Știri importante

HOTĂRÂRE privind reactualizarea scenariilor de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din localitățile Poșta Câlnău și Viperești, județul Buzău în semestrul II al anului școlar 2020-2021

Hotarare scenarii scoli NR. 49-26.02.2021

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢULUI BUZĂU

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

HOTĂRÂRE

privind  reactualizarea scenariilor de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din localitățile Poșta Câlnău și Viperești, județul Buzău  în semestrul II al anului școlar 2020-2021        

Având în vedere:

– prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată și modificată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Ordinului comun al ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3235/93/ 04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV -2;

– prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– prevederile din Legea nr. 55/2020, cu modificările si completările ulterioare, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alerta pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– adresa nr. 2584/26.02.2021 a Direcției de Sănătate Publică Buzău cuprinzând rata de incidență la nivelul localităților din județul Buzău, aferentă perioadei 12.02 – 25.02.2021 și adresa nr. 2004/26.02.2021 a Inspectoratului Școlar Județean Buzău cuprinzând lista unităților de învățământ din județul Buzău cu scenariile pentru desfășurarea cursurilor din 01.03.2021.

În temeiul capitolului IV pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr.782 /19.12.2018

HOTĂRĂŞTE: 

            Art.1. Începând cu data de 01.03.2021, ca urmare a scăderii ratei de incidență la nivelul localității Poșta Câlnău (0,82/1000) se aprobă trecerea de la scenariul 2 la scenariul 1 de funcționare a tuturor unităților de învățământ preuniversitar în semestrul II al anului școlar 2020-2021, din localitatea Poșta Câlnău, județul Buzău.

Art.2. Începând cu data de 01.03.2021, ca urmare a creșterii ratei de incidență la nivelul localității Viperești (2,05/1000) se aprobă trecerea de la scenariul 1 la scenariul 2 de funcționare a tuturor unităților de învățământ preuniversitar în semestrul II al anului școlar 2020-2021, din localitatea Viperești, județul Buzău.

Art. 3. Scenariul de funcționare al unităților de învățământ pe parcusul anului școlar se va actualiza la 14 zile sau ori de câte ori este nevoie, în funcție de situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități precum și în funcție de infrastructură și resursele existente în fiecare unitate de învățământ.

Art.4. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al județului Buzău prin Secretariatul Tehnic Permanent, va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, comitetelor locale pentru situații de urgență Poșta Câlnău și Viperești  precum și Inspectoratului Școlar Județean, pentru transmitere către unitățile de învățământ.

 

P. P R E Ş E D I N T E

S U B P R E F E C T

 

Adina Claudia Moiseanu

 

VICEPREŞEDINTE                                                          VICEPREȘEDINTE

PREŞEDINTELE CONSILIULUI

JUDEŢEAN BUZĂU                                                     p. Inspector Şef ISU Buzău

Neagu Petre Emanoil                                                     Lt.Col. Pascu Mihail-Loren

HOTĂRÂRE privind validarea ratei de incidență aferentă perioadei 12.02.2021 – 25.02.2021 la nivelul localității Viperești

Hotarare validare rata incidenta NR. 48- 26.02.2021

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢULUI BUZĂU

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

HOTĂRÂRE

privind  validarea ratei de incidență aferentă perioadei  12.02.2021 – 25.02.2021 la nivelul localității Viperești

 

Având în vedere:

– prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată și modificată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiilor, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;

– prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– prevederile din Legea nr. 55/2020, cu modificările si completările ulterioare, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alerta pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– adresa nr. 2584/25.02.2021 a Direcției de Sănătate Publică Buzău, privind analiza situației epidemiologice – incidența realizată la nivelul localităților din județul Buzău în perioada 12.02.2021 – 25.02.2021 și aplicarea măsurilor din H.G. nr.35/2021.

