ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 27 noiembrie 2017

  • Ordinul Prefectului  nr. 726/20.11.2017  privind convocarea în ședință ordinară a Colegiului Prefectural în data de 27 noiembrie 2017, ora 11:00 – disponibil aici
 


Ordinea de zi este următoarea:

1. Raport privind activităţile desfăşurate pentru prevenirea, descoperirea şi combaterea actelor şi faptelor care au ca efect evaziunea fiscală. – disponibil aici
Prezintă: Orşa Valentin –Şef administraţie, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău
2. Raport privind activităţile desfăşurate de Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Buzău în anul 2017 – disponibil aici
Prezintă: Marin Ştefan  – Comisar şef de poliţie, Coordonator al Centrului  de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Buzău
3. Raport privind activitatea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzău referitoare la înregistrarea sporadică şi sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară – disponibil aici
Prezintă: Bădicu Olimpia – Director, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzău
4. Informare privind managementul deşeurilor municipale în judeţul Buzău – disponibil aici
Prezintă: Marin Mirela – Director executiv, Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău
5. Raport privind derularea Programelor Naţionale de Sănătate finanţate din bugetul Fondului Naţonal Unic de Asigurări Sociale de Sănătate la nivelul judeţului Buzău – disponibil aici
Prezintă: Alexandru Raluca – Preşedinte – Director general, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Buzău
6. Activitatea de voluntariat – domenii şi sectoare de acţiune comune serviciilor publice deconcentrate – disponibil aici
Prezintă: Găvăneanu Viorel – Inspector şef, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău
7. Informare privind producţiile agricole realizate în anul agricol 2017-2018, faţă de cele programate, la nivelul judeţului Buzău – disponibil aici
Prezintă: Florea Cosmin – Director executiv, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Buzău
8. Diverse.