DOCUMENTE ALE INSTITUTIEI PREFECTULUI – JUDETUL BUZAU

ORDIN nr. 439/13.07.2020 privind stabilirea numărului membrilor Consiliului Judeţean Buzău şi ai consiliilor locale din unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului Buzău

Anexa 1 ordin 439/13.07.2020  Anexa 2 ordin 439/13.07.2020

ORDIN nr. 465/24.07.2020 privind constituirea Comisiei tehnice judeţene pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale din anul 2020

ORDIN 466/24.07.2020 privind constituirea Grupului tehnic de lucru de pe lângă Comisia tehnică judeţeană Buzău pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din 27 septembrie 2020

ORDIN nr. 467/24.07.2020 privind numerotarea Circumscripțiilor electorale din județul Buzău, în vederea desfășurării alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020

ORDIN nr. 471/31.07.2020 privind stabilirea sediilor birourilor electorale de circumscripție din județul Buzău, în vederea desfășurării alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020

Anexa ordin 471/31.07.2020

ORDIN pentru modificarea anexei 2 la O.P. nr. 465 din 24.07.2020 privind constituirea Comisiei tehnice
judeţene pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale din anul 2020 

ORDIN privind desemnarea personalul tehnic auxiliar de pe lângă Biroul Electoral Județean de Circumscripţie nr. 10 Buzău, din Instituția Prefectului – județulBuzău, Consiliul Județean Buzău, Direcția Județeană de Statistică Buzău și A.E.P. – Biroul Județean Buzău