Protecția datelor cu caracter personal

Date de contact ale Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal: deconcentrate@prefecturabuzau.ro


  1. Ghidul pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de către Instituția Prefectului – Județul Buzău disponibil aici
  2. Nota de informare apostila este disponibilă aici
  3. Nota de informare acces punct control este disponibilă aici
  4. Nota de informare compartiment relații cu publicul este disponibilă aici
  5. Nota de informare liste președinți și locțiitori este disponibilă aici
  6. Cererea pentru exercitarea dreptului de acces disponibilă aici
  7. Cererea pentru exercitarea dreptului de intervenție disponibilă aici
  8. Cererea pentru exercitarea dreptului de opoziție disponibilă aici