Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial

Ordinul Prefectului nr. 751/5.12.2017 privind modificarea componenței Comisiei pentru monitorizarea implementarii și dezvoltării SCIM la nivelul Instituției Prefectului – Județul Buzău este disponibil aici