ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 27 octombrie 2017

  • Ordinul Prefectului nr. 633/20.10.2017  privind convocarea în ședință ordinară a Colegiului Prefectural în data de 27 octombrie 2017, ora 10:00 disponibil aici

 Ordinea de zi este următoarea:
1. Raport privind activităţile desfăşurate pentru prevenirea, descoperirea şi combaterea actelor şi faptelor care au ca efect evaziunea fiscală.
Prezintă: Orşa Valentin –Şef administraţie, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău
2. Informare privind măsurile luate pentru asigurarea funcţionalităţii amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, garanţia protecţiei eficiente a localităţilor şi terenurilor agricole împotriva factorilor de risc şi a calamităţilor naturale – disponibil aici
Prezintă: Mihalache Gheorghe – Director adjunct, ANIF – Unitatea de  Administrare Buzău
3. Informare privind patrimoniul construit din mediu rural al judeţului Buzău – disponibil aici
Prezintă: Căţoi Constantin – Director executiv, Direcţia pentru Cultură Judeţeană Buzău
4. Raport privind rezultatele procesului de implementare a Planului Local de Acţiune pentru Mediu la nivelul judeţului Buzău – disponibil aici
Prezintă: Marin Mirela – Director executiv, Agenţia pentru Protecţia  Mediului Buzău
5. Informare privind certificarea oficială a seminţelor şi materialului săditor – disponibili aici
Prezintă: Feraru Constantin – Inspector şef, Inspectoratul Teritorial pentru  Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor  Buzău
6. Informare privind modul de organizare şi executare a misiunilor în zona montană şi pe traseele turistice – disponibil aici
Prezintă: Cueru Virgiliu – Inspector şef, Inspectoratul de Jandarmi  Judeţean Buzău
7. Diverse.