Ziua națională a României

ORDIN

privind organizarea festivităţilor dedicate ”Zilei Naţionale a României”

 

          Având în vedere:

 • prevederile art. 12, alin. (2)  din Constituţia României, republicată;
 • prevederile Legii nr. 10/1990 privind proclamarea Zilei Naţionale a României;
 • prevederile Legii nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale;
 • referatul nr.15529/16.11.2022, întocmit în cadrul Compartimentului informare, relații publice, secretariat și arhivare;

      În temeiul art. 275 alin. (1) din  O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare

                            Prefectul Judeţului Buzău emite următorul,

ORDIN:

     Art. 1 Se aprobă organizarea  festivităţilor dedicate „Zilei  Naţionale a României”, care se vor desfăşura în data de 1 decembrie 2022 în Municipiul Buzău, Calea Eroilor, începând cu ora 11.00.

     Art. 2 Se aprobă Programul desfășurării festivităților din data de 1 decembrie 2022 dedicate sărbătoririi „Zilei Naționale a României”, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

     Art. 3 Comandantul Garnizoanei Buzău va dispune măsurile ce se impun pentru organizarea ceremoniei militare prilejuită de această sărbătoare naţională, care va include defilare cu personal și tehnică.

     Art. 4 Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivare va duce la îndeplinire prezentul ordin, prin înregistrare şi comunicare.

      P R E F E C T,

 

                                               Daniel – Marian ȚICLEA

                                                                             

                                                                             

 Avizat pentru legalitate                                                              Contrasemnează

   p.Șef serviciu juridic,                                                                Secretar General,

       c.jr.Ion Cioată                                                        Raluca-Ecaterina Alexandru

                                                                              

Buzău, 17.11.2022                                                              ­­­­­­­

Nr. 710

Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivare

                                                                               Anexa la O.P. nr.710/17.11.2022

                                                                                                          APROB,

                                                                                                    P  R E F E C T,

 

                                                                                             Daniel – Marian ȚICLEA

                   DE ACORD,

COMANDANTUL GARNIZOANEI BUZĂU,

             General  – maior

 

             Ciprian MARIN

PROGRAMUL

desfăşurării  festivităților din data de 1 decembrie 2022 dedicate sărbătoririi

”Zilei Naţionale a României”

 

 1. LOCUL ŞI ORA DESFĂŞURĂRII:
 • Calea Eroilor, Municipiul Buzău– ora 11.00.

 

 1. PARTICIPANŢI:
  • Parlamentul României;
  • Primăria Municipiului Buzău;
  • Consiliul Judeţean Buzău;
  • Instituţia Prefectului – Judeţul Buzău;
  • Garnizoana Buzău;
  • Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei;
  • Asociația Națională a Veteranilor de Război – filiala Buzău;
  • Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere – filiala Buzău;
  • Asociaţia Naţională Cultul Eroilor ”REGINA MARIA” – filiala Buzău;
  • Asociația Română pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii ;
  • Clubul Paraşutiştilor “Şoimii” Buzău;
  • Asociaţia Cercetaşilor Militari în Rezervă şi Retragere Buzău;
  • Asociația Militarilor Veterani și Veterani cu Dezabilități – filiala Buzău;
  • Fundația Mareșal Alexandru Averescu;
  • Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău;
  • Direcția Județeană de Informații Buzău;
  • Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Buzău;
  • Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Buzău;
  • Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău;
  • Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen Buzău;
  • Cadre militare din garnizoană;
  • Mass-media locală și corespondenții mass-mediei centrale.
 1. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR:
ORA A C T I V I T A T E A DURATA
11.00

 

 

 

 

 

11.01

– Semnalul ATENȚIUNE dat de trompetist; intonarea marșului de întâmpinare de către Muzica militară;

– Întâmpinarea persoanelor oficiale, prezentarea onorului prefectului județului Buzău și comandantului garnizoanei Buzău; salutarea Drapelului de Luptă de către persoanele oficiale;

– Ocuparea locului în dispozitiv.

1 min.
11.01

11.04

–  Intonarea  „IMNULUI NAȚIONAL AL ROMÂNIEI”. 3 min.
11.04

11.14

–  Oficierea serviciului religios. 10 min.
11.14

 

 

 

11.30

– Alocuțiuni:

– Ministrul Culturii;

– Primarul Municipiului Buzău;

– Președintele Consiliului Județean Buzău;

– Prefectul Județului Buzău;

– Comandantul Garnizoanei Buzău;

 

 

 

16 min.

11.30

11.33

– Intonarea de către Muzica Militară a Imnului Diviziei 2 Infanterie. 3 min
11.33

12.00

DEFILARE CU PERSONAL ȘI TEHNICĂ. 27 min
12.00

12.30

– Încheirea ceremoniei militare și deplasarea efectivelor gărzii de onoare la unitățile de care aparțin. 30 min
 1. COMPUNEREA GĂRZII DE ONOARE:
 • Comandantul Gărzii de Onoare;
 • Drapelul de luptă cu garda drapelului;
 • Plutoane de militari;
 • Muzica Militară.
 • Tehnică Militară.
 1. ÎNDRUMAREA ŞI RESTRICŢIONAREA CIRCULAŢIEI AUTO :
 • în data de 30.11.2022 între orele 08.30-12.00 pe Calea Eroilor: Poliția Municipiului Buzău și Poliția Locală Buzău – pentru desfășurarea antrenamentului general;
 • în data de 01.12.2022, între orele 09.30-13.00 pe Calea Eroilor: Poliția Municipiului Buzău și Poliția Locală Buzău;
 • în data de 29.11.2022, între orele 08.00-11.00, resticționarea circulației pe Calea Eroilor pentru instalarea tribunei oficiale: Poliția Locală Buzău.

 

 1. ASIGURAREA ORDINII PUBLICE ÎN ZONĂ :
 • în data de 30.11.2022 între orele 08.30 – 12.30 pe Calea Eroilor: Inspectoratul Județean de Jandarmi și Poliția Locală Buzău – pentru desfășurarea antrenamentului general;
 • în data de 01.12.2022, între orele 09.30 – 13.30, pentru desfășurarea ceremoniei pe Calea Eroilor – Inspectoratul Județean de Jandarmi și Poliția Locală Buzău

Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău va asigura garduri de protecție în zona tribunei și a locului de dispunere a Muzicii militare.

 

 1. SONORIZAREA:

-se va asigura de către Cercul Militar Buzău împreună cu Primăria Municipiului Buzău prin URBIS SERV.

 

 1. SERVICIUL RELIGIOS

      – asigurat de Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei împreună cu preoții militari din garnizoana Buzău.

 

 1. INVITAREA MASS-MEDIEI LOCALE LA FESTIVITATE:

-prin grija autorităţilor locale.

 

10. ALTE PRECIZĂRI:

 • Primăria Municipiului Buzău va asigura curățenia la locul de desfășurare a ceremoniei și a defilării militare;
 • Inspectoratul pentru Situații de Urgență Buzău va asigura două autospeciale SMURD cu echipaje medicale pentru asigurarea de specialitate a activităților în data de 01.12.2022, ora 09.30 pe Calea Eroilor.