ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 24 iulie 2020

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL  BUZĂU

 

 

 

ORDIN privind convocarea în şedinţă ordinară  a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău

Având în vedere: 
  • prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) şi art. 626 din U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 76/06.02.2014;

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

 

O R D I N:

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, în sistem audioconferință, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 24.07.2020, ora 10:00.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

  1. Informare privind desfăşurarea campaniei agricole de vară în judeţul Buzău.

Prezintă: Florea Cosmin – Director executiv, Direcția pentru Agricultură   Județeană Buzău – disponibil aici

  1. Informare privind gradul de realizare a programului de venituri bugetare pe primul semestru al anului 2020 la nivelul judeţului Buzău.

Prezintă: Posea  Viorica – Șef administrație, Administrația Județeană a Finanțelor  Publice Buzău – disponibil aici

  1. Raport privind activitatea desfăşurată de Biroul Vamal de Interior Buzău pe semestrul I 2020.

Prezintă: Zăvoianu Cristinel – Șef Birou Vamal de Interior Buzău – disponibil aici

  1. Principalele repere ale evaluării activităţilor şi rezultatelor obţinute în primul semestru al anului 2020 de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii, apărarea drepturilor şi creşterea siguranţei cetăţenilor în judeţul Buzău.

Prezintă: Pantazi Laurențiu – Inspector șef, Inspectoratul de Poliție Județean  Buzău – disponibil aici

  1. Diverse.

 

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr. 302/11.05.2020, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

 

P R E F E C T

Leonard Dimian

SUBPREFECT

   Alecu Vasile

 

                                              

                                       Vizat

Control de legalitate

Şef serviciu, Vasile Militaru

 

 

 

Buzău 16.07.2020

Nr. 449