Comunicate Presa

CENTRE DE VACCINARE ÎN APROPIEREA MUNICIPIULUI BUZĂU

Pentru a evita aglomerația de la centrele de vaccinare din municipiul Buzău, recomandăm cetățenilor să apeleze și la centrele din apropiere, care asigură condiții foarte bune de vaccinare:
VADU PAȘII – SALA DE SPORT ȘCOALA GENERALĂ SCURTEȘTI – PFIZER/JOHNSON&JOHNSON
SMEENI – VECHIUL CĂMIN CULTURAL (CĂMINUL DE NUNȚI)- PFIZER
VERNEȘTI – CĂMINUL CULTURAL – PFIZER

Audiențe acordate de Avocatul Poporului – B. T. Ploiești

Joi – 16 septembrie 2021 – între orele 10:00 – 14:00, reprezentantul instituţiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploieşti va fi prezent în municipiul Buzău, pentru a acorda audienţe cetăţenilor din judeţul Buzău şi pentru a primi petiţii. 

           Activitatea se va desfășura la sediul Consiliului Judeţean Buzău, situat în municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, în spaţiul pus la dispoziţie în acest scop.

Cetăţenii pot solicita sprijinul Avocatului Poporului în mod gratuit, fără perceperea de taxe.

Pentru operativitate, dar și pentru respectarea unor măsuri de siguranță medicală, recomandăm ca persoanele interesate să solicite telefonic la numărul 0244 – 593 227 o programare prealabilă, iar la momentul acordării audienței să prezinte o cerere din care să rezulte pe scurt problemele cu care se confruntă, precum şi documente justificative, în copie.

Pentru acces, persoanele care solicită audiență trebuie să respecte formalitățile prevăzute de Ordinul nr. 874/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, cu modificările și completările ulterioare: purtarea măștii de protecţie, triaj epidemiologic, dezinfectarea obligatorie a mâinilor.

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon al Biroului Teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului 0244 – 593 227.

Totodată, cetățenii care doresc să se adreseze instituției Avocatul Poporului – Biroului Teritorial Ploiești pot transmite cererile și prin poștă, pe adresa biroului din municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2-4, intrarea H, etajul I, camera 155, județul Prahova sau prin e-mail pe adresa avpprahova@avp.ro. Programul de audiențe la sediu și de dispecerat este următorul: luni-miercuri în intervalul orar 10.00-14.00, marți și joi în intervalul orar 12.00- 16.00.

Reamintim cetățenilor că, instituția Avocatul Poporului este o autoritate publică autonomă și independentă față de oricare altă autoritate publică din România și are drept drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile publice.

 

Maria Mirabela Mălăescu, consilier

Biroul Teritorial Ploieşti al instituției Avocatul Poporului

COMUNICAT DE PRESĂ – Amenajare intersecție DN10 – DJ100H, în localitatea Vernești

           Siguranța circulației și fluidizarea traficului reprezintă priorități pentru Instituția Prefectului – Județul Buzău. Unul dintre punctele critice din județul Buzău este trecerea la nivel amplasată la intersecția căii ferate Buzău-Nehoiu cu DN10, din localitatea Vernești, la km 13+325, pe secția de circulație feroviară neinteroperabilă Buzău – Berca.

              Din cauză că pe distanța dintre stațiile Buzău Nord – Berca nu există instalație de bloc de linie automat sau alte instalații de detectare a prezenței trenurilor ci doar o barieră acționată manual (bariera se închide înainte de expedierea trenului din stațiile limitrofe trecerii la nivel și se deschide după eliberarea pasajului de tren) și a infrastructurii rutiere de pe DN 10, structurat cu o bandă pe sens, permanent se crează blocaje cu timp mare de așteptare al participanților la traficul rutier, dar există și un risc crescut pentru producerea de accidente.

În urma demersurilor Instituției Prefectului – Județul Buzău, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a demarat procedurile pentru resistematizarea intersecției prin realizarea unei benzi suplimentare de încadrare la stânga pe DN 10 spre DJ 100H, concomitent cu lărgirea sensului de mers Buzău-Brașov. Atașăm planul de situație propus de CNAIR pentru amenajarea intersecției.

