ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 30 martie 2020

ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 30 martie 2020

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL  BUZĂU

 

ORDIN privind convocarea în şedinţă ordinară  a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău

Având în vedere:
  • prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) şi art. 626 din U.G. nr. 57/2019

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

  • prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al

Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 76/06.02.2014;

– prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

O R D I N:

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, în sistem audioconferință, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 30.03.2020, ora 10:00.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

  1. Raport privind implementarea Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 la nivel național.

Prezintă: Vioiu Cristinel – Director, Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Buzău

  1. Informare privind schemele de sprijin ce pot fi solicitate de către fermieri în anul 2020, cu finanţare de la bugetul naţional şi comunitar. – disponibil aici

Prezintă: Stelea Claudia – Director executiv, APIA – Centrul Județean Buzău

  1. Raport privind accidentele de muncă şi bolile profesionale înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău în anul 2019. – disponibil aici

Prezintă: Manolescu Cecilia – Inspector şef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău

  1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea „Planului de măsuri pentru buna desfăşurare a activităţii de comercializare a produselor alimentare şi nealimentare tradiţionale, precum şi asigurarea unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică, atât în perioada premergătoare, cât şi în timpul Sărbătorilor Pascale, la nivelul judeţului Buzău”.

Prezintă: Leonard Dimian – Prefectul Județului Buzău

  1. Diverse.

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, constituit prin Ordinul Prefectului nr. 5/07.01.2020, cu modificările şi completările ulterioare şi invitaţii prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

 

P R E F E C T

Leonard Dimian

 

SUBPREFECT

Alecu Vasile

 

Vizat

Control de legalitate

Şef serviciu, Vasile Militaru

 

Buzău 24.03.2020

Nr. 237

 

Anexa la Ordinul Prefectului Judeţului Buzău

Nr. 237/24.03.2020

 

 

INVITAŢI

La şedinţa Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău

 

– Preda Elena Subprefect, Instituția Prefectului – Județul Buzău
– Petre Adrian Robert Vicepreşedinte, Consiliul Judeţean Buzău
– Pororo Anca Şef serviciu, Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Buzău
– Antohi Marius Coordonator al Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale a Judeţului Buzău
– Constantin Valentin Comandantul Centrului Militar Buzău
– Marin Ştefan Coordonator, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Buzău
– Vasilache Valeriu Şeful Serviciului Judeţean de Protecţie Internă Buzău
– Enache Corneliu Şeful Serviciului Judeţean Anticorupţie Buzău
– Olariu Vasile Şef agenţie, ARR – Agenţia Buzău
– Velicu Leon Şef secţie, Secţia Drumuri Naţionale Buzău