Comunicate Presa

Recensământul General Agricol rundă 2020, perioada 10 mai – 31 iulie 2021

În perioada 10 mai -31 iulie 2021 se va desfășura, pe  teritoriul României , Recensământul General Agricol rundă 2020, conform prevederilor O.U.G. 22/2020 precum și ale calendarului acțiunilor, aprobat de Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol prin Hotărârea nr.1/2021.

Pregătirea, organizarea și efectuarea recensământului se realizează de către Institutul Național de Statistică, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Afacerilor Interne împreună cu structurile teritoriale din subordinea acestora, sub coordonarea și controlul Comisiei Centrale pentru Recensământ, cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicații Speciale. Pentru efectuarea Recensământului General Agricol rundă 2020 în bune condiții și pentru respectarea termenelor de finalizare a fiecărei activități prevăzute în programul general de organizare și efectuare a recensământului au fost create structuri de lucru la nivel central (Comisia Centrală și Secretariatul Tehnic Central) și la nivel teritorial (Comisii județene și secretariate tehnice județene, precum și comisii locale) cu atribuții specifice prevăzute de asemenea în OUG nr. 22/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.177/2020.

Rezultatele Recensământului General Agricol trebuie să răspundă atât cerințelor europene pentru respectarea criteriilor de comparabilitate internațională, cât și cerințelor naționale, asigurând informații care vor fi utilizate de către decidenți politici, cercetători, fermieri și publicul larg, pentru a înțelege mai bine starea și structura sectorului agricol și impactul agriculturii asupra mediului. Recensământul va furniza indicatori statistici pentru monitorizarea și evaluarea Politicii Agricole Comune care, în anul 2018, a sprijinit fermierii europeni cu 58,82 miliarde euro, sumă ce a reprezentat aproape 40% din bugetul global al Uniunii Europene.

La recensământ sunt colectate date și informații statistice privind principalele caracteristici ale exploatațiilor agricole, precum: identificarea în teritoriu, suprafețele agricole utilizate, indiferent de modul de deținere a acestora, efectivele de animale pe specii, adăposturile pentru animale și gestionarea dejecțiilor animaliere, persoanele care au desfășurat activități agricole. Datele vor permite urmărirea și a unor indicatori statistici de agri-mediu care măsoară impactul agriculturii asupra mediului. Astfel, se vor putea susține dezbateri cu privire la o serie de politici, inclusiv politică agricolă comună, politică de dezvoltare rurală, politicile de mediu și așa-numitul acord verde.

Culegerea datelor va fi realizată prin  interviu față în față cu capul/șeful exploatației agricole sau cu o altă persoană din cadrul acesteia, care poate furniza informațiile solicitate. Datele vor fi înregistrate electronic, utilizând o aplicație  de colectare a datelor (chestionar electronic) instalată pe un echipament IT portabil (tabletă) de către recenzori ( 451 persoane la nivelul județului Buzău).

Conform art.11 alin.1 din OUG 22/2020 privind Recensământul General Agricol din România rundă 2020, capul/șeful exploatației agricole are obligația să furnizeze date și informații corecte și complete, să nu obstrucționeze activitatea personalului de recensământ și să prezinte, pentru înregistrarea corectă a datelor de identificare a persoanelor, un act de identitate valabil. Menționăm că  datele cu caracter personal vor fi supuse unui proces de codificare ( criptare) și anonimizare în vederea eliminării ireversibile a posibilității de identificare a respondenților. Vă asigurăm că, în conformitate cu legislația în vigoare, informațiile furnizate de dumneavoastră au caracter strict confidențial și se vor folosi numai în scopuri statistice.

Biroul de presă Instituția Prefectului – Județul Buzău

purtatorcuvant@prefecturabuzau.ro

+40758098117

Data: 09.05.2021

INVITAȚIE | DECLARAȚII DE PRESĂ pentru data de 07.05.2021

INVITAȚIE

Instituția Prefectului – Județul Buzău vă invită să participați vineri 07.05.2021 , începând cu ora 10.00 , la sediul Instituției Prefectului – Județul Buzău, intrarea A, din strada Nicolae Bălcescu nr.48, la conferința de presă susținută de Domnul Prefect Silviu Iordache, subprefect Marieta Bolos și subprefect Viorel Holban.

În cadrul conferinței se va prezenta situația la momentul preluării mandatului Prefecturii Buzău, activitatea și acțiunile concrete realizate la o lună de la preluarea instituției de către Domnul Silviu Iordache, răspunsuri punctuale la întrebările publicului.