De asemenea, referitor la solicitarea de montare la trecerea la nivel de la km 13+325 a unui sistem automatizat de închidere a barierei, aceasta a fost inclusă într-un proiect al Sucursalei Regionale CF Galați de modernizare inclusiv a instalațiilor de semnalizare, pentru minim 20 de treceri la nivel cu calea ferată de pe raza sucursalei regionale.

FOTO 1

FOTO 2

 

COMUNICAT DE PRESĂ – Numire șef serviciu la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Buzău

Începând cu 01.09.2021, prin dispoziția directorului Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, inspector de poliție IONIȚĂ GABRIEL CONSTANTIN va îndeplini atribuțiile de șef serviciu la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Buzău. Numirea se face în urma concursului de recrutare din sursă internă organizat de D.R.P.C.I.V. în data de 17.08.2021.

            Inspector de poliție IONIȚĂ GABRIEL CONSTANTIN activează în Ministerul Afacerilor Interne de 13 ani, este ofițer de poliție din anul 2017 și până la data numirii în funcția de șef serviciu S.P.C.R.P.C.I.V. Buzău și-a desfășurat activitatea în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.

Anterior a activat ca ofițer în cadrul Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, la S.P.C.R.P.C.I.V. Prahova și la S.P.C.R.P.C.I.V. Dâmboviţa ca examinator auto, dar și în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița.

Este licențiat în Drept și masterand în domeniul management în cadrul Universității Valahia din Târgoviște.

COMUNICAT DE PRESĂ

Apelul Prefectului Județului Buzău către primarii UAT-urilor

Prefectul județului Buzău, Silviu Iordache, face apel către primarii unităților administrativ-teritoriale pentru transparentizarea activității administrative și decizionale. Analiza efectuată în urma circularei nr. 8852/23.07.2021, transmisă către UAT-uri,  a reliefat că la data 23 august 2021, 36 dintre cele 87 UAT-uri din județul Buzău au hotărârile de consiliu local publicate la zi pe paginile de internet, ceea ce reprezintă 41%. De asemenea, 41 UAT-uri au pagini proprii de Facebook, iar Primăria Municipiului Buzău, Primăria Municipiului Rm. Sărat, Primăria Comunei Pârscov și Primăria Comunei Zărnești transmit pe pagina de socializare sedințele Consiliului Local.

          În vederea îmbunătăţirii accesului la informaţiile şi serviciile publice ale autorităţilor administraţiei publice, simplificării metodologiilor de lucru și îmbunătăţirii schimbului de informaţii, autoritățile administrației publice locale trebuie să aibă în vedere următoarele prevederi:

 • Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare
 • G. nr. 123 /2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ținând cont de prevederile art.138 alin (2) lit.c din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;
 • Procedura din 3 iulie 2019 de organizare și publicare a monitoarelor oficiale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în format electronic aprobată prin Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019.

Instituția Prefectului – Județul Buzău va face publică lunar această evaluare a gradului de conformare privind îndeplinirea obligațiilor ce revin administrațiilor publice locale privind asigurarea accesului cetățenilor la informațiile de interes public, respectiv publicarea pe paginile proprii de internet a hotărârilor Consiliului Local, anunțuri referitoare la elaborarea proiectelor de acte normative, a regulamentului de organizare și funcționare conform Codului Administrativ, a organigramei instituției publice/structura organizatorică, bugetul local anual, Monitorul Oficial Local, datele de contact, programul de funcționare, programul de audiențe, anunțuri de participare și anunțuri de atribuire/achiziții, anunțuri concursuri de angajare, publicații de căsătorie etc.

Centralizatorul întocmit la nivelul Instituției Prefectului – Județul Buzău la data de 23.08.2021

Situatie transparenta HCL 23.08.2021

 

Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploiești va fi prezent în municipiul Buzău

Joi – 12 august 2021 – între orele 10:00 – 14:00, reprezentantul instituţiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploieşti va fi prezent în municipiul Buzău, pentru a acorda audienţe cetăţenilor din judeţul Buzău şi pentru a primi petiţii. 

