Comunicate Presa

COMUNICAT DE PRESĂ – 28.07.2021

COMUNICAT DE PRESĂ – privind transmiterea online a ședințelor consiliilor locale din județul Buzău

 

Instituția Prefectului – Județul Buzău, a emis, conform dispozițiilor prefectului SILVIU IORDACHE, o circulară în atenția primăriilor de la nivelul județului Buzău privind implementarea unor măsuri de îmbunătăţire a actului de transparenţă decizională şi de creştere a gradului de acces al cetăţenilor la documente de interes public prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

Demersul are la bază sesizarea, de către Instituția Prefectului, a unor neconformități în funcționarea consiliilor locale în ceea ce privește actualizarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale consiliilor locale în sensul asigurării accesului cetățenilor la lucrările ședințelor și posibilitatea ca aceștia să fie informați prin mijloace moderne și accesibile cu privire la deciziile luate.

Conform circularei, alegătorii trebuie să cunoască modul în care sunt utilizate în concordanță cu interesele lor atât resursele locale, cât și cele bugetare alocate de autorităţile centrale în scopul funcţionării administraţiei. În acest sens, în informare sunt enumerate reglementări legale care vizează desfășurarea ședințelor de consiliu local, conform art. 138 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și art. 27 din Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local:

  • ședinţele consiliului local sunt publice;
  • caracterul public al şedinţelor consiliului local este dat de accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la procesele-verbale ale şedinţelor, la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului local, precum şi la instrumentele de prezentare şi de motivare a acestora;
  • cetăţenii cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială (UAT) respectivă trebuie să aibă posibilitatea de a asista la şedinţele consiliului local şi de a le urmări pe internet;
  • la lucrările consiliului local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, reprezentanți ai guvernului, ai autorităților județene, ai autorităților locale și ai instituțiilor publice din respectiva UAT, precum şi alte persoane interesate;
  • În Regulamentele de organizare și funcționare ale consiliilor locale să fie reglementat că ședințele consiliului local vor fi transmise public, pe internet, sau prin orice alte modalități care să vină în sprijinul cetățenilor care doresc să asiste la lucrările ședințelor; În transmiterea live a ședințelor se recomandă utilizarea aplicațiilor de social media sau de streaming (de tipul Facebook etc.), pentru a fi ușor accesibile de către persoanele interesate.
  • totodată, pentru ca prevederile legii și ale regulamentului propriu să poată fi aplicate, primăriile sunt obligate să asigure funcționalitatea paginilor oficiale de internet.

Totodată, s-a pus în vedere reprezentanților UAT-urilor obligația de a actualiza Regulamentele de organizare și funcționare ale consiliilor locale conform Ordinului nr. 25/14.01.2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, art.27, alin 2, lit.c.

Documentul mai precizează că primarii şi secretarii generali vor fi responsabili cu implementarea cât mai urgentă a aspectelor sesizate și că, începând cu luna august, Instituția Prefectului – Județul Buzău va monitoriza modul în care se asigură transmiterea ședințelor de consiliu local.

 

COMUNICAT DE PRESĂ 27.07.2021

COMUNICAT DE PRESĂ 27.07.2021

„Ziua Imnului Național al României”, sărbătorită la Buzău

În baza Ordinului nr. 484/15.07.2021, emis de prefectul Județului Buzău, Silviu IORDACHE, joi, 29.07.2021, Ziua Imnului Național al României va fi sărbătorită printr-un program special, care va fi organizat pe platoul din Piața Dacia, din municipiul Buzău.

Festivitatea va începe la ora 9.00, cu întâmpinarea persoanelor oficiale și prezentarea onorului Prefectului Județului Buzău și Comandantului Garnizoanei Buzău și va continua cu salutul drapelului de luptă, ruga de închinare pentru poporul român, alocuțiunea tematică privind simbolistica versurilor Imnului Național, prezentată de către un reprezentant al Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Buzău și intonarea Imnului Național al României de către întreaga asistență.

