Ziua veteranilor

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA  PREFECTULUI – JUDEŢUL BUZÃU

 

ORDIN

privind organizarea manifestărilor dedicate

ZILEI VETERANILOR DIN TEATRELE DE OPERAȚII

 

          Având în vedere:

   –    prevederile  art. 6 din Legea nr.168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat;

–     prevederile Legii nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale;

–    referatul nr.14863/03.11.2022, întocmit în cadrul Compartimentului informare, relații     publice, secretariat și arhivare;

 

            În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul Administrativ

cu modificările și completările ulterioare

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul,

 

ORDIN :

Art. 1 Se aprobă organizarea manifestărilor dedicate „ZILEI VETERANILOR DIN TEATRELE DE OPERAȚII” la Cimitirul Eroilor Buzău, și „Monumentul Eroilor căzuți în Teatrele de Operații” din comuna Smeeni, care se vor desfăşura în data de 11 noiembrie 2022.

Art. 2 Se aprobă Programul festivităţilor care vor avea loc cu această ocazie, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

     Art. 3 Comandantul Garnizoanei Buzău va dispune măsurile necesare pentru organizarea ceremoniilor militare prilejuite de această sărbătoare.

Art. 4 Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivare va duce la îndeplinire prezentul ordin, prin înregistrare şi comunicare.

PROGRAMUL

desfăşurării  festivităţilor organizate cu prilejul

 ZILEI VETERANILOR DIN TEATRELE DE OPERAȚII

în județul Buzău – 11.11.2022

 

 1. LOCUL ŞI ORA DESFĂŞURĂRII:
 • „Mormintele Eroilor căzuți în Teatrele de Operații– Cimitirul Eroilor Buzău, ora 09.30;
 • „Monumentul Eroilor căzuți în Teatrele de Operații” – comuna Smeeni, ora 11.00.

 

 1. PARTICIPANŢI :
  • Primăria municipiului Buzău;
  • Primăria comunei Smeeni;
  •    Consiliul Judeţean Buzău;
  • Instituţia Prefectului – Judeţul Buzău;
  • Garnizoana Buzău;
  • Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități;
  • Familiile și rudele eroilor veterani buzoieni căzuți în Teatrele de Operații;
  • Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău;
  • Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen Buzău;
  • Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Buzău;
  • Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău;
  • Mass-media locale şi corespondenţii mass-mediei centrale.
 1. DESFĂŞURAREA CEREMONIILOR:
ORA ACTIVITATEA

– LOCUL –

DURATA OBS.
1. CEREMONIE DE COMEMORARE A EROILOR VETERANI BUZOIENI

– CIMITIRUL EROILOR BUZĂU –

09.20

09.30

 

-Ocuparea locului în dispozitiv a oficialităților și participanților.

 

10 min.
09.30

09.33

-Intonarea „IMNULUI NAȚIONAL AL ROMÂNIEI”. 3  min.
09.33

09.40

– Oficierea serviciului religios 7  min.
09.40

09.42

Intonarea de către Muzica Militară a Imnului Eroilor și depunerea unui colan de flori la fiecare mormânt de erou; 2  min.
09.42

09.43

– Intonarea semnalului de trompet ”STINGEREA” 1 min.
09.43

10.20

Încheierea ceremoniei la Cimitirul eroilor; îmbarcarea și deplasarea oficialităților, invitaților, participanților la Monumentul Eroilor căzuți în Teatrele de Operații de la Smeeni     37 min.
2. CEREMONIE DE OMAGIERE A EROILOR VETERANI BUZOIENI

MONUMENTUL EROILOR CĂZUȚI ÎN TEATRELE DE OPERAȚII – COMUNA SMEENI

10.20

 

10.57

– Deplasarea coloanei de autovehicule militare pe itinerarul: Buzău – „Monumentul Eroilor căzuți în Teatrele de Operații” din comuna Smeeni. 37 min.
10.57

10.59

Întâmpinarea și prezentarea onorului.

– Salutarea Drapelulului de luptă de către persoanele oficiale.

– Ocuparea locului în dispozitiv.

2 min.
10.59

11.00

  Intonarea „IMNULUI NAȚIONAL AL ROMÂNIEI”. 1 min.
11.00

11.01

 Moment de reculegere. 1 min.
11.01

11.13

 – Oficierea serviciului religios. 12 min.
11.13

11.20

Alocuţiuni:

– Comandantul Garnizoanei Buzău – gl. bg. Iulian DANILIUC;

– Militar rănit în TO – plt. Bogdan DRAGOMIR.

