ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 28 aprilie 2022

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL  BUZĂU

 

ORDIN

privind convocarea în şedinţă ordinară a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău
Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificată și completată prin H.G. nr. 66 / 01.03.2021;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

referatul Serviciului Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate și Situaţii de Urgenţă, înregistrat sub nr. 5215/18.04.2022.

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

 

O R D I N:

 

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 28.04.2022, ora 11:00. Lucrările şedinţei vor avea loc în Sala “Dimitrie Filipescu” a Consiliului Judeţean Buzău.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

  1. Raport privind activitatea desfăşurată de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău în anul 2021, la nivelul judeţului Buzău

Prezintă: Papuc Tudor Medina Elena  – Director executiv, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău – disponibil aici

  1. Informare privind programul de multiplicare anual al culturilor semincere de toamnă și primăvară, admise la multiplicare.

Prezintă : Feraru Constantin  – Inspector şef, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Buzău – disponibil aici 

 

  1. Analiza principalilor indicatori economico-sociali ai judeţului Buzău în anul 2021.

Prezintă:  Geambașu Cornelia  –  Director executiv, Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău – disponibil aici

  1. Informare privind măsurile dispuse în vederea supravegherii condiţiilor de desfacere a produselor alimentare şi nealimentare tradiţionale, precum şi pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică în perioada premergătoare şi în timpul Sărbătorilor Pascale.

Prezintă : -Cueru Virgil, Inspector șef – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău – disponibil aici

-Pantazi Laurențiu, Inspector șef – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău – disponibil aici

-Tudoroiu Nicolae, Inspector șef  – Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă “Neron Lupașcu” Buzău – disponibil aici 

-Dinulescu Nicușor, Comisar Șef Adjunct – Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Buzău – disponibil aici

-Dragnea Adonis Laurențiu, Director Executiv  – Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău – disponibil aici

-Florea Cosmin Nicolae, Director executiv  – Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Buzău – disponibil aici

-Ungureanu Cristina, Director executiv  – Direcţia de Sănătate Publică Buzău – disponibil aici 

 

  1. Diverse.

 

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr.158/10.03.2022, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

 

 

P R E F E C T

  Daniel-Marian Țiclea

 

 

 

 

                                                                                                          Contrasemnează,

                                                                                                          Secretar General,

                                                                                                   Raluca – Ecaterina Alexandru

 

 

       Avizat pentru legalitate,

      Șef Serviciu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Doinița Suditu

 

Buzău _________

Nr.   __________