Toți participanții vor respecta măsurile de prevenire și protecție pentru prevenirea și combaterea răspândirii infecțiilor cu SARS-COV-2 (respectarea distanțării fizice de 2m, purtarea măștii de protecție, astfel încât nasul și gura să fie acoperite).

Detalii aici

 

Concurs Șef serviciu SPCRPCIV BUZĂU

Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne ambele cu modificările şi completările ulterioare, postul vacant de şef serviciu (funcţionar public cu statut special) al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Buzău prevăzut la poziţia 1 din statul de organizare al serviciului respectiv.

Anunt_concurs_sef_SRPCIV_BZ_2021 STIK (7)

Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploiești va fi prezent în municipiul Buzău

Joi – 22 iulie 2021 – între orele 10:00 – 14:00, reprezentantul instituției Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploiești va fi prezent în municipiul Buzău pentru a acorda audiențe cetățenilor din județul Buzău și pentru a primi petiții. Activitatea se va desfăsura la sediul Consiliului Județean Buzău, situat în municipiul Buzau, B-dul. N. Balcescu, nr. 48, în spațiul pus la dispoziție în acest scop.

Cetățenii pot solicita sprijinul Avocatului Poporului în mod gratuit, fără perceperea de taxe. 

Pentru operativitate, dar și pentru respectarea unor măsuri de siguranță medicală, recomandăm ca persoanele interesate să solicite telefonic la numărul 0244 – 593 227 o programare prealabilă, iar la momentul acordării audienței să prezinte o cerere din care să rezulte pe scurt problemele cu care se confruntă, precum și documente justificative, în copie. 

Pentru acces, persoanele care solicită audiență trebuie să respecte formalitățile prevăzute de Ordinul nr. 874/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, cu modificările și completările ulterioare: purtarea măștii de protecție, triaj epidemiologic, dezinfectarea obligatorie a mâinilor. 

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon al Biroului Teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului 0244 – 593 227.

Totodată, cetățenii care doresc să se adreseze instituției Avocatul Poporului – Biroului Teritorial Ploiești pot transmite cererile și prin poștă, pe adresa biroului din municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2-4, intrarea H, etajul I, camera 155, județul Prahova sau prin e-mail pe adresa avpprahova@avp.ro. Programul de audiențe la sediu și de dispecerat este următorul: luni-miercuri în intervalul orar 10.00-14.00, marți și joi în intervalul orar 12.00-16.00.

Reamintim cetățenilor că, instituția Avocatul Poporului este o autoritate publică autonomă și independentă față de oricare altă autoritate publică din România și are drept drept scop apărarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile publice.

Ziua Drapelului Național

Ziua Drapelului Național, sărbătorită la Buzău

În baza Ordinului nr. 405/18.06.2021, emis de prefectul Județului Buzău, Silviu Iordache, vor fi organizate manifestările dedicate „Zilei Drapelului Naţional”, în perioada 25 – 26 iunie 2021, care se vor desfăşura pe platoul din fața primăriei Buzău, la Catedrala Arhiepiscopală și în Piața Dacia. Desfășurarea manifestărilor va avea loc pe parcursul a două zile, dupa cum urmează:

  • 25.06.2021, ora 21.30 – Platoul din fața primăriei Buzău;
  • 26.06.2021, ora 09.30 – Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului”;
  • 26.06.2021, ora 10.00 – Platoul din fața primăriei Buzău și Piaţa Dacia.

Organizarea acestui eveniment public stă sub semnul grijei pentru respectarea măsurilor de prevenire și protecție în această perioadă marcată de SARS-COV 2, Ordinul Prefectului conținând restricții și obligații specifice în acest sens.  

Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploiești va fi prezent în municipiul Buzău

Joi – 10 iunie 2021 – între orele 10:00 – 14:00, reprezentantul instituției Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploiești va fi prezent în municipiul Buzău pentru a acorda audiențe cetățenilor din județul Buzău și pentru a primi petiții. Activitatea se va desfăsura la sediul Consiliului Județean Buzău, situat în municipiul Buzau, B-dul. N. Balcescu, nr. 48, în spațiul pus la dispoziție în acest scop.

Cetățenii pot solicita sprijinul Avocatului Poporului în mod gratuit, fără perceperea de taxe. Pentru operativitate, dar și pentru respectarea unor măsuri de siguranță medicală, recomandăm ca persoanele interesate să solicite telefonic la numărul 0244 – 593 227 o programare prealabilă, iar la momentul acordării audienței să prezinte o cerere din care să rezulte pe scurt problemele cu care se confruntă, precum și documente justificative, în copie. Pentru acces, persoanele care solicită audiență trebuie să respecte formalitățile prevăzute de Ordinul nr. 874/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, cu modificările și completările ulterioare: purtarea măștii de protec^ie, triaj epidemiologic, dezinfectarea obligatorie a mâinilor. Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon al Biroului Teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului 0244 – 593 227. Totodată, cetățenii care doresc să se adreseze instituției Avocatul Poporului – Biroului Teritorial Ploiești pot transmite cererile și prin poștă, pe adresa biroului din municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2-4, intrarea H, etajul I, camera 155, județul Prahova sau prin e-mail pe adresa avpprahova@avp.ro. Programul de audiențe la sediu și de dispecerat este următorul: luni-miercuri în intervalul orar 10.00-14.00, marți și joi în intervalul orar 12.00-16.00. Reamintim cetățenilor că, instituția Avocatul Poporului este o autoritate publică autonomă și independentă față de oricare altă autoritate publică din România și are drept drept scop apărarea drepturilor și libertaților persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritațile publice.

MARATON DE VACCINARE ÎMPOTRIVA COVID-19 | 31 MAI – 1 IUNIE

1 iunie 2021 – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI, va fi aniversată la Buzău prin organizarea  unui maraton al vaccinării, care își propune  să dea posibilitatea unui număr cât mai mare de persoane să se vaccineze.

Instituția Prefectului – Județul Buzău, Direcția de Sănătate Publică Buzău, Primăria Municipiului Buzău și Inspectoratul Școlar Județean Buzău cu sprijinul Centrului Comercial SHOPPING CITY BUZĂU, organizează în perioada 31.05.2021 – 01.06.2021 în intervalul orar 10.00 – 20.00, MARATONUL VACCINĂRII  ÎMPOTRIVA COVID 19.

Este un motiv important pentru oricine să se vaccineze, pentru a-și păstra sănătatea personală și a comunității în care trăiește.

Când sunt vaccinați suficient de mulți oameni împotriva unei anumite boli, germenii nu pot călători la fel de ușor de la persoană la persoană, iar întreaga comunitate este mai protejată.

Acest lucru înseamnă că și persoanele care nu se pot vaccina, cum ar fi copiii până în 16 ani, vor beneficia de o anumită protecție împotriva îmbolnăvirii. Și dacă o persoană se îmbolnăvește, există mai puține șanse de izbucnire, deoarece boala are șanse mai mici să se răspândească. În cele din urmă, boala devine din ce in ce mai rară și uneori, dispare cu totul.

Vaccinarea reprezintă cea mai bună șansă pentru a învinge virusul și pentru a ne întoarce la o viață normală.

Evenimentul va avea loc în incinta SHOPPING CITY BUZĂU, în spațiul special amenajat situat la parterul centrului comercial, zona intrare pietonală din Stradă Frăsinet, lângă magazinul Tom Tailor. Vaccinarea se va  efectua fără  programare, cu  vaccin  Pfizer, pe baza actului de identitate și se adresează cu prioritate adolescenților cu vârste între 16 și 18 ani.  Aceștia vor fi însoțiți de către reprezentantul legal.

