ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 23 septembrie 2019

Ordinul Prefectului  nr. 585/16.09.2019 privind convocarea în ședință ordinară a Colegiului Prefectural în data de 23 SEPTEMBRIE 2019, ora 10:00,  – disponibil aici

________________________________________________________________________________________________________________________

Ordinea de zi este următoarea:

  1. Informare privind situaţia furnizorilor de servicii medicale care au încheiat contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate Buzău în anul 2019- disponibilă aici

Prezintă : Anghel Simona Preşedinte, Director General – Casa de Asigurări de Sănătate Buzău

  1. Informare privind măsurile luate pentru asigurarea funcţionalităţii amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, garanţia protecţiei eficiente a localităţilor şi terenurilor agricole împotriva factorilor de risc şi a calamităţilor naturale- disponibilă aici

Prezintă : Mihalache Gheorghe, Director, ANIF – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Buzău;

  1. Raport privind rezultatele examenelor naţionale desfăşurate în anul şcolar 2018-2019- disponibil aici

Prezintă: Stoian Florina- Inspector Şcolar General – Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău;

  1. Raport privind evaluarea şi gestionarea calităţii aerului la nivelul judeţului Buzău- disponibil aici

Prezintă : Marin Mirela, Director Executiv –  Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Buzău;

  1. Raport privind activităţile desfăşurate de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău în vederea supravegherii pieţelor agroalimentare, a taberelor şcolare, a pensiunilor şi cantinelor din judeţul Buzău pe perioada estivală- disponibil aici

Prezintă : Dragnea Adonis Director Executiv –  Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău;

  1. Diverse.