În temeiul capitolului IV pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr.782 /19.12.2018

HOTĂRĂŞTE: 

           Art.1  Validarea ratei de incidență la nivelul localității Viperești (2,05/1000) unde rata de incidență este mai mare de 1,5 cazuri la 1.000 de locuitori și aplicarea  măsurilor prevăzute în anexa nr. 3 din H.G. nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, după cum urmează:

–  organizarea şi desfăşurarea activităţii în instituţiile de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, după caz;

– interzicerea organizării şi desfăşurării spectacolelor de tipul drive-in precum și desfășurării în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 6:00 – 23:00;

– activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau a altor unități de cazare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului  în intervalul orar 6:00 – 23:00;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului.

       Art.2. Începând cu data de 26.02.2021, măsurile stabilite potrivit prevederilor art.1 vor fi aplicate pentru o perioadă de 14 zile, cu evaluare la finalul acestei perioade.

Art.3. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al județului Buzău prin Secretariatul Tehnic Permanent, va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă și Comitetului local pentru situații de urgență Viperești.

 

P.  P R E Ş E D I N T E

S U B P R E F E C T

Adina Claudia Moiseanu

         VICEPREŞEDINTE                                                          VICEPREȘEDINTE

PREŞEDINTELE CONSILIULUI

JUDEŢEAN BUZĂU                                                     p. Inspector Şef ISU Buzău

Neagu Petre Emanoil                                                     Lt.Col. Pascu Mihail-Loren

HOTĂRÂRE privind reactualizarea scenariilor de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din localitatea Cozieni, județul Buzău în semestrul II al anului școlar 2020-2021

Hotarare scenarii scoli NR. 47-25.02.2021

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢULUI BUZĂU

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

HOTĂRÂRE

privind  reactualizarea scenariilor de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din localitatea Cozieni, județul Buzău în semestrul II al anului școlar 2020-2021

 

Având în vedere:

– prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată și modificată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Ordinului comun al ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3235/93/ 04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV -2;

– prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– prevederile din Legea nr. 55/2020, cu modificările si completările ulterioare, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alerta pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– adresa nr. 2537/25.02.2021 a Direcției de Sănătate Publică Buzău cuprinzând rata de incidență la nivelul localităților din județul Buzău, aferentă perioadei 11.02 – 24.02.2021 și adresa nr. 1951/25.02.2021 a Inspectoratului Școlar Județean Buzău cuprinzând lista unităților de învățământ din județul Buzău cu scenariile pentru desfășurarea cursurilor din 26.02.2021.

În temeiul capitolului IV pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr.782 /19.12.2018

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Începând cu data de 26.02.2021, ca urmare a scăderii ratei de incidență la nivelul localității Cozieni (0,54/1000)  se aprobă trecerea de la scenariul 2 la scenariul 1 de funcționare a tuturor unităților de învățământ preuniversitar în semestrul II al anului școlar 2020-2021, din localitatea Cozieni, județul Buzău.

Art. 2. Scenariul de funcționare al unităților de învățământ pe parcusul anului școlar se va actualiza la 14 zile sau ori de câte ori este nevoie, în funcție de situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități precum și în funcție de infrastructură și resursele existente în fiecare unitate de învățământ.

Art.3. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al județului Buzău prin Secretariatul Tehnic Permanent, va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, comitetului local pentru situații de urgență   Cozieni precum și Inspectoratului Școlar Județean, pentru transmitere către unitățile de învățământ.

p. P R E Ş E D I N T E

S U B P R E F E C T

Adina Claudia Moiseanu

         VICEPREŞEDINTE                                                          VICEPREȘEDINTE

PREŞEDINTELE CONSILIULUI

JUDEŢEAN BUZĂU                                                     p. Inspector Şef ISU Buzău

Neagu Petre Emanoil                                                     Lt.Col. Pascu Mihail-Loren

COMUNICAT DE PRESĂ privind desfășurarea acțiunii de protest a Sindicatului Apicultorilor din România – filiala Buzău din data de 22.02.2021

COMUNICAT PRESA APICULTORI

          ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUTIA  PREFECTULUI – JUDETUL  BUZĂU

Comisia de Dialog Social a Județului Buzău                                                                                                                                 Nr. 2176

                                                                                                         Data 22.02.2021

COMUNICAT DE PRESĂ

 privind desfășurarea acțiunii de protest a Sindicatului Apicultorilor din România – filiala Buzău din data de 22.02.2021, între orele 10:00-11:00.