 

Agenda conferinței:

1) Situația Prefecturii de la preluare

2) Organizarea punctului de vaccinare „drive through” din incinta Kaufland

3) Organizarea spitalului Suport COVID de la Râmnicu Sărat

4) Situația preluării pacienților post COVID de Spitalul CFR

5) Prefectura, inițiator și promotor pentru acțiunile de mediu

6) Investiții în Județul Buzău

06.05.2021

Biroul de presă

Instituția Prefectului – Județul Buzău

purtatorcuvant@prefecturabuzau.ro

+40758098117

 

ORDIN privind convocarea în şedinţă ordinară a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău din 28 Aprilie 2021

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL  BUZĂU

 

ORDIN

privind convocarea în şedinţă ordinară a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău
Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile HG nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

 

O R D I N:

 

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, în sistem videoconferință, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 28.04.2021, ora 10:00.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

 1. Informare privind Planul Național de Redresare și Reziliență ;

Prezintă : Silviu Iordache – Prefect al Județului Buzău

 1. Informare privind programul de multiplicare anual al culturilor semincere de toamnă și primăvară, admise la multiplicare ;
  Prezintă:  Feraru Constantin – Inspector Șef, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Buzău;
 2. Informare privind biodiversitatea și situația ariilor naturale protejate din județul Buzău;
  Prezintă: Bratu Dobre, Șef serviciu, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Buzău;
 3. Analiza principalilor indicatori economico-sociali ai judeţului Buzău în anul 2020;

Prezintă:  Geambașu Cornelia, Director executiv,  Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău

 

 1. Informare privind măsurile dispuse în vederea supravegherii condiţiilor de desfacere a produselor alimentare şi nealimentare tradiţionale, precum şi pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică în perioada premergătoare şi în timpul Sărbătorilor Pascale.

Prezintă :

 1. Diverse

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr.279/20.04.2021.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

 

P R E F E C T

SILVIU IORDACHE

 

Vizat

Control de legalitate

Consilier juridic,

Crîngașu Monica Nona

 

Ziua Veteranilor de Război, o zi la fel de importantă ca Ziua Națională

În fiecare an, la 29 aprilie, este sărbătorită Ziua veteranilor de război, în semn de recunoaştere a meritelor acestora pentru apărarea independenţei, suveranităţii, integrităţii teritoriale şi a intereselor României, aceasta fiind instituită prin Hotărârea de Guvern nr. 1222/10.10.2007, publicată în M.O. nr. 699/17.10.2007.

O zi în care trebuie să ne amintim că pământul românesc e udat cu mult sânge, că fiul cuiva nu s-a mai întors niciodată acasă, pentru ca România să rămână „acasă” pentru milioane de români.

Această zi aminteşte de data la care, în anul 1902, regele Carol I a promulgat, la solicitarea supravieţuitorilor Războiului de Independenţă (1877-1878), Înaltul Decret prin care a fost instituit pentru prima dată titlul de ”veteran de război”, în conformitate cu Convenţia Statelor Europene de la Geneva, în onoarea ostaşilor care au luptat în acest război. Prin acesta, participanţilor la Războiul de Independenţă li s-au asigurat, pe lângă acest onorant statut, mijloace pentru un trai decent şi diferite înlesniri, în semn de recunoaştere a sacrificiilor lor pe câmpul de luptă.

România își sărbătorește astăzi veteranii de război, în semn de aducere aminte și recunoștință pentru toți militarii români, care în vremurile cele mai grele ale istoriei au luptat pentru independența, suveranitatea, integritatea teritorială și interesele țării. Militarii buzoieni și-au adus contribuția și în importante conflicte din zilelor noastre, în Afganistan sau Irak, iar statul roman le recunoaște astăzi aceste merite.

Poveștile veteranilor de război sunt adevărate lecții de patriotism și spirit de sacrificiu. Este o mare onoare să avem printre noi veterani de război.

 În numele Instituției Prefectului Județului Buzău dorim să urăm tuturor veteranilor de război buzoieni și râmniceni sănătate și zile senine.

În același timp adresăm tinerei generații îndemnul de a cerceta și a cunoaște poveștile acestor oameni- modele de devotament și spirit de sacrificiu pentru valorile fundamentale ale României.

