ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 26 iulie 2021

Ordinul Prefectului  nr. 494/19.07.2021 privind convocarea în ședinţă ordinară a Colegiului Prefectural în data de 26 iulie 2021, ora 10:00.

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, în sistem videoconferință, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 26.07.2021, ora 10:00.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

  1. Implementarea sistemului de management electronic al documentelor în Instituția Prefectului Județul Buzău.

Prezintă: Silviu Iordache – Prefect al Județului Buzău

2. Informare privind desfăşurarea campaniei agricole de vară în judeţul Buzău.

Prezintă :   Florea Cosmin Nicolae – Director, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Buzău – disponibil aici

3. Raport privind controalele în trafic efectuate de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Buzău privind circulația animalelor.

Prezintă: Dragnea Adonis Laurenţiu – Director, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Buzău – disponibil aici

4. Informare privind gradul de realizare a programului de venituri bugetare pe primul semestru al anului 2021 la nivelul judeţului Buzău.

Prezintă: Posea Viorica – Şef administraţie,  Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău – disponibil aici

  1. Raport privind evaluarea activităţii şi rezultatele obţinute în primul semestru al anului 2021 de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii, apărarea drepturilor şi creşterea siguranţei cetăţenilor în judeţul Buzău

Prezintă: Pantazi Laurenţiu – Inspector şef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean  Buzău – disponibil aici

  1. Raport privind activitatea desfăşurată de Biroul Vamal de Interior Buzău pe semestrul I 2021

Prezintă:  Zăvoianu Cristinel – Şef Birou Vamal de Interior Buzău – disponibil aici

  1. Diverse

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr.279/20.04.2021, cu modificările şi completările ulterioare.

  Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău împreună cu Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivare vor duce la îndeplinire prezentul ordin,  prin înregistrare și comunicare membrilor colegiului.