ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 31 august 2020

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL  BUZĂU

 

 ORDIN privind convocarea în şedinţă ordinară  a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău

Având în vedere:

  • prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) şi art. 626 din U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
  • prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 76/06.02.2014;

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

O R D I N:

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, în sistem audioconferință, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 31.08.2020, ora 10:00.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

  1. Raport privind controalele efectuate de către Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Buzău privind respectarea legislaţiei în vigoare în activitatea de prelucrare şi comercializare desfăşurată de operatorii economici înregistraţi detalii aici

Prezintă: Feraru Constantin – Inspector șef, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Buzău

  1. Informare privind conservarea și valorificarea patrimoniului mobil și imobil al judeţului Buzău detalii aici

Prezintă: Cățoi Constantin – Director executiv, Direcția pentru Cultură a Județului Buzău

  1. Informare privind obligațiile proprietarilor de păduri privind respectarea regimului silvic, precum și modalitățile de sprijin ale proprietarilor pentru dezvoltarea durabilă a pădurilor detalii aici

Prezintă: Irimia Camelia – Coordonator, Garda Forestieră Județeană Buzău

  1. Diverse.

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr. 302/11.05.2020, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

 

P R E F E C T

Leonard Dimian

 

     

Vizat

Control de legalitate

Şef serviciu, Vasile Militaru

 

Buzău 21.08.2020

Nr. 532