ORDIN privind organizarea manifestărilor dedicate „Zilei Imnului Național al României”

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA  PREFECTULUI-JUDEŢUL BUZÃU

 ORDIN privind organizarea manifestărilor dedicate  „Zilei Imnului Naţional al României”

          Având în vedere:

 • prevederile Legii nr. 99/1998 pentru proclamarea Zilei Imnului Naţional al României;
 • prevederile Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice;
 • referatul nr. 9011/04.07.2018, întocmit în cadrul Serviciului afaceri europene, dezvoltare economică, strategii guvernamentale, servicii publice deconcentrate, situaţii de urgenţă;

         În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004, privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul,

ORDIN :

Art. 1 Se aprobă organizarea manifestărilor dedicate „Zilei Imnului Naţional al României”, care se vor desfăşura în data de 29 iulie 2018, începând cu ora 09.00, pe platoul din „Piaţa Dacia”.

Art. 2 Se aprobă Programul festivităţilor care vor avea loc cu această ocazie, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3 Serviciul afaceri europene, dezvoltare economică, strategii guverna- mentale, servicii publice deconcentrate, situaţii de urgenţă vor duce la îndeplinire prezentul ordin, prin înregistrare şi comunicare.

 

  P R E F E C T,
Camen-Adriana Ichim

                                

SUBPREFECT,
Marian Sorin Gheorghe

 

 

Vizat

Buzău, 04.07.2018                                                                          Control de legalitate,

Nr. 398                                                                              Şef Serviciu,  Militaru Vasile


MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL  BUZĂU

 

Anexa la O.P. nr.398/04.07.2018

PROGRAMUL FESTIVITĂŢILOR desfăşurate cu prilejul „Zilei Imnului Naţional al României” – 29.07.2018

  

 1. LOCUL ŞI ORA DESFĂŞURĂRII:
 • Platoul din “ Piaţa Dacia “ – municipiul Buzău: ora 09:00.

 

 1. PARTICIPANŢI:
 • Primăria Municipiului Buzău;
 • Consiliul Judeţean Buzău;
 • Instituţia Prefectului – Judeţul Buzău;
 • Garnizoana Buzău;
 • N.V.R. – filiala Buzău;
 • N.C.M.R.R. – Filiala Buzău;
 • Asociaţia Naţională Cultul Eroilor “REGINA MARIA” – filiala Buzău;
 • R.P.I.A. – filiala Buzău;
 • Asociaţia Paraşutiştilor “Şoimii” Buzău;
 • Asociaţia Cercetaşilor Militari în Rezervă şi Retragere Buzău;
 • C.M.R.R. – M.A.I. – Filiala Buzău
 • C.M.R.R. – S.R.I. – filiala Buzău;
 • Tribunalul şi Parchetul Judeţean Buzău;
 • Camera de Conturi Buzău Buzău;
 • Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Buzău;
 • Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău;
 • Direcţia Judeţeană de Informaţii Buzău;
 • Oficiul Judeţean de Telecomunicații Speciale Buzău;
 • Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Buzău;
 • Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău;
 • Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen Buzău;
 • C.M.R.R. – S.R.I. – Filiala Buzău;
 • Asociaţia Revoluţionarilor„Club 22” Buzău;
 • Blocul Naţional al Revoluţionarilor Buzău;
 • Partide politice parlamentare şi neparlamentare;
 • Reprezentanţii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale organizate la nivelul judetului;
 • Cadre militare din garnizoană;
 • Mass-media locală şi corespondenţii mass-mediei centrale.

 

 1. DESFĂŞURAREA FESTIVITĂŢII:

 

ORA A C T I V I T A T E A DURATA
09.00

09.02

– Întâmpinarea persoanelor oficiale şi prezentarea onorului Prefectului judeţului Buzău şi Comandantului Garnizoanei Buzău; 2 min.
09.02

09.03

–  Salutul drapelului de luptă; 1 min.
09.03

09.04

– Ocuparea locului în dispozitiv; 1 min.
09.04

09.07

– Rugă de închinare pentru poporul român, oficiată de preotul militar/civil; 3 min.
09.07

 

09.12

– Alocuţiune privind simbolistica versurilor Imnului Naţional al României:

Ø  Directorul Direcţiei judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional Buzău;

5 min.
09.12

09.25

– Spectacol cu tematică adecvată susţinut de Cercul de Civilizație Românească din cadrul „Palatului Copiilor „din municipiul Buzău; 13 min.
09.25

09.29

– Intonarea „IMNULUI NAŢIONAL AL ROMÂNIEI” de către întreaga asistenţă; 4 min.
09.29

09.32

– Realizarea dispozitivului de defilare; 3 min.
09.32

09.35

– Defilarea gărzii de onoare; 3 min.
09.35 – Încheierea ceremoniei.

 

 1. COMPUNEREA GĂRZII DE ONOARE:
 • Comandantul Gărzii de Onoare;
 • Drapelul de luptă cu garda drapelului;
 • Plutoane de militari;
 • Muzica Militară.

 

 1. SONORIZAREA:
  Se va asigura de către Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău şi Cercul Militar Buzău.

 

 1. ÎNDRUMAREA ŞI RESTRICŢIONAREA CIRCULAŢIEI AUTO:
 • În zona “Piaţa Dacia “ pentru antrenament în data 07.2018, între orele 10.30 – 11.00 şi în data de 29.07.2018, între orele 08.30 – 10.00, prin grija Poliţiei Rutiere a municipiului Buzău și a Poliției Locale Buzău.
 • Interzicerea staţionării, parcării şi restricţionarea circulaţiei în zona Primăriei Buzău: Poliţia Municipiului Buzău şi Poliţia Locală Buzău.

 

 1. ASIGURAREA ORDINII PUBLICE ÎN PIAŢA DACIA:
  În data de 07.2018,  orele între orele 10.30 – 11.00 şi în data de 29.07.2018între orele 08.30 – 10.00: Inspectoratul  de Jandarmi  Judeţean Buzău şi Poliţia Locală Buzău.

 

 1.      SERVICIUL RELIGIOS:
  Asigurat de preoții garnizoanei  Buzău împreună cu preoţii de parohii.

 

 1. INVITAREA MASS-MEDIEI LOCALE LA FESTIVITATE:
  Prin grija autorităţilor locale.

          

 1. ALTE DETALII:

Antrenamentul general va avea loc în data de 27.07.2018, ora 10.30, pe platoul din “Piaţa Dacia”.