Comisia Judeţeană pentru Aplicarea Legii nr. 9/1998 și a Legii nr. 290/2003 și Legii 393/2006

Ordinul Prefectului nr. 417/13.07.2017 privind modificarea componenței Comisiei județene pentru aplicaera prevederilor Legii nr. 9/13.01.1998 și ale Legii 290/14.07.2003 este disponibil aici