 

Data : 27.05.2021

REÎNCEPEREA ȘCOLILOR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU

Majoritatea localităților din județul  Buzău, intră de mâine, 15 Mai 2021 în Scenariul 1. Având în vedere incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din cele mai multe localități, care este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori, preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ, vor merge zilnic la scoală, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție igienico- sanitare.

Localitățile/unitățile de învățământ care nu intră in Scenariul 1, și rămân în continuare în Scenariul 2 sunt urmatoarele :

ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA AMARU

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL AMARU COMUNA AMARU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CANEŞTI COMUNA CĂNEŞTI

ŞCOALA PRIMARĂ SAT NEGOŞNA COMUNA CĂNESTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA GĂLBINAȘI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SAT BENTU COMUNA GĂLBINAȘI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL COMUNA GĂLBINAȘI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1  și NR.2 SAT TĂBĂRĂȘTI COMUNA GĂLBINAȘI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA GLODEANU SĂRAT

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SAT CĂLDĂRUȘANCA COMUNA GLODEANU SĂRAT

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GLODEANU SĂRAT

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SAT ILEANA COMUNA GLODEANU SĂRAT

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SAT PITULICEA COMUNA GLODEANU SĂRAT

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SAT PITULICEA COMUNA GLODEANU SĂRAT

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ MUNICIPIUL BUZĂU (Scenariu Roșu Infrastructura Clasele online)

ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MURGEŞTI

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COMUNA MURGEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA NĂENI

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SAT FINŢEŞTI COMUNA NĂENI

ŞCOALA PRIMARĂ SAT FINŢEŞTI COMUNA NĂENI

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COMUNA NĂENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN IVĂNESCU” POŞTA CÂLNĂU COMUNA POŞTA CÂLNĂU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ sat ALICENI COMUNA POŞTA CÂLNĂU

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL POŞTA CÂLNĂU

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL sat SUDIŢI POŞTA CÂLNĂU

ŞCOALA PRIMARĂ sat SUDIŢI COMUNA POŞTA CÂLNĂU

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL sat ZILIŞTEANCA POŞTA CÂLNĂU

ŞCOALA PRIMARĂ sat ZILIŞTEANCA COMUNA POŞTA CÂLNĂU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA ROBEASCA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SAT MOŞEŞTI COMUNA ROBEASCA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COMUNA ROBEASCA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE HARITON”COMUNA SĂHĂTENI

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COMUNA SĂHĂTENI

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SAT VINTILEANCA COMUNA SĂHĂTENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT VINTILEANCA COMUNA SĂHĂTENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT HALEŞ COMUNA TISĂU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT GRĂJDANA COMUNA TISĂU

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SAT PĂDURENI COMUNA TISĂU

ŞCOALA PRIMARĂ SAT STREZENI COMUNA TISĂU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SAT VALEA SĂLCIILOR COMUNA TISĂU

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 si NR.2 COMUNA VÂLCELELE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TACHE ŞI ECATERINA TOCILESCU” COMUNA VINTILĂ VODĂ

ŞCOALA PRIMARĂ SAT COCA ANTIMIREŞTI COMUNA VINTILĂ VODĂ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SAT NICULEŞTI COMUNA VINTILĂ VODĂ

ŞCOALA PRIMARĂ SAT NICULEŞTI COMUNA VINTILA VODĂ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COMUNA VINTILĂ VODĂ

Încurajăm reluarea activităţilor didactice cu prezenţa fizică a elevilor și împreună cu instituțiile responsabile, depunem toate eforturile să menținem Judetul Buzău în scenariul verde.

Acest efort necesită și o largă asumare a societății civile, în contextul responsabilizării și respectării tuturor normelor prevăzute de pandemie, scopul fiind acela de a diminua riscul de infectare.

14.05.2021

Purtator de cuvânt

Marilena Gheorghe

purtatorcuvant@prefecturabuzau.ro

+40758098117

Instituția Prefectului – Județul Buzău

Recensământul General Agricol rundă 2020, perioada 10 mai – 31 iulie 2021

În perioada 10 mai -31 iulie 2021 se va desfășura, pe  teritoriul României , Recensământul General Agricol rundă 2020, conform prevederilor O.U.G. 22/2020 precum și ale calendarului acțiunilor, aprobat de Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol prin Hotărârea nr.1/2021.

Pregătirea, organizarea și efectuarea recensământului se realizează de către Institutul Național de Statistică, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Afacerilor Interne împreună cu structurile teritoriale din subordinea acestora, sub coordonarea și controlul Comisiei Centrale pentru Recensământ, cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicații Speciale. Pentru efectuarea Recensământului General Agricol rundă 2020 în bune condiții și pentru respectarea termenelor de finalizare a fiecărei activități prevăzute în programul general de organizare și efectuare a recensământului au fost create structuri de lucru la nivel central (Comisia Centrală și Secretariatul Tehnic Central) și la nivel teritorial (Comisii județene și secretariate tehnice județene, precum și comisii locale) cu atribuții specifice prevăzute de asemenea în OUG nr. 22/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.177/2020.

Rezultatele Recensământului General Agricol trebuie să răspundă atât cerințelor europene pentru respectarea criteriilor de comparabilitate internațională, cât și cerințelor naționale, asigurând informații care vor fi utilizate de către decidenți politici, cercetători, fermieri și publicul larg, pentru a înțelege mai bine starea și structura sectorului agricol și impactul agriculturii asupra mediului. Recensământul va furniza indicatori statistici pentru monitorizarea și evaluarea Politicii Agricole Comune care, în anul 2018, a sprijinit fermierii europeni cu 58,82 miliarde euro, sumă ce a reprezentat aproape 40% din bugetul global al Uniunii Europene.

La recensământ sunt colectate date și informații statistice privind principalele caracteristici ale exploatațiilor agricole, precum: identificarea în teritoriu, suprafețele agricole utilizate, indiferent de modul de deținere a acestora, efectivele de animale pe specii, adăposturile pentru animale și gestionarea dejecțiilor animaliere, persoanele care au desfășurat activități agricole. Datele vor permite urmărirea și a unor indicatori statistici de agri-mediu care măsoară impactul agriculturii asupra mediului. Astfel, se vor putea susține dezbateri cu privire la o serie de politici, inclusiv politică agricolă comună, politică de dezvoltare rurală, politicile de mediu și așa-numitul acord verde.

Culegerea datelor va fi realizată prin  interviu față în față cu capul/șeful exploatației agricole sau cu o altă persoană din cadrul acesteia, care poate furniza informațiile solicitate. Datele vor fi înregistrate electronic, utilizând o aplicație  de colectare a datelor (chestionar electronic) instalată pe un echipament IT portabil (tabletă) de către recenzori ( 451 persoane la nivelul județului Buzău).

Conform art.11 alin.1 din OUG 22/2020 privind Recensământul General Agricol din România rundă 2020, capul/șeful exploatației agricole are obligația să furnizeze date și informații corecte și complete, să nu obstrucționeze activitatea personalului de recensământ și să prezinte, pentru înregistrarea corectă a datelor de identificare a persoanelor, un act de identitate valabil. Menționăm că  datele cu caracter personal vor fi supuse unui proces de codificare ( criptare) și anonimizare în vederea eliminării ireversibile a posibilității de identificare a respondenților. Vă asigurăm că, în conformitate cu legislația în vigoare, informațiile furnizate de dumneavoastră au caracter strict confidențial și se vor folosi numai în scopuri statistice.

Biroul de presă Instituția Prefectului – Județul Buzău

purtatorcuvant@prefecturabuzau.ro

+40758098117

Data: 09.05.2021