7 min.
11.20

11.26

– Intonarea de către Muzica militară a IMNULUI EROILOR și depunerea de coroane de flori. 6 min.
11.26

11.36

– Spectacol literar-muzical. 10 min.
11.36

11.40

– Defilarea gărzii de onoare. 4 min.
11.40

12.00

Încheierea ceremoniei militare şi religioase şi deplasarea efectivelor gărzii de onoare la unităţile militare de care aparţin. 20 min.
   1. COMPUNEREA GĂRZII DE ONOARE
   • Comandantul Gărzii de Onoare;
   • Drapelul de luptă cu garda drapelului;
   • Pluton de militari;
   • Cadre militare pentru depuneri de coroane.

 

   1. ÎNDRUMAREA ŞI RESTRICŢIONAREA CIRCULAŢIEI AUTO:

–  în data de 11.11.2022 între orele 09.00 – 10.00 – îndrumarea și restricționarea circulației în zona Cimitirul Eroilor Buzău: Poliţia Municipiului Buzău și Poliţia Locală Buzău;

 

– în data de 11.11.2022 între orele 09.45 – 11.00 – asigurarea deplasării coloanei militare pe traseul Buzău – „Monumentul Eroilor căzuți în Teatrele de Operații” din localitatea Smeeni şi retur între orele 11.30 – 12.30: Poliţia Judeţului Buzău;

– în data de 11.11.2022 între orele 10.45 – 12.00 – interzicerea staţionării, opririi şi parcării în zona „Monumentului Eroilor căzuți în Teatrele de Operații” din localitatea Smeeni: Poliţia Județului Buzău;

–  în data de 11.11.2022 între orele 10.45 – 12.00 – îndrumarea și restricționarea circulației în zona „Monumentului Eroilor căzuți în Teatrele de Operații” din localitatea Smeeni: Poliţia Judeţului Buzău.

În data de 09.11.2022, la ora 11.00, câte un reprezentant al instituțiilor menționate să fie prezent pentru precizări suplimentare la executarea recunoașterilor în zona Monumentului Eroilor căzuți în Teatrele de Operații din localitatea Smeeni.

 

   1. ASIGURAREA ORDINII PUBLICE:

–  în data de 11.11.2022 între orele 09.00 – 10.00 – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău și Poliţia Locală Buzău vor asigura ordinea şi paza în zona Cimitirului Eroilor Buzău.

– în data de 11.11.2022 între orele 10.20- 12.00 – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău va asigura ordinea şi paza în zona „Monumentului Eroilor căzuți în Teatrele de Operații” din localitatea Smeeni.

În data de 09.11.2022, la ora 11.00, câte un reprezentant al instituțiilor menționate să fie prezent pentru precizări suplimentare la executarea recunoașterilor în zona Monumentului Eroilor căzuți în Teatrele de Operații din localitatea Smeeni.

 

   1. SONORIZAREA :

–  se va asigura de către Biserica Tuturor Sfinților – Eroi și Cercul Militar Buzău.

 

   1. SERVICIUL RELIGIOS

–  se va asigura de către preoţii militari ai Garnizoanei Buzău împreună cu preoţii de parohii.

 

   1. INVITAREA MASS-MEDIEI LOCALE LA FESTIVITATE:

–  prin grija autorităţilor locale.

 

 1. ALTE DETALII:
 • PRIMĂRIA BUZĂU va asigura:
  • Curățenia și arborarea însemnelor de stat la Cimitirul Eroilor Buzău;

 

 • PRIMĂRIA SMEENI va asigura:
  • Curățenia și arborarea însemnelor de stat la locul de desfășurare a ceremoniei;
  • Instalarea scenei pentru participanți și pavoazarea acesteia în locația stabilită;
  • Suporții pentru depunerea coroanelor la Monumentul Eroilor căzuți în Teatrele de Operații din localitatea Smeeni.

 

 • INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ BUZĂU va asigura o autospecială SMURD cu echipaj medical, pentru asigurarea de specialitate a activităților – în data de 11.11.2022 între orele 09.00 – 12.00.

 

 • Pe lentele coroanei se vor înscrie următoarele:

– (lenta dreaptă): denumirea instituţiei;

– (lenta stângă) următorul text: „RECUNOŞTINŢĂ ETERNĂ EROILOR NEAMULUI”.