ORDIN privind convocarea în şedinţă ordinară a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău

Ordin convocare COLEGIUL PREFECTURAL 29.01.2021

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL  BUZĂU

 

ORDIN

privind convocarea în şedinţă ordinară

 a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău

Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile HG nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

 

O R D I N:

 

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, în sistem audioconferință, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 29.01.2021, ora 10:00.

 

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

 

  1. Raport privind rezultatul controalelor efectuate de către comisia mixtă de verificare a unităților de abatorizare animale, a unităților de comercializare, producție, depozitare a produselor alimentare și nealimentare, a unităților de alimentație publică în perioada premergătoare, cât și în timpul sărbătorilor de iarnă, în conformitate cu Ordinul Prefectului Județului Buzău nr. 908/10.12.2020.

Prezintă: Dragnea Adonis – Director executiv, Direcția Sanitară Veterinară și

Pentru Siguranța Alimentelor Buzău

Florea Cosmin – Director executiv, Direcția pentru Agricultură

Județeană Buzău

Dinulescu Nicușor – Comisar șef adjunct, Comisariatul Județean pentru

Protecția Consumatorilor Buzău

Ungureanu Cristina – Director executiv, Direcția de Sănătate Publică

Buzău

 

 

  1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea „Tematicii orientative a ordinii de zi a şedinţelor Colegiului Prefectural al judeţului Buzău în anul 2021”.

Prezintă: Moiseanu Adina Claudia – p. Prefect, Subprefect al Județului Buzău

  1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea „Planului orientativ de acţiuni pe anul 2021 pentru realizarea în judeţul Buzău a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”.

Prezintă: Moiseanu Adina Claudia – p. Prefect, Subprefect al Județului Buzău

  1. Diverse.

 

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr. 302/11.05.2020, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

p.P R E F E C T

 

SUBPREFECT

Adina Claudia Moiseanu

Vizat

 Control de legalitate

         Şef serviciu, Stanciu Marina Cristina               

Buzău 21.01.2021

Nr. 29