ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 28 iunie 2022

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 28.06.2022, ora 12:00. Lucrările şedinţei vor avea loc în Sala “Dimitrie Filipescu” a Consiliului Judeţean Buzău.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

  1. Informare privind măsurile dispuse la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău pentru menținerea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică pentru perioada sezonului estival 2022.

Prezintă : Pantazi Laurențiu  – Inspector șef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău Buzău – disponibil aici

  1. Informare privind monitorizarea operatorilor economici în vederea acordării vizei anuale.

Prezintă : Feraru Constantin – Inspector șef, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Buzău – disponibil aici

  1. Informare privind stadiul realizării Programului Naţional de Cadastru şi Publicitate Imobiliară la nivelul judeţului Buzău.

Prezintă : Florescu Elena Viorica – Director, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzău – disponibil aici

4.  Raport privind siguranţa în şcoli în anul 2021- 2022,  în baza Planului teritorial comun de acţiune la nivelul judeţului Buzău pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Prezintă : Palcău Daniela  – Inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău – disponibil aici

Pantazi Laurenţiu – Inspector şef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău – disponibil aici

Cueru Virgil – Inspector şef, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău – disponibil aici

Cimpoeșu Stelian  – Inspector şef, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Neron     Lupașcu” Buzău – disponibil aici

  1. Diverse.

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr.368/16.06.2022, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

 

 

P R E F E C T

 Daniel – Marian Țiclea

 

 

 

 

Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                Avizat pentru legalitate,

Secretar General,                                                                                                                                                                                                                          Șef Serviciu,

Raluca – Ecaterina Alexandru                                                                                                                                                                                                         Doinița Suditu

 

 

Buzău 20.06.2022

Nr. 375