 

SCRISOARE DESCHISĂ | Prefect – Silviu Iordache

SCRISOARE DESCHISĂ

Către,

 

 • CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
 • PRIMĂRIILE JUDEȚULUI BUZĂU
 • TOȚI CETĂȚENII JUDEȚULUI BUZĂU

 

În atenția,

 

 • Doamnelor și domnilor Președinte,  Vicepresedinti, Secretar General, consilieri județeni
 • Doamnelor și domnilor Primari, Viceprimari și Secretari generali ai Municipiilor Buzău și Râmnicul Sărat, ale celor 3 orașe și ale celor 82 de comune din județul Buzău
 • Doamnelor și domnilor consilieri locali din cele 87 de Unități Administrativ Teritoriale ale județului Buzău

 

Există momente în viața unei națiuni când, prin solidaritate, implicare și efort, comunitățile depășesc etape sau momente dificile. De peste un an de zile pandemia de COVID-19 a pus la grea încercare sănătatea oamenilor din toate colțurile județului Buzău și a afectat serios mediul de afaceri.

Dincolo de orice considerente, viziuni sau apartenențe politice, este nevoie mai mult decât oricând de a vă lua în serios aportul pentru comunitatea pe care o administrați și în care trăiți.

Oferiți transparentă și claritate în mesaje, angajați cetățenii în discuții, fiți exemplu personal și oferiți mesaje publice care sa susțină importanța vaccinării.

Aleșii publici sunt direct responsabili de bunăstarea și sănătatea comunității locale. Nici un efort nu este prea puțin pentru a reveni la normalitate. Iar acest lucru este posibil doar prin scăderea reticenței față de vaccinare care ne afectează profund capacitatea de a învinge COVID-19.

Societatea civilă, toți buzoienii vaccinați, a căror voce este auzită și ascultată la nivel local – medici, asistente, profesori, preoți, ingineri, proprietari de afaceri mici sau mari, ziariști, lideri de opinie: fiți responsabili. Alăturați-vă eforturilor autorităților și aleșilor locali, îndemnați-vă consătenii și concitadinii să se vaccineze.

Țineți cont că aveți în Instituția Prefectului și autoritățile locale, un partener solid în desfășurarea acestei campanii. Ne vaccinăm ca să ne protejăm pe noi și pe cei din jurul nostru, să ne asigurăm că relansăm economia buzoiană.

 

Doar împreună învingem pandemia!

Vă urez sănătate și sărbători pascale liniștite!

Silviu Iordache

Prefect

Instituția Prefectului – Județul Buzău

Buzău, 26 aprilie 2021

 

 

 

 

 

 

 

Notă de presă ref. la vaccinare | 23.04.2021

COMUNICAT DE PRESĂ | 23.04.2021

Începând de săptămâna viitoare, echipe mobile ale DSP vor vizita comunitățile locale unde nu exista medic de familie pentru a efectua vaccinul anti COVID-19, pe baza unei liste de vaccinare realizate în prealabil. Aceste localități sunt : Bozioru, Buda, Cănești, Chiliile, Colți, Largu, Odăile, Pardoși, Racovițeni, Robeasca, Valea Salciei.

Totodată, deschiderea unui nou centru de vaccinare în Dumitrești, Vrancea, aproape de limita teritorială a județului Buzău, poate înlesni și mai mult accesul la vaccinare pentru localitățile comunelor Buda, Valea Salciei sau Pardoși.

Pentru operatorii economici, Comitetul National de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 a dispus măsuri pentru asigurarea vaccinării angajaților operatorilor economici și cu vaccinul Pfizer.  Astfel angajații companiilor pot solicita acum vaccinarea, direct la locul de muncă. Încurajăm toți operatorii economici interesați de acest aspect sa ia legătura cu DSP Buzău, pentru organizarea acestei acțiuni.

Instituția Prefectului – Județului Buzău reamintește pe această cale cetățenilor că vaccinarea Covid-19 în România este gratuită, este sigură, este voluntară și este armonizată cu strategia Comisiei Europene.

Purtător de cuvânt

Marilena Gheorghe

purtatorcuvant@prefecturabuzau.ro

+40758098117

Instituția Prefectului – Județul Buzău

Nota de presă ref. la prezența la donare | 23.04.2021

COMUNICAT DE PRESĂ | 23.04.2021

Pandemia a făcut ca numărul de donatori de sânge să scadă, dar nevoia de sânge rămâne mereu o constantă.

Centru de Transfuzii Sanguine Buzău solicită locuitorilor județului Buzău, prezența la donare.

Sănătatea comunității și a celor din jurul nostru este importantă, de aceea dorim să reamintim, câteva condiții care pot afecta eligibilitatea de a dona:  reprogramați sesiunea dacă aveți simptome de boală, cum ar fi febră, tuse, dureri în gât, congestie sau alte simptome; diagnosticul anterior sau contactul strâns cu cineva care are COVID-19 poate afecta procesul si de asemenea, eligibilitatea de a dona. Puteți însă dona sânge în siguranță, în cazul în care v-ați vaccinat anti-COVID-19.

