ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 27 iulie 2022

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 27.07.2022, ora 11:00. Lucrările şedinţei vor avea loc în Sala “Dimitrie Filipescu” a Consiliului Judeţean Buzău.

 

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

  1. Informare privind desfăşurarea campaniei de recoltare în judeţul Buzău – măsuri pentru desfășurarea în bune condiții.

Prezintă : Florea Cosmin Nicolae – Director executiv, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Buzău – disponibil aici

  1.   Raport privind controalele în trafic efectuate de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Buzău privind circulația animalelor.

Prezintă : Dragnea Adonis Laurenţiu – Director executiv, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Buzău – disponibil aici

  1. Informare privind gradul de realizare a programului de venituri bugetare pe primul semestru al anului 2022 la nivelul judeţului Buzău.

Prezintă: Orșa Valentin – Şef administraţie, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău – disponibil aici

  1. Raport privind situația intervențiilor la incendii de miriști, culturi și vegetație uscată în semestrul I al anului 2022.
    Prezintă : Cimpoeșu Stelian  – Inspector şef, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Neron Lupașcu” Buzău – disponibil aici
  2. Diverse.

 

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr.368/16.06.2022, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

 

P R E F E C T

Daniel – Marian Țiclea

 

 

 

                                                                                                          Contrasemnează,

                                                                                                          Secretar General,

                                                                                                  Raluca – Ecaterina Alexandru

 

 

                                                                                                                                          Avizat pentru legalitate,

p.Șef Serviciu,

                                                                                Consilier juridic,

Marina Cristina Stanciu

 

 

Buzău  20.07.2022

Nr. 447