           Activitatea se va desfășura la sediul Consiliului Judeţean Buzău, situat în municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, în spaţiul pus la dispoziţie în acest scop.

Cetăţenii pot solicita sprijinul Avocatului Poporului în mod gratuit, fără perceperea de taxe.

Pentru operativitate, dar și pentru respectarea unor măsuri de siguranță medicală, recomandăm ca persoanele interesate să solicite telefonic la numărul 0244 – 593 227 o programare prealabilă, iar la momentul acordării audienței să prezinte o cerere din care să rezulte pe scurt problemele cu care se confruntă, precum şi documente justificative, în copie.

Pentru acces, persoanele care solicită audiență trebuie să respecte formalitățile prevăzute de Ordinul nr. 874/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, cu modificările și completările ulterioare: purtarea măștii de protecţie, triaj epidemiologic, dezinfectarea obligatorie a mâinilor.

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon al Biroului Teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului 0244 – 593 227.

Totodată, cetățenii care doresc să se adreseze instituției Avocatul Poporului – Biroului Teritorial Ploiești pot transmite cererile și prin poștă, pe adresa biroului din municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2-4, intrarea H, etajul I, camera 155, județul Prahova sau prin e-mail pe adresa avpprahova@avp.ro. Programul de audiențe la sediu și de dispecerat este următorul: luni-miercuri în intervalul orar 10.00-14.00, marți și joi în intervalul orar 12.00- 16.00.

Reamintim cetățenilor că, instituția Avocatul Poporului este o autoritate publică autonomă și independentă față de oricare altă autoritate publică din România și are drept drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile publice.

 

Maria Mirabela Mălăescu, consilier

Biroul Teritorial Ploieşti al instituției Avocatul Poporului

COMUNICAT DE PRESĂ – 28.07.2021

COMUNICAT DE PRESĂ – privind transmiterea online a ședințelor consiliilor locale din județul Buzău

 

Instituția Prefectului – Județul Buzău, a emis, conform dispozițiilor prefectului SILVIU IORDACHE, o circulară în atenția primăriilor de la nivelul județului Buzău privind implementarea unor măsuri de îmbunătăţire a actului de transparenţă decizională şi de creştere a gradului de acces al cetăţenilor la documente de interes public prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

Demersul are la bază sesizarea, de către Instituția Prefectului, a unor neconformități în funcționarea consiliilor locale în ceea ce privește actualizarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale consiliilor locale în sensul asigurării accesului cetățenilor la lucrările ședințelor și posibilitatea ca aceștia să fie informați prin mijloace moderne și accesibile cu privire la deciziile luate.

Conform circularei, alegătorii trebuie să cunoască modul în care sunt utilizate în concordanță cu interesele lor atât resursele locale, cât și cele bugetare alocate de autorităţile centrale în scopul funcţionării administraţiei. În acest sens, în informare sunt enumerate reglementări legale care vizează desfășurarea ședințelor de consiliu local, conform art. 138 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și art. 27 din Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local:

 • ședinţele consiliului local sunt publice;
 • caracterul public al şedinţelor consiliului local este dat de accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la procesele-verbale ale şedinţelor, la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului local, precum şi la instrumentele de prezentare şi de motivare a acestora;
 • cetăţenii cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială (UAT) respectivă trebuie să aibă posibilitatea de a asista la şedinţele consiliului local şi de a le urmări pe internet;
 • la lucrările consiliului local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, reprezentanți ai guvernului, ai autorităților județene, ai autorităților locale și ai instituțiilor publice din respectiva UAT, precum şi alte persoane interesate;
 • În Regulamentele de organizare și funcționare ale consiliilor locale să fie reglementat că ședințele consiliului local vor fi transmise public, pe internet, sau prin orice alte modalități care să vină în sprijinul cetățenilor care doresc să asiste la lucrările ședințelor; În transmiterea live a ședințelor se recomandă utilizarea aplicațiilor de social media sau de streaming (de tipul Facebook etc.), pentru a fi ușor accesibile de către persoanele interesate.
 • totodată, pentru ca prevederile legii și ale regulamentului propriu să poată fi aplicate, primăriile sunt obligate să asigure funcționalitatea paginilor oficiale de internet.