 

Un grup de reprezentanți aparținând Sindicatului Apicultorilor din România – filiala Buzău, afiliat la C.N.S.L.R. Frăția au protestat luni 22.02.2021, între orele 10:00-11:00 în fața sediului Instituției Prefectului – Județul Buzău.

Delegatul reprezentanților Apicultorilor din județul Buzău a fost primit de doamna subprefect Adina Moiseanu. La întâlnire au participat:

 • Neagu Marian – președinte Sindicatul Apicultorilor din România – filiala Buzău.
 • Lungu Marcel – secretarul Comisiei de Dialog Social Buzău

Principalele revendicări din memoriul prezentat au fost următoarele:

 1. Subvenția pe familia de albine să fie de 140 lei per familie.

Aceasta este necesară pentru supraviețuirea familiilor de albine in condițiile de calamitate (seceta prelungită, lipsa acută de cules, lipsa polenului necesar perpetuării speciei).

Polenizarea fiind cel mai important factor al albinelor, polenizând 90% din plantele entomofile de pe Glob.

„SALVÂND ALBINELE, SALVĂM OMENIREA” Albert Einstein.

 1. Aprobarea prin hotarâre de Guvern a programului: „MIEREA IN ȘCOLI„(cu miere românească / țara de origine Romania).
 2. înființarea de către fermierii ce dețin peste lOO Ha teren agricol, cu minim 7% sa fie plantate cu culturi melifere (perdele de protecție cu specii salcâmi, cireș sălbatic, păducel, etc.).

Subprefect: Acest memoriu îl vom transmite Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru a fi analizat și dezbătut în cadrul Comitetului Național Tripartit pentru Dialog Social.

Menționăm că nu s-au semnalat evenimente deosebite în cadrul acțiunii de protest, măsurile de siguranță fiind asigurate de către Inspectoratul de Jandarmi Buzău.

  Cu deosebită consideraţie,

Președintele Comisiei de Dialog Social Buzău

p.P R E F E C T,

SUBPREFECT,

ADINA MOISEANU

 

Secretar Comisie Dialog Social Județul Buzău

Lungu Marcel

HOTĂRÂRE privind reactualizarea scenariilor de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din localitatea Cochirleanca, județul Buzău în semestrul II al anului școlar 2020-2021

Hotarare scenarii scoli NR. 46-24.02.2021

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢULUI BUZĂU

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 HOTĂRÂRE

privind  reactualizarea scenariilor de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din localitatea Cochirleanca, județul Buzău în semestrul II al anului școlar 2020-2021

 

Având în vedere:

– prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată și modificată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Ordinului comun al ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3235/93/ 04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV -2;

– prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– prevederile din Legea nr. 55/2020, cu modificările si completările ulterioare, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alerta pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– adresa nr. 2465/24.02.2021 a Direcției de Sănătate Publică Buzău cuprinzând rata de incidență la nivelul localităților din județul Buzău, aferentă perioadei 10.02 – 23.02.2021 și adresa nr. 1911/24.02.2021 a Inspectoratului Școlar Județean Buzău cuprinzând lista unităților de învățământ din județul Buzău cu scenariile pentru desfășurarea cursurilor din 25.02.2021.

În temeiul capitolului IV pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr.782 /19.12.2018

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Începând cu data de 25.02.2021, ca urmare a scăderii ratei de incidență la nivelul localității Cochirleanca (0,96/1000)  se aprobă trecerea de la scenariul 2 la scenariul 1 de funcționare a tuturor unităților de învățământ preuniversitar în semestrul II al anului școlar 2020-2021, din localitatea Cochirleanca, județul Buzău.

Art. 2. Scenariul de funcționare al unităților de învățământ pe parcusul anului școlar se va actualiza la 14 zile sau ori de câte ori este nevoie, în funcție de situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități precum și în funcție de infrastructură și resursele existente în fiecare unitate de învățământ.

