Florea

 

 

Avizat pentru legalitate,

p.Șef Serviciu,

Consilier juridic,

 

 

 

 

 

Buzău 22.09.2023

Nr. 594