ORDIN

Privind convocarea în şedinţă ordinară a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău
Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificată și completată prin H.G. nr. 66 / 01.03.2021;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

referatul Serviciului Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate și Situaţii de Urgenţă, înregistrat sub nr. 7934/16.05.2024.

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

 

O R D I N:

 

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 22.05.2024, ora 11:00.  Lucrările şedinţei vor avea loc în Sala “Dimitrie Filipescu” a Consiliului Judeţean Buzău.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

  1. Analiza activității privind verificările efectuate în unitățile de producție, unități de distribuție și comercializare a produselor alimentare, piețe agroalimentare, în ceea ce privește respectarea condițiilor de procesare, depozitare și comercializare produse tradiționale în perioada Sărbătorilor Pascale.

Prezintă: Dragnea Adonis Laurenţiu – Director executiv, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Buzău – disponibilă aici

 

  1. Informare privind rezultatul campaniei de împăduriri și reconstrucție ecologică, activitatea de control desfăşurată în domeniul pazei fondului forestier, a recoltării, transportului şi comercializării materialelor lemnoase, precum şi măsurile luate pentru prevenirea evenimentelor deosebite în fondul forestier administrat de Direcţia Silvică Buzău.
    Prezintă: Moiseanu Constantin – Director, Direcţia Silvică Buzău – disponibilă aici

 

  1. Activitatea de contractare, decontare a serviciilor medicale, medicamente, dispozitive medicale, servicii medicale/medicamente din cadrul programelor naționale de sanatate curative, desfăsurată în județul Buzău de către Casa de Asigurări de Sănătate Buzău – activitate curentă.

Prezintă: Anghel Simona – Director general, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Buzău – disponibilă aici

 

  1. Informarea privind măsurile ce se impun în vederea asigurării stării tehnice a lucrărilor de îmbunătățiri funciare aflate în administrarea ANIF – Filiala Teritorială de Imbunătățiri Funciare Buzău.
    Prezintă: Carpen Claudiu  – Director, ANIF – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Buzău – disponibilă aici

 

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, octualizat prin Ordinul Prefectului nr. 30/16.01.2024, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

 

 

P R E F E C T

Daniel-Marian ȚICLEA

 

 

 

Contrasemnează,

Secretar General,

Nicolae Piron

 

 

Avizat pentru legalitate,

Șef Serviciu,

Ramona Hogea

 

 

 

Buzău 16.05.2024

Nr.  382