EUROPARLAMENTARE 2019 – cadrul legislativ –

Cadru legislativ ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019:

 

 • Legea nr. 33/16.01.2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată; disponibilă aici
 • DECIZIA (UE, Euratom) 2018/767 A CONSILIULUI din 22 mai 2018 privind stabilirea datei alegerilor europene în perioada 23-26 mai 2019; disponibila aici
 • DECIZIA (UE, Euratom) 2018/994 A CONSILIULUI din 13 iulie 2018 de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976; disponibila aici
 • H.G. nr. 80/15.02.2019 privind stabilirea zilei de referinţă pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019;disponibila aici
 • H.G. nr.81/15.02.2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019;disponibilă aici
 • H.G. nr.82/15.02.2019 privind aprobarea modelului listei de susţinători care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; disponibilă aici
 • O.U.G. nr.6/15.02.2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; disponibila aici
 • H.G. nr.98/2019 privind aprobarea modelelor listelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019;disponibilă aici
 • H.G. nr.99/2019 privind aprobarea modelului buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; disponibilă aici
 • H.G. nr.100/2019 pentru aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; disponibilă aici
 • H.G. nr. 101/2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019;disponibilă aici
 • H.G. nr.102/2019 privind modelul, dimensiunile, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; disponibilă aici
 • H.G. nr.103/2019 pentru aprobarea modelelor ștampilelor birourilor electorale și a modelului ștampilei cu mențiunea „VOTAT”, care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019. disponibilă aici
 • HOTĂRÂRE nr. 11 din 3 noiembrie 2015 privind aprobarea Metodologiei de admitere în Corpul experţilor electorali – disponibilă aici
 • Hotărârea Guvernului nr. 278/2019 privind organizarea și desfășurarea referendumului național din data de 26 mai 2019, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2019 pentru aprobarea bugetului și a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 – disponibilă aici
 • O.U.G.  29/08.05.2019 privind modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală, precum și pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și a referendumului naționale din 26 mai 2019 – disponibilă aici