Comisia pentru aplicarea prevederilor H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023

Ordinul Prefectului privind actualizarea componenței comisiei județene pentru aplicarea prevederilor hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 – disponibil aici