Comisii locale (pe UAT-uri) pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare numite prin ordin al prefectului (Inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul acţiunii de ameliorare prin împădurire)

Reglementate legal prin Art. 5 din Legea 100/2010

Ordinul Prefectului nr. 117 din 7 martie 2017 privind consituirea la nivelul fiecărei localități din județul Buzău a comisiei locale pentru identificarea, delimitarea și constituirea perimetrelor de ameliorare este disponibil aici

Ordinul Prefectului nr. 150 din 20 februarie 2019 privind reactualizarea, la nivelul fiecărei localităţi din judeţul Buzău, a comisiei locale pentru identificarea, delimitarea şi constituirea perimetrelor de ameliorare – disponibil aici