”Zilei Armatei României”

R O M Â N I A

                                                                    

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA  PREFECTULUI-JUDEŢUL BUZĂU

 

ORDIN

privind organizarea festivităţilor dedicate 

”Zilei Armatei României

 

         Având în vedere:

  • prevederile Decretului nr.381/1959 pentru declararea zilei de 25 octombrie ca „Ziua Forţelor Armate ale Republicii Populare Române”;
  • prevederile Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale;
  • referatul nr. 13071/04.10.2019, întocmit în cadrul Serviciului afaceri europene,dezvoltare economică strategii guvernamentale, servicii deconcentrate şi situaţii de urgenţă;

          În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ,

 

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul,

 

ORDIN:

 

Art. 1 Se aprobă organizarea  activităţilor  dedicate  „Zilei  Armatei României”, care se vor desfăşura în perioada 19 octombrie – 25 octombrie 2019, în municipiul Buzău.

Art. 2  Se aprobă Programul activităţilor care vor avea loc cu această ocazie, în municipiul Buzău, conform anexei  care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3  Comandantul Garnizoanei Buzău va dispune măsurile ce se impun pentru organizarea activităților și ceremoniilor militare prilejuite de această sărbătoare naţională.

Art. 4  Serviciul  afaceri  europene, dezvoltare  economică,  strategii  guvernamentale, servicii publice deconcentrate, situaţii de urgenţă vor duce la îndeplinire prezentul ordin, prin înregistrare şi comunicare.

 

 

P R E F E C T,

                                                Carmen-Adriana Ichim

 

 

                                                                  SUBPREFECT,

                                  Leonard Dimian                                       

 

Buzău, 04.10.2019

Nr. 635