HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri de diminuare a impactului tipului de risc, în aplicarea H.G. nr. 932/09.09.2021, pe raza orașului Pogoanele și a comunelor Săgeata, Grebănu, Glodeanu-Siliștea, Luciu, Scutelnici, Berca, Vernești și Amaru, județul Buzău

Documentul este disponibil aici.