HOTĂRÂRE privind reactualizarea scenariilor de funcționare pentru eventualele activități ce vor fi desfășurate în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Buzău în semestrul II al anului școlar 2020-2021

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢULUI BUZĂU

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

HOTĂRÂRE

privind  reactualizarea scenariilor de funcționare pentru eventualele activități ce vor fi desfășurate în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Buzău  în semestrul II al anului școlar 2020-2021

 

Având în vedere:

– prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată și modificată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Ordinului comun al ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3235/93/ 04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV -2, modificat și completat prin Ordinului comun al ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3459/280/ 06.03.2021;

– prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– prevederile din Legea nr. 55/2020, cu modificările si completările ulterioare, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alerta pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– adresa nr. 5293/16.04.2021 a Direcției de Sănătate Publică Buzău cuprinzând rata de incidență la nivelul localităților din județul Buzău în ultimele 14 zile, respectiv incidența cumulată a cazurilor calculată pe un interval de 14 zile, cuprins între a 17-a zi și a 3-a zi, anterioare datei în care aceasta se realizează și adresa nr. 4269/16.04.2021 a Inspectoratului Școlar Județean Buzău cuprinzând lista unităților de învățământ din județul Buzău cu scenariile pentru desfășurarea eventualelor activități din 19.04.2021.

În temeiul capitolului IV pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr.782 /19.12.2018

HOTĂRĂŞTE: 

            Art.1. Începând cu data de 19.04.2021, ca urmare a scăderii ratei de incidență la nivelul  localităților Amaru (0,90/1000), Blăjani (0,00/1000), Odăile (0,00/1000), Puiești (0,59/1000), Săpoca (0,85/1000), Siriu (0,94/1000) și Stâlpu (0,64/1000), se aprobă trecerea de la scenariul 2 la scenariul 1 de funcționare a tuturor unităților de învățământ preuniversitar în semestrul II al anului școlar 2020-2021, din  localitățile Amaru, Blăjani, Odăile, Puiești, Săpoca, Siriu și Stâlpu, județul Buzău.

Art.2. Începând cu data de 19.04.2021, ca urmare a creșterii ratei de incidență la nivelul  localităților Colți (1,06/1000), Vernești (1,19/1000), Movila Banului (1,23/1000), Grebănu (1,31/1000), Smeeni (1,39/1000), Săhăteni (1,54/1000), Pănătău (1,81/1000) și Padina (2,14/1000),  se aprobă trecerea de la scenariul 1 la scenariul 2 de funcționare a tuturor unităților de învățământ preuniversitar în semestrul II al anului școlar 2020-2021, din localitățile Colți, Vernești, Movila Banului, Grebănu, Smeeni , Săhăteni, Pănătău  și Padina, județul Buzău.

          Art.3. Începând cu data de 19.04.2021 se mențin în scenariul 2 de funcționare toate unitățile de învățământ preuniversitar în semestrul II al anului școlar 2020-2021, din  municipiul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat, orașul Nehoiu, orașul Pogoanele și localitățile Buda, Lopătari, Scorțoasa, Costești, Pârscov, Săgeata, Rușețu, Mărăcineni, Vadu Pașii, Valea Râmnicului, Poșta Câlnău, Ziduri, Viperești, Berca, Merei, Largu, Bozioru, Vâlcelele, Cislău, Vintilă Vodă, Cozieni, Cernătești și Florica, județul Buzău.

Art.4. Începând cu data de 19.04.2021, ca urmare a scăderii ratei de incidență la nivelul  localităților Glodeanu Sărat (1,26/1000),  Topliceni (1,32/1000) și Tisău (2,98/1000), se aprobă trecerea de la scenariul 3 la scenariul 2 de funcționare a tuturor unităților de învățământ preuniversitar în semestrul II al anului școlar 2020-2021, din  localitățile Glodeanu Sărat,  Topliceni și Tisău, județul Buzău.

Art.5. Începând cu data de 19.04.2021 ca urmare a creșterii ratei de incidență la nivelul orașului Pătârlagele (3,53/1000), se aprobă trecerea la scenariul 3 de funcționare pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar în semestrul II al anului școlar 2020-2021, din  orașul Pătârlagele, județul Buzău.

            Art.6. Începând cu data de 19.04.2021 se validează scenariul 3 de funcționare la nivelul localității Chiliile  (4,12/1000), pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar în semestrul II al anului școlar 2020-2021, din  localitatea Chiliile, județul Buzău.

Art.7. Începând cu data de 19.04.2021 se mențin în scenariul 3 de funcționare toate unitățile de învățământ preuniversitar în semestrul II al anului școlar 2020-2021, din localitățile Pietroasele (3,20/1000) și Gherăseni (4,30/1000).

Art.8. Scenariul de funcționare al unităților de învățământ pe parcusul anului școlar se va actualiza saptămânal, cu referință la fiecare zi de vineri, în funcție de evoluția epidemiologică, cu excepția depășirii pragului de 6/1000 locuitori, unde intrarea în carantină se aplică imediat.

Art.9. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al județului Buzău prin Secretariatul Tehnic Permanent, va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Comitetelor locale pentru situații de urgență Amaru, Blăjani, Odăile, Puiești, Săpoca, Siriu, Stâlpu, Colți, Vernești, Movila Banului, Grebănu, Smeeni , Săhăteni, Pănătău, Padina, Buzău, Râmnicu Sărat, Nehoiu, Pogoanele, Buda, Lopătari, Scorțoasa, Costești, Pârscov, Săgeata, Rușețu, Mărăcineni, Vadu Pașii, Valea Râmnicului, Poșta Câlnău, Ziduri, Viperești, Berca, Merei, Largu, Bozioru, Vâlcelele, Cislău, Vintilă Vodă, Cozieni, Cernătești, Florica, Glodeanu Sărat,  Topliceni, Tisău, Pătârlagele, Chiliile, Pietroasele și Gherăseni  precum și Inspectoratului Școlar Județean Buzău, pentru transmitere către unitățile de învățământ.

 

P R E Ş E D I N T E

P R E F E C T

Silviu Iordache

 

VICEPREŞEDINTE                                                          VICEPREȘEDINTE

PREŞEDINTELE CONSILIULUI

JUDEŢEAN BUZĂU                                                     î. Inspector Şef ISU Buzău

Neagu Petre Emanoil                                                          Col. Tudoroiu Nicolae