 

Art.3. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al județului Buzău prin Secretariatul Tehnic Permanent, va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, comitetului local pentru situații de urgență   Cochirleanca precum și Inspectoratului Școlar Județean, pentru transmitere către unitățile de învățământ.

p. P R E Ş E D I N T E

S U B P R E F E C T

Adina Claudia Moiseanu

         VICEPREŞEDINTE                                                          VICEPREȘEDINTE

PREŞEDINTELE CONSILIULUI

JUDEŢEAN BUZĂU                                                     p. Inspector Şef ISU Buzău

Neagu Petre Emanoil                                                     Lt.Col. Pascu Mihail-Loren

Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău 2/26.02.2021

Ordin convocare COLEGIUL PREFECTURAL Sistem audio

ROMÂNIA 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL  BUZĂU

 

ORDIN

privind convocarea în şedinţă ordinară
 a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău
            
Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile HG nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

 

O R D I N:

 

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, în sistem audioconferință, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 26.02.2021, ora 10:00.

 

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

 

 1. Raport privind respectarea legislaţiei în domeniul relaţiilor de muncă cu privire la reducerea continuă a muncii nedeclarate în anul 2020.

Prezintă: Manolescu Cecilia – Inspector șef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău, disponibil aici

 1. Raport privind activitatea de asigurare/restabilire a ordinii publice executate de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău în anul 2020.

Prezintă: Cueru Virgil – Inspector șef, Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău disponibil aici

 1. Raport privind activitatea desfăşurată de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău în anul 2020, la nivelul judeţului Buzău.

Prezintă: Sava Carmen – Director executiv, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Buzău, disponibil aici

 1. Raport privind evaluarea planului teritorial comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente ale unităților de învățământ preuniversitar.

Prezintă: Meiroșu Ionel – Inspector școlar general, Inspectoratul Școlar Județean Buzău, disponibil aici

Pantazi Laurențiu – Inspector șef, Inspectoratul de Poliție Județean Buzău, disponibil aici

Cueru Virgil – Inspector șef, Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău, disponibil aici

Pascu Mihail Loren – Inspector șef, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Buzău, disponibil aici

 

 1. Diverse.

 

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr. 302/11.05.2020, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

P R E F E C T

 

          SUBPREFECT                                                                        SUBPREFECT

Adina Claudia Moiseanu                                                                    Vasile Alecu

  

HOTĂRÂRE privind reactualizarea scenariilor de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din localitatea Poșta Câlnău, județul Buzău în semestrul II al anului școlar 2020-2021

Hotarare scenarii scoli NR. 45-23.02.2021

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢULUI BUZĂU

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

HOTĂRÂRE

privind  reactualizarea scenariilor de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din localitatea Poșta Câlnău, județul Buzău în semestrul II al anului școlar 2020-2021

 

Având în vedere:

– prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată și modificată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Ordinului comun al ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3235/93/ 04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV -2;

– prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– prevederile din Legea nr. 55/2020, cu modificările si completările ulterioare, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alerta pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– adresa nr. 2424/23.02.2021 a Direcției de Sănătate Publică Buzău cuprinzând rata de incidență la nivelul localităților din județul Buzău, aferentă perioadei 09.02 – 22.02.2021 și adresa nr. 1879/23.02.2021 a Inspectoratului Școlar Județean Buzău cuprinzând lista unităților de învățământ din județul Buzău cu scenariile pentru desfășurarea cursurilor din 24.02.2021.

În temeiul capitolului IV pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr.782 /19.12.2018

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Începând cu data de 24.02.2021, ca urmare a creșterii ratei de incidență la nivelul localității Poșta Câlnău (1,15/1000) se aprobă trecerea de la scenariul 1 la scenariul 2 de funcționare a tuturor unităților de învățământ preuniversitar în semestrul II al anului școlar 2020-2021, din localitatea Poșta Câlnău, județul Buzău.