„Am dori să profităm de această ocazie pentru a oferi câteva informații suplimentare despre Coronavirus și donarea de sânge. Speranța noastră este că persoanele interesate să doneze sânge iau în considerare toate aspectele și anume că virusul COVID-19 nu prezintă niciun risc special pentru donatorii de sânge în timpul procesului de donație. Dorim să încurajăm toți donatorii de sânge să își mențină în continuare angajamentul de a ajuta pacienții locali, care depind continuu de transfuziile care salvează viața. Donarea de sânge este o activitate esențială.”

Silviu Iordache | Prefect – Instituția Prefectului – Județul Buzău

Zece dintre angajații Prefecturii s-au mobilizat azi, 23.04.2021 pentru a dona sânge, la Centrul de Transfuzii Sanguine Buzău. Programul Centrului de Transfuzii Sanguine Buzău este de luni pana vineri, intre 7.30-13.30. 

Purtător de cuvânt | Marilena Gheorghe

purtatorcuvant@prefecturabuzau.ro

+40758098117

COMUNICAT DE PRESĂ | 12.04.2021

„Încurajăm activitatea economică din sfera societăților comerciale, dar subliniem faptul că aceasta trebuie să se facă cu respectarea strictă a cadrului legal, în interesul și pentru siguranța buzoienilor.

Instituțiile statului vor interveni în orice situație cu fermitate, dar și cu discernământ aplicând gradual măsurile stabilite de legiuitor.  Prioritatea nu este aceea de a aplica sancțiuni ci de conștientizare a populației cu privire la riscurile la care se expune.”  Instituția Prefectului Buzău, prefect Silviu Iordache.

Polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, împreună cu jandarmi, precum și cu reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență, ai Direcției de Sănătate Publică, ai Direcției Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și ai Inspectoratului Teritorial de Muncă, acționează în mod constant pentru respectarea normelor impuse de legislația în vigoare privitoare la pandemia de COVID-19.

Sunt vizate, cu prioritate, zonele aglomerate, piețe, centre comerciale, restaurante și mijloace de transport în comun, atât în mediul urban, cât și în mediul rural.

În cadrul acțiunilor, din data de 11 Aprilie a.c. forțele de ordine și reprezentanții celorlalte instituții cu atribuții de control au intervenit și în satul Gura Câlnăului, la o locație în aer liber, amenajată pe o suprafață de aproximativ 4000mp, unde un operator economic avea în derulare activități comerciale.

Polițiștii au readus în atenție administratorului obligația legală de a se asigura că oamenii prezenți, clienții, respectă regulile legale în vigoare, precum purtarea măștii, păstrarea distanței sociale, chiar dacă spațiul comercial este unul amenajat în aer liber.  Întrucât au fost constatate abateri, administratorului i-au fost aplicate sancțiuni  totale  de 46.500 lei. Sancțiunile au fost aplicate potrivit competențelor de către Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, Direcția de Sănătate Publică, Direcția Sanitar-Veterinara, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău și Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Daca abaterile constatate nu sunt remediate sau se vor repeta, se ia în calcul inclusiv suspendarea activității operatorului economic.

Cetățenii au la dispoziție linia TELVERDE 0800800165 operaționalizată de Ministerul Afacerilor Interne la care pot sesiza încălcările normelor de protecție sanitară. Apelurile sunt preluate de un dispecerat și repartizate structurilor teritoriale pentru verificarea aspectelor sesizate.

 

Purtator de cuvânt

Marilena Gheorghe

purtatorcuvant@prefecturabuzau.ro

+40758098117

Instituția Prefectului – Județul Buzău

HOTĂRÂRE privind validarea ratei de incidență la nivelul orașului Pătârlagele și localității Ziduri, județul Buzău

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢULUI BUZĂU

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

HOTĂRÂRE

privind  validarea ratei de incidență la nivelul orașului Pătârlagele și localității  Ziduri, județul Buzău

 

Având în vedere:

– prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată și modificată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiilor, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;

– prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– prevederile din Legea nr. 55/2020, cu modificările si completările ulterioare, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alerta pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– prevederile H.G. nr. 348/25.03.2021 pentru modificarea și completarea anexei 3 la Hotărârea Guvernului nr. 293/2021;

– adresa nr. 4925/10.04.2021 a Direcției de Sănătate Publică Buzău, privind rata de incidența  la nivelul localităților din județul Buzău, cumulată la 14 zile, respectiv incidența cumulată a cazurilor calculată pe un interval de 14 zile cuprins între a 17-a zi și a 3-a zi, anterioare datei în care aceasta se realizează.

