SEDINTA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 30 septembrie 2020

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL  BUZĂU

 

ORDIN privind convocarea în şedinţă ordinară  a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău

            Având în vedere:

  • prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) şi art. 626 din U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 76/06.02.2014;

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

O R D I N:

 

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, în sistem audioconferință, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 30.09.2020, ora 10:00.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

  1. Analiza rezultatelor examenelor naţionale desfăşurate în anul şcolar 2019 – 2020, comparativ cu rezultatele din ultimii trei ani școlari.

Prezintă: Meiroșu Ionel – Inspector școlar general, Inspectoratul Școlar Județean Buzău – disponibil aici

  1. Raport privind verificarea operatorilor care au intrat în procedură de infrigement şi deţin depozite de deşeuri neconforme clasa “b” şi depozite industriale, cu privire la realizarea obligaţiilor de mediu privind închiderea şi urmărirea postînchidere de către operatorii acestor depozite.

Prezintă: Vâjan Alexandru Mihai – Comisar șef, Comisariatul Județean Buzău al Gărzii Naționale de Mediu – disponibil aici

  1. Informare privind măsurile luate pentru asigurarea funcţionalităţii amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, garanţia protecţiei eficiente a localităţilor şi terenurilor agricole împotriva factorilor de risc şi a calamităţilor naturale.

Prezintă: Carpen Claudiu – Director, ANIF – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Buzău – disponibil aici

  1. Evaluarea măsurilor întreprinse pentru creșterea nivelului de siguranță a cetățenilor și asigurarea climatului de ordine publică pe timpul sezonului estival.

Prezintă:

  • Pantazi Laurențiu – Inspector șef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău – disponibil aici
  • Cueru Virgil – Inspector șef, Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău – disponibil aici

5. Raport privind activităţile desfăşurate de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău în vederea supravegherii pieţelor agroalimentare, a pensiunilor şi cantinelor din judeţul Buzău pe perioada estivală.

Prezintă: Dragnea Adonis – Director executiv, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Buzău – disponibil aici

  1. Diverse.

 

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr. 302/11.05.2020, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

 

P R E F E C T

Leonard Dimian

 

 SUBPREFECT

 Vasile Alecu

                                  

  

            

Vizat

Control de legalitate

Şef serviciu, Stanciu Marina Cristina

                   

Buzău 17.09.2020

Nr. 610