ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 28 SEPTEMBRIE 2022

ORDIN

privind convocarea în şedinţă ordinară a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău
            
Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificată și completată prin H.G. nr. 66 / 01.03.2021;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

referatul Serviciului Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate și Situaţii de Urgenţă, înregistrat sub nr. 12577/22.09.2022.

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

 

O R D I N:

 

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 28.09.2022, ora 11:00. Lucrările şedinţei vor avea loc în Sala “Dimitrie Filipescu” a Consiliului Judeţean Buzău.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

  1. Raport privind verificarea operatorilor care au intrat în procedură de infrigement şi deţin depozite de deşeuri neconforme clasa “b” şi depozite industriale, cu privire la realizarea obligaţiilor de mediu privind închiderea şi urmărirea postînchidere de către operatorii acestor depozite.

Prezintă : Ichim Carmen Adriana – Comisar șef, Comisariatul Judeţean Buzău al Gărzii Naţionale de Mediu.

  1. Raport privind evaluarea și gestionarea calității aerului. Cadrul legislativ și rezultatele măsurătorilor efectuate la nivelul județului Buzău.

Prezintă : Ion Mădălina Elena – Director executiv, Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău – disponibil aici

  1. Evaluarea măsurilor întreprinse pentru creșterea nivelului de siguranță a cetățenilor și asigurarea climatului de ordine publică pe timpul sezonului estival.

Prezintă : Pantazi Laurenţiu – Inspector şef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău – disponibil aici

Cueru Virgil  – Inspector şef ,Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău – disponibil aici

  1. Rezultatul inspecţiilor şi acţiunilor de poliţie fitosanitară la agenţii economici care comercializează, utilizează şi prestează servicii cu produse de protecţia plantelor.Prezintă : Coman Nicolae – Şef birou, Oficiul Fitosanitar Buzău – disponibil  aici
  2. Raport privind starea calităţii apelor de suprafaţă şi subterane din judeţul Buzău; aprovizionarea cu apă potabilă a populaţiei din judeţul Buzău, prin sisteme publice autorizate sanitar şi monitorizate de Direcţia de Sănătate Publică Buzău.

Prezintă : Ungureanu Cristina – Director executiv, Direcţia de Sănătate Publică Buzău – disponibil aici

Petcu Adriana – Director, Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa – disponibil aici

  1. Diverse.

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr.368/16.06.2022, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

 

 

P R E F E C T

Daniel-Marian ȚICLEA