În temeiul capitolului IV pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr.782 /19.12.2018

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Validarea ratei de incidență la nivelul orașului Pătârlagele (3,39/1000), unde rata de incidență este mai mare de 3,0 cazuri la 1.000 de locuitori și aplicarea  măsurilor prevăzute în anexa nr. 3 din H.G. nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, după cum urmează:

–  organizarea şi desfăşurarea activităţii în instituţiile de spectacole şi/sau concerte este interzisă;

– interzicerea organizării şi desfăşurării spectacolelor de tipul drive-in precum și desfășurării în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă;

– activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau a altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă, cu excepția celor care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri și lozuri, doar pentru activitatea de vânzare a acestora, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară, conform Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 60/2020.

Art.2. Validarea ratei de incidență la nivelul localității Ziduri (1,72/1000), unde rata de incidență este mai mare de 1,5 cazuri la 1.000 de locuitori și aplicarea  măsurilor prevăzute în anexa nr. 3 din H.G. nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, după cum urmează:

–  organizarea şi desfăşurarea activităţii în instituţiile de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, după caz;

– interzicerea organizării şi desfăşurării spectacolelor de tipul drive-in precum și desfășurării în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 6:00 – 22:00;

– activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau a altor unități de cazare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului  în intervalul orar 6:00 – 22:00;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului.

Art.3. Măsurile stabilite potrivit prevederilor art. 1 și art. 2 vor fi aplicate pentru o perioadă de 14 zile, cu evaluare la finalul acestei perioade.

Art.4. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al județului Buzău prin Secretariatul Tehnic Permanent, va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă și Comitetelor locale pentru situații de urgență Pătârlagele și Ziduri.

 

P R E Ş E D I N T E

P R E F E C T

Silviu Iordache

 

VICEPREŞEDINTE                                                          VICEPREȘEDINTE

PREŞEDINTELE CONSILIULUI

JUDEŢEAN BUZĂU                                                     î. Inspector Şef ISU Buzău

Neagu Petre Emanoil                                                         Col. Tudoroiu Nicolae

HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri suplimentare la nivelul localității Tisău, județul Buzău

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢULUI BUZĂU

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

HOTĂRÂRE

privind  stabilirea unor măsuri suplimentare la nivelul localității Tisău, județul Buzău   

 

Având în vedere:

– prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată și modificată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiilor, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;

– prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– prevederile din Legea nr. 55/2020, cu modificările si completările ulterioare, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alerta pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– prevederile H.G. nr. 348/25.03.2021 pentru modificarea și completarea anexei 3 la Hotărârea Guvernului nr. 293/2021;

– prevederile art. 3 din Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr.91/07.04.2021;

– adresa nr. 4925/10.04.2021 a Direcției de Sănătate Publică Buzău, privind rata de incidența  la nivelul localităților din județul Buzău, cumulată la 14 zile, respectiv incidența cumulată a cazurilor calculată pe un interval de 14 zile cuprins între a 17-a zi și a 3-a zi, anterioare datei în care aceasta se realizează.

În temeiul capitolului IV pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr.782 /19.12.2018

HOTĂRĂŞTE: 

            Art.1. Începând cu data de 10.04.2021 se stabilesc următoarele măsuri suplimentare la nivelul localității Tisău (4,12/1000) având în vedere că incidența cumulată la 14 zile  este mai mare de 4 și mai mică sau egală cu 7,5/1000 de locuitori și se aplică măsurile prevăzute H.G. nr. 348/25.03.2021, pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la H.G. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României incepând cu data  de 14 martie 2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, după cum urmează:

1.1. Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20:00-5:00, cu următoarele excepții:

 1. a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 2. b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
 3. c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
 4. d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

1.2. Se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 5:00-18:00, cu excepția operatorilor economici care în intervalul orar 18:00 – 5:00 pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

Art.2. Măsurile stabilite potrivit prevederilor art.1 nu se aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1000 locuitori.

Art.3. Măsurile stabilite potrivit prevederilor art. 3 din Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr.91/07.04.2021 rămân în vigoare;

Art.4. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al județului Buzău prin Secretariatul Tehnic Permanent, va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă și Comitetului local pentru situații de urgență Tisău.

 

P R E Ş E D I N T E

P R E F E C T

Silviu Iordache

 

VICEPREŞEDINTE                                                          VICEPREȘEDINTE

PREŞEDINTELE CONSILIULUI

JUDEŢEAN BUZĂU                                                     î. Inspector Şef ISU Buzău

Neagu Petre Emanoil                                                        Col. Tudoroiu Nicolae