Comisia județeană de analiză a propunerilor pentru proiecte de steme

Temei legal pentru constituire comisie Art. 3 din HG 25/2003