Totodată, s-a pus în vedere reprezentanților UAT-urilor obligația de a actualiza Regulamentele de organizare și funcționare ale consiliilor locale conform Ordinului nr. 25/14.01.2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, art.27, alin 2, lit.c.

Documentul mai precizează că primarii şi secretarii generali vor fi responsabili cu implementarea cât mai urgentă a aspectelor sesizate și că, începând cu luna august, Instituția Prefectului – Județul Buzău va monitoriza modul în care se asigură transmiterea ședințelor de consiliu local.

 

COMUNICAT DE PRESĂ 27.07.2021

COMUNICAT DE PRESĂ 27.07.2021

„Ziua Imnului Național al României”, sărbătorită la Buzău

În baza Ordinului nr. 484/15.07.2021, emis de prefectul Județului Buzău, Silviu IORDACHE, joi, 29.07.2021, Ziua Imnului Național al României va fi sărbătorită printr-un program special, care va fi organizat pe platoul din Piața Dacia, din municipiul Buzău.

Festivitatea va începe la ora 9.00, cu întâmpinarea persoanelor oficiale și prezentarea onorului Prefectului Județului Buzău și Comandantului Garnizoanei Buzău și va continua cu salutul drapelului de luptă, ruga de închinare pentru poporul român, alocuțiunea tematică privind simbolistica versurilor Imnului Național, prezentată de către un reprezentant al Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Buzău și intonarea Imnului Național al României de către întreaga asistență.

Toți participanții vor respecta măsurile de prevenire și protecție pentru prevenirea și combaterea răspândirii infecțiilor cu SARS-COV-2 (respectarea distanțării fizice de 2m, purtarea măștii de protecție, astfel încât nasul și gura să fie acoperite).

Detalii aici

 

Concurs Șef serviciu SPCRPCIV BUZĂU

Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne ambele cu modificările şi completările ulterioare, postul vacant de şef serviciu (funcţionar public cu statut special) al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Buzău prevăzut la poziţia 1 din statul de organizare al serviciului respectiv.

Anunt_concurs_sef_SRPCIV_BZ_2021 STIK (7)

Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploiești va fi prezent în municipiul Buzău

Joi – 22 iulie 2021 – între orele 10:00 – 14:00, reprezentantul instituției Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploiești va fi prezent în municipiul Buzău pentru a acorda audiențe cetățenilor din județul Buzău și pentru a primi petiții. Activitatea se va desfăsura la sediul Consiliului Județean Buzău, situat în municipiul Buzau, B-dul. N. Balcescu, nr. 48, în spațiul pus la dispoziție în acest scop.

Cetățenii pot solicita sprijinul Avocatului Poporului în mod gratuit, fără perceperea de taxe. 

Pentru operativitate, dar și pentru respectarea unor măsuri de siguranță medicală, recomandăm ca persoanele interesate să solicite telefonic la numărul 0244 – 593 227 o programare prealabilă, iar la momentul acordării audienței să prezinte o cerere din care să rezulte pe scurt problemele cu care se confruntă, precum și documente justificative, în copie. 

Pentru acces, persoanele care solicită audiență trebuie să respecte formalitățile prevăzute de Ordinul nr. 874/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, cu modificările și completările ulterioare: purtarea măștii de protecție, triaj epidemiologic, dezinfectarea obligatorie a mâinilor. 

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon al Biroului Teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului 0244 – 593 227.

Totodată, cetățenii care doresc să se adreseze instituției Avocatul Poporului – Biroului Teritorial Ploiești pot transmite cererile și prin poștă, pe adresa biroului din municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2-4, intrarea H, etajul I, camera 155, județul Prahova sau prin e-mail pe adresa avpprahova@avp.ro. Programul de audiențe la sediu și de dispecerat este următorul: luni-miercuri în intervalul orar 10.00-14.00, marți și joi în intervalul orar 12.00-16.00.

Reamintim cetățenilor că, instituția Avocatul Poporului este o autoritate publică autonomă și independentă față de oricare altă autoritate publică din România și are drept drept scop apărarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile publice.