Art. 2. Scenariul de funcționare al unităților de învățământ pe parcusul anului școlar se va actualiza la 14 zile sau ori de câte ori este nevoie, în funcție de situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități precum și în funcție de infrastructură și resursele existente în fiecare unitate de învățământ.

 

Art.3. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al județului Buzău prin Secretariatul Tehnic Permanent, va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, comitetului local pentru situații de urgență  Poșta Câlnău precum și Inspectoratului Școlar Județean, pentru transmitere către unitățile de învățământ.

 

p. P R E Ş E D I N T E

S U B P R E F E C T

Adina Claudia Moiseanu

         VICEPREŞEDINTE                                                          VICEPREȘEDINTE

PREŞEDINTELE CONSILIULUI

JUDEŢEAN BUZĂU                                                     p. Inspector Şef ISU Buzău

Neagu Petre Emanoil                                                     Lt.Col. Pascu Mihail-Loren

HOTĂRÂRE privind reactualizarea scenariilor de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din localitățile Colți , Poșta Câlnău, Cochirleanca, Berca, mun. Buzău și mun. Râmnicu Sărat în semestrul II al anului școlar 2020-2021

Hotarare scenarii scoli NR. 44-22.02.2021

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢULUI BUZĂU

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

HOTĂRÂRE

privind  reactualizarea scenariilor de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din localitățile Colți , Poșta Câlnău, Cochirleanca, Berca, mun. Buzău și mun. Râmnicu Sărat  în semestrul II al anului școlar 2020-2021      

 

Având în vedere:

– prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată și modificată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Ordinului comun al ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3235/93/ 04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV -2;

– prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– prevederile din Legea nr. 55/2020, cu modificările si completările ulterioare, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alerta pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– adresa nr. 2315/22.02.2021 a Direcției de Sănătate Publică Buzău cuprinzând rata de incidență la nivelul localităților din județul Buzău, aferentă perioadei 08.02 – 21.02.2021 și adresele nr. 1815/22.02.2021 și nr. 1832/22.02.2021 ale Inspectoratului Școlar Județean Buzău cuprinzând lista unităților de învățământ din județul Buzău cu scenariile pentru desfășurarea cursurilor din 23.02.2021, precum și lista claselor din anumite unități de învățământ unde cursurile se vor desfășura exclusiv on-line.

În temeiul capitolului IV pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr.782 /19.12.2018

HOTĂRĂŞTE: 

           Art.1. Începând cu data de 23.02.2021, ca urmare a scăderii ratei de incidență la nivelul localității Colți (2,12/1000) se aprobă trecerea de la scenariul 3 la scenariul 2 de funcționare a tuturor unităților de învățământ preuniversitar în semestrul II al anului școlar 2020-2021, din localitatea Colți, județul Buzău.

Art.2 Începând cu data de 23.02.2021, ca urmare a scăderii ratei de incidență la nivelul localității Poșta Câlnău (0,99/1000) se aprobă trecerea de la scenariul 2 la scenariul 1 de funcționare a tuturor unităților de învățământ preuniversitar în semestrul II al anului școlar 2020-2021, din localitatea Poșta Câlnău, județul Buzău.

Art.3. Începând cu data de 23.02.2021, ca urmare a creșterii ratei de incidență la nivelul localității Cochirleanca (1,15/1000) se aprobă trecerea de la scenariul 1 la scenariul 2 de funcționare a tuturor unităților de învățământ preuniversitar în semestrul II al anului școlar 2020-2021, din localitatea Cochirleanca, județul Buzău.

Art. 4. Scenariul de funcționare al unităților de învățământ pe parcusul anului școlar se va actualiza la 14 zile sau ori de câte ori este nevoie, în funcție de situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități precum și în funcție de infrastructură și resursele existente în fiecare unitate de învățământ.

Art.5. Începând cu data de 22.02.2021, ca urmare a confirmării de îmbolnăvire cu virusul SARS-COV 2, se suspendă desfășurarea cursurilor pe o perioada de 14 zile, procesul de învățământ continuând în sistem on-line, la nivelul următoarelor unități de învățământ:

 • Școala Primară sat Joseni com. Berca – clasele pregătitoare -I-II-III-IV – 2 clase învățământ simultan;
 • Colegiul Naţional „B. P. Hasdeu” municipiul Buzău – clasa a IX-a C;
 • Școala Gimnazială nr. 1 municipiul Râmnicu Sărat – clasa a II-a A;
 • Grădiniţa cu Program Prelungit „Lumea copilăriei” municipiul Râmnicu Sărat – Grupa îngerașii;
 • Școala Gimnazială Capitan Aviator”Mircea T. Bădulescu” municipiul Buzău – clasa a IV-a C.

Art.6. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al județului Buzău prin Secretariatul Tehnic Permanent, va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, comitetelor locale pentru situații de urgență Colți, Poșta Câlnău, Cochirleanca, Berca, mun. Buzău și mun. Râmnicu Sărat  precum și Inspectoratului Școlar Județean, pentru transmitere către unitățile de învățământ.

p. P R E Ş E D I N T E

S U B P R E F E C T

Adina Claudia Moiseanu

         VICEPREŞEDINTE                                                          VICEPREȘEDINTE

PREŞEDINTELE CONSILIULUI

JUDEŢEAN BUZĂU                                                     p. Inspector Şef ISU Buzău

Neagu Petre Emanoil                                                     Lt.Col. Pascu Mihail-Loren

HOTĂRÂRE privind reactualizarea scenariilor de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din localitatea C.A. Rosetti, municipiul Buzău și orașul Pogoanele, județul Buzău în semestrul II al anului școlar 2020-2021

Hotarare scenarii scoli Buzau Pogoanele CA Rosetti NR. 43-19.02.2021

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢULUI BUZĂU

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

HOTĂRÂRE

privind  reactualizarea scenariilor de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din localitatea C.A. Rosetti, municipiul Buzău și orașul Pogoanele, județul Buzău  în semestrul II al anului școlar 2020-2021   

 

 

Având în vedere:

– prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată și modificată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Ordinului comun al ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3235/93/ 04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV -2;

– prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– prevederile din Legea nr. 55/2020, cu modificările si completările ulterioare, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alerta pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– adresa nr. 2250/19.02.2021 a Direcției de Sănătate Publică Buzău cuprinzând rata de incidență la nivelul localităților din județul Buzău, aferentă perioadei 05.02 – 18.02.2021 și adresa nr. 1675/19.02.2021 a Inspectoratului Școlar Județean Buzău cuprinzând lista unităților de învățământ din județul Buzău cu scenariile pentru desfășurarea cursurilor din 22.02.2021.

În temeiul capitolului IV pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr.782 /19.12.2018

HOTĂRĂŞTE: 

           Art.1. Începând cu data de 22.02.2021, ca urmare a scăderii ratei de incidență la nivelul localității C.A. Rosetti (0,88/1000) se aprobă trecerea de la scenariul 2 la scenariul 1 de funcționare a tuturor unităților de învățământ preuniversitar în semestrul II al anului școlar 2020-2021, din localitatea C.A. Rosetti, județul Buzău.

Art.2. Începând cu data de 22.02.2021, ca urmare a creșterii ratei de incidență la nivelul orașului Pogoanele (1,53/1000), se aprobă trecerea de la scenariul 1 la scenariul 2 de funcționare a tuturor unităților de învățământ preuniversitar în semestrul II al anului școlar 2020-2021, din orașul Pogoanele, județul Buzău.

Art.3. Începând cu data de 22.02.2021, ca urmare a creșterii ratei de incidență la nivelul municipiului Buzău (1,03/1000), se aprobă trecerea de la scenariul 1 la scenariul 2 de funcționare a tuturor unităților de învățământ preuniversitar, în semestrul II al anului școlar 2020-2021, cu excepția Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău, care va desfășura activitatea exclusiv în sistem on-line, datorită infrastructurii, conform Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 30/09.02.2021.

Art. 4. Scenariul de funcționare al unităților de învățământ pe parcusul anului școlar se va actualiza la 14 zile sau ori de câte ori este nevoie, în funcție de situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități precum și în funcție de infrastructură și resursele existente în fiecare unitate de învățământ.

Art.5. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al județului Buzău prin Secretariatul Tehnic Permanent, va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, comitetelor locale pentru situații de urgență C.A. Rosetti, Buzău și Pogoanele precum și Inspectoratului Școlar Județean, pentru transmitere către unitățile de învățământ.

 

P. P R E Ş E D I N T E

S U B P R E F E C T

Adina Claudia Moiseanu

         VICEPREŞEDINTE                                                          VICEPREȘEDINTE

PREŞEDINTELE CONSILIULUI

JUDEŢEAN BUZĂU                                                     p. Inspector Şef ISU Buzău

Neagu Petre Emanoil                                                     Lt.Col. Pascu Mihail-Loren

HOTĂRÂRE privind validarea ratei de incidență aferentă perioadei 05.02.2021 – 18.02.2021 la nivelul localităților Poșta Câlnau și Pănătău și a orașului Pogoanele

Hotarare validare rata incidenta NR. 42- 19.02.2021

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢULUI BUZĂU

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

HOTĂRÂRE

privind  validarea ratei de incidență aferentă perioadei  05.02.2021 – 18.02.2021

  la nivelul localităților Poșta Câlnau și Pănătău și a orașului Pogoanele

 

Având în vedere:

– prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată și modificată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiilor, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;

– prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– prevederile din Legea nr. 55/2020, cu modificările si completările ulterioare, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alerta pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– adresa nr. 2250/19.02.2021 a Direcției de Sănătate Publică Buzău, privind analiza situației epidemiologice – incidența realizată la nivelul localităților din județul Buzău în perioada 05.02.2021 – 18.02.2021 și aplicarea măsurilor din H.G. nr.35/2021.

În temeiul capitolului IV pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr.782 /19.12.2018

HOTĂRĂŞTE: 

           Art.1  Validarea ratei de incidență la nivelul localității Poșta Câlnău (1,65/1000) și a orașului Pogoanele (1,53/1000) unde rata de incidență este mai mare de 1,5 cazuri la 1.000 de locuitori și aplicarea  măsurilor prevăzute în anexa nr. 3 din H.G. nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, după cum urmează:

–  organizarea şi desfăşurarea activităţii în instituţiile de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, după caz;

– interzicerea organizării şi desfăşurării spectacolelor de tipul drive-in precum și desfășurării în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 6:00 – 23:00;

– activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau a altor unități de cazare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului  în intervalul orar 6:00 – 23:00;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului.

Art.2.  Începând cu data de 21.02.2021 se ridică măsurile stabilite la nivelul localității Pănătău,  cu condiția ca rata de incidență să nu depășească 1,5 cazuri la 1.000 de locuitori până la această dată și se aplică măsurile prevăzute în anexa nr. 3 din H.G. nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, după cum urmează:

– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 6:00 – 23:00;

– activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau a altor unități de cazare este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului  în intervalul orar 6:00 – 23:00;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului.

– se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări servicii în spații închise/deschise, publice și /sau private să își organizeze și să desfășoare activitatea în intervalul orar 5.00 -21.00.

       Art.3. Începând cu data de 19.02.2021, măsurile stabilite potrivit prevederilor art.1 vor fi aplicate pentru o perioadă de 14 zile, cu evaluare la finalul acestei perioade.

Art.4. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al județului Buzău prin Secretariatul Tehnic Permanent, va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă și Comitetelor locale pentru situații de urgență Poșta Câlnău, Pănătău și Pogoanele.

 

P. P R E Ş E D I N T E

S U B P R E F E C T

Adina Claudia Moiseanu

         VICEPREŞEDINTE                                                          VICEPREȘEDINTE

PREŞEDINTELE CONSILIULUI

JUDEŢEAN BUZĂU                                                     p. Inspector Şef ISU Buzău

Neagu Petre Emanoil                                                     Lt.Col. Pascu Mihail-Loren