ORDIN

Privind convocarea în şedinţă ordinară  a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău
            
Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificată și completată prin H.G. nr. 66 / 01.03.2021;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

referatul Serviciului Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate și Situaţii de Urgenţă, înregistrat sub nr. 17394/14.12.2023.

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

 

 

O R D I N:

 

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 20.12.2023, ora 11:00.  Lucrările şedinţei vor avea loc în Sala “Dimitrie Filipescu” a Consiliului Judeţean Buzău.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

 

  1. Informare privind măsurile dispuse în vederea supravegherii condiţiilor de desfacere a produselor alimentare şi nealimentare tradiţionale, precum şi asigurarea unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică în perioada premergătoare şi în timpul Sărbătorilor de iarnă.

Prezintă:

– Pantazi Laurenţiu – Inspector şef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău – disponibilă aici

– Cueru Virgil  – Inspector şef, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău – disponibilă aici

– Divoiu Gabriel Iulian  – Inspector şef, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă “Neron Lupaşcu” Buzău – disponibilă aici

– Ungureanu Cristina  – Director executiv, Direcţia de Sănătate Publică Buzău – disponibilă aici

– Dragnea Adonis Laurenţiu – Director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău – disponibilă aici

– Galer Cornelia – Comisar şef adjunct, Comisariatul Judetean pentru Protecţia Consumatorilor Buzău – disponibilă aici

-Moiseanu Constantin  – Director, Direcţia Silvică Buzău – disponibilă aici

 

 

  1. Diverse.

 

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr. 277/17.05.2023, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

 

 

 

P R E F E C T,

Daniel Marian ȚICLEA

 

 

Contrasemnează,

p.Secretar General,

Șef  Serviciu,

Ramona Hogea

Avizat pentru legalitate,

p.Șef  Serviciu,

 Consilier juridic,

 Moroianu Nicoleta Adriana

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău 14.12.2023

Nr. 768