Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de șanse între femei şi bărbaţi

Activitatea comisiei este reglementata prin Art. 4. alin(6) din regulamentul de aplicare a HG 1054/2005.

Ordinul Prefectului nr. 316 din 06.05.2021 privind reorganizarea Comisiei județene în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați Buzău – disponibil aici