Ziua Victoriei Revoluţiei Române şi a Libertăţii

ORDIN

Privind organizarea festivităţilor dedicate 

”Zilei Victoriei Revoluţiei Române şi a Libertăţii”

 

            Având în vedere:

 • prevederile Legii nr. 258/2002 privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua Victoriei Revoluţiei Române şi a Libertăţii, modificată prin Legea nr.273/2011;
 • prevederile Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale;
 • adresele Asociaţiei Luptătorilor din Decembrie 1989 “Club 22 Buzău”- f.n./12.12.2022, înregistrată la Instituţia Prefectului – Judeţul Buzău la nr.16940/12.12.2022 și 11/16.12.2022, înregistrată la Instituţia Prefectului – Judeţul Buzău la nr.17474/19.12.2022;
 • referatul nr.17478/19.12.2022, întocmit în cadrul Compartimentului informare, relații publice, secretariat și arhivare;

În temeiul art. 275 alin. (1) din  O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul,

ORDIN:

Art. 1  Se aprobă organizarea  festivităţii  dedicate  „Zilei  Victoriei Revoluţiei Române şi a Libertăţii”, care se va desfăşura  în data de 22 decembrie 2022 la Domul Central din Cimitirul Eroilor, începând cu ora 09.30.

Art. 2  Se aprobă Programul festivităţilor care vor avea loc cu această ocazie, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

     Art. 3 Comandantul Garnizoanei Buzău va dispune măsurile ce se impun pentru organizarea ceremoniei militare şi religioase pentru marcarea acestui eveniment.

Art. 4 Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivare va duce la îndeplinire prezentul ordin, prin înregistrare şi comunicare.

 

PROGRAMUL

Privind organizarea festivităţilor dedicate

”Zilei Victoriei Revoluţiei Române şi a Libertăţii”

 

 

 1. LOCUL ŞI ORA DESFĂŞURĂRII:
 • „Domul Central” din Cimitirul Eroilor, municipiul Buzău – ora 09.30;

 

 1. PARTICIPANŢI:
  • Parlamentul României;
  • Primăria Municipiului Buzău;
  • Consiliul Judeţean Buzău;
  • Instituţia Prefectului – Judeţul Buzău;
  • Garnizoana Buzău;
  • Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei;
  • Asociația Luptătorilor din Decembrie 1989 – Club 22;
  • Asociația Răniților și Urmașilor;
  • Blocul Național al Revoluționarilor;
  • Asociația Orfanii Eoilor Martiri ai Revoluției Române din Decembrie 1989 – filiala Buzău;
  • Asociația Revoluționarilor Anticomuniști din Decembrie 1989;
  • Asociaţia Naţională Cultul Eroilor “REGINA MARIA” – filiala Buzău;
  • N.V.R. – filiala Buzău;
  • N.C.M.R.R. – filiala Buzău;
  • R.P.I.A. – filiala Buzău;
  • Clubul Paraşutiştilor „ŞOIMII” Buzău;
  • C.M.R.R. Buzău;
  • O.R.R. – filiala Buzău;
  • Fundația Mareșal Alexandru Averescu;
  • Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău;
  • Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen Buzău;
  • Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Buzău;
  • Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău;
  • Directia Judeţeană de Telecomunicaţii Speciale Buzău;
  • C.M.R.R. – S.R.I. – filiala Buzău;
  • C.M.R.R. – M.A.I. – filiala Buzău;
  • Muzeul Județean Buzău;
  • Cadre militare din U.M. din garnizoană;
  • Mass-media locale şi corespondenţii mass-media centrale.
 1. DESFĂŞURAREA CEREMONIEI MILITARE ŞI RELIGIOASE:
ORA ACTIVITATEA DURATA Obs
 

09.30

09.31

– Semnalul dat de trompetist;

– Intonarea marșului de întâmpinare de către muzica militară; întâmpinarea și prezentarea onorului persoanelor oficiale;

1 min.
09.31

09.32

– Salutarea Drapelului de luptă; 1 min.
09.32

09.33

–  Ocuparea locului în dispozitiv 1 min.
09.33

09.35

– Intonarea „IMNULUI NAȚIONAL” al României. 2 min.
09.35

09.45

–  Oficierea serviciului religios. 10 min.
09.45

09.50

Alocuţiuni:

– reprezentant al Asociației Luptătorilor din Decembrie 1989 – Club 22 Buzău;

5 min.
09.50

10.00

– Depunerea de  coroane şi jerbe de flori; 10 min.
10.00

10.30

– Încheierea ceremoniei militare și deplasarea efectivelor gărzii de onoare în localitatea Costești, sat Spătaru. 30 min.

 

 1. COMPUNEREA GĂRZII DE ONOARE:

 

 • Comandantul Gărzii de Onoare;
 • Drapelul de luptă cu garda drapelului;
 • Plutoane de militari;
 • Muzica Militară;
 • Gardă la monument;
 • Cadre militare pentru depuneri de coroane.

 

 1. SONORIZAREA:

– se va asigura de către Cercul Militar Buzău împreună cu Urbis Serv Buzău.

 

 1. SERVICIUL RELIGIOS

– va fi asigurat de preoţii militari ai garnizoanei  împreună cu preoţii de parohii.

 

 1. INVITAREA MASS-MEDIEI LOCALE LA FESTIVITATE:

– prin grija autorităţilor locale.

 

8. ÎNDRUMAREA ŞI RESTRICŢIONAREA CIRCULAŢIEI AUTO:

în data de 21.12.2022, pentru antrenament, între orele 09.00 – 10.00 – în zona Cimitirului Eroilor: Poliţia Municipiului Buzău şi Poliţia Locală Buzău;

– în data de 22.12.2022  între orele 09.00-10.30, pentru desfășurarea ceremoniei – în zona Cimitirului Eroilor: Poliţia Municipiului Buzău şi Poliţia Locală Buzău;

– în data de 22.12.2022 între orele 09.00 – 10.30, interzicerea opririi, staționării, parcării și restricţionarea circulaţiei în zona Cimitirului Eroilor: Poliţia Municipiului Buzău şi Poliţia Locală Buzău.

În data de 21.12.2022, la ora 09.30, câte un reprezentant al instituțiilor menționate să fie prezent pentru precizări suplimentare la antrenamentul general cu garda de onoare din Cimitirul Eroilor.

 

9. ASIGURAREA ORDINII PUBLICE:

în data de 21.12.2022, pentru antrenament, între orele 09.00 – 10.00 – în zona Cimitirului Eroilor: Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău şi Poliţia Locală Buzău vor asigura paza și ordinea;

– în data de 22.12.2022  între orele 09.00-10.30, pentru desfășurarea ceremoniei – în zona Cimitirului Eroilor: Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău şi Poliţia Locală Buzău vor asigura paza și ordinea;

În data de 21.12.2022, la ora 09.30, câte un reprezentant al instituțiilor menționate să fie prezent pentru precizări suplimentare la antrenamentul general cu garda de onoare din Cimitirul Eroilor.

 

10. ALTE DETALII:

– Antrenamentul general va avea loc în data de 21.12.2022, ora 09.30, la Cimitirul Eroilor din municipiul  Buzău.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Buzău va asigura:

 • o autospecială SMURD cu echipaj medical, pentru asigurarea de specialitate a activității – în data de 22.12.2022, ora 09.00 – în Cimitirul Eroilor.

 Primăria Municipiului Buzău va asigura:

– curățenia și arborarea însemnelor de stat la Cimitirul Eroilor Buzