Noi măsuri privind accesul buzoienilor fără progamare online la Permise și Înmatriculări

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Buzău, serviciu aflat sub coordonarea Instituției Prefectului – Județul Buzău, anunță măsuri pentru optimizarea desfășurării activităților la ghișee.

Astfel, începând cu data de 6 decembrie 2023, în situația înregistrării unui număr mare de solicitări pentru operațiuni fără programare online la începerea programului zilnic de lucru, accesul la ghișee se va face în ordine alfabetică, luând în considerare numele de familie al solicitantului.

Nu se va admite nicio altă procedură de prioritizare a accesului la ghișeul fără programare online. Lista de acces va fi stabilită exclusiv în ordinea alfabetică a numelui de familie al solicitantului.

Nu se vor accepta liste întocmite de către terțe persoane sau alte aprecieri subiective.  Toți solicitanții sunt rugați să respecte procedura oficială de acces la ghișeu.

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Buzău își exprimă mulțumirile pentru colaborarea și înțelegerea cetățenilor în aplicarea acestor măsuri menite să asigure eficiența și echitatea în furnizarea serviciilor.

 

Biroul de Relații cu Presa al Instituției Prefectului – Județul Buzău