ORDINUL PREFECTULUI nr. 384/13.06.2019 privind organizarea manifestărilor dedicate ”Zilei Drapelului Naţional al României”

ORDINUL PREFECTULUI – disponibil aici 


ORDIN  privind organizarea manifestărilor dedicate  ”Zilei Drapelului Naţional al României

 

Având în vedere:

  • prevederile art. 1 şi 2 din Legea nr. 96/1998 privind proclamarea Zilei drapelului naţional;
  • prevederile Legii nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale;
  • referatul nr. 7959/13.06.2019, întocmit în cadrul Serviciului afaceri europene, dezvoltare economică, strategii guvernamentale, servicii publice deconcentrate, situaţii de urgenţă;
  • În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004, privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul,

ORDIN :

Art. 1 Se aprobă organizarea manifestărilor dedicate „Zilei drapelului naţional”, în perioada 25-26 iunie 2019, care se vor desfăşura pe platoul din fața primăriei Buzău și în Piața Dacia.

Art. 2 Se aprobă Programul festivităţilor care vor avea loc cu această ocazie, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

     Art. 3 Comandantul Garnizoanei Buzău va dispune măsurile necesare pentru organizarea ceremoniilor militare prilejuite de această sărbătoare.

Art. 4 Serviciul afaceri europene, dezvoltare economică, strategii guvernamentale, servicii publice deconcentrate, situaţii de urgenţă vor duce la îndeplinire prezentul ordin, prin înregistrare şi comunicare.

 

                                                        P R E F E C T,
                                                 Carmen-Adriana Ichim

                                                                                                     

                                                                                                  SUBPREFECT,                                                                                                                                      Petrică-Lucian Foca

 

Vizat

Buzău, 13.06.2019                                                                                    Control de legalitate,
Nr. 384                                                                                                 Şef Serviciu,  Militaru Vasile