Anunț 05.05.2023

INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BUZĂU, judeţul BUZĂU, publică anunţul privind organizarea concursului de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante în baza Art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare – disponibil aici

  • Documente necesare – disponibile aici
  • Formular de înscriere – disponibil PDF aici , format editabil – aici
  • Model adeverință – disponibil aici 
  • Fișa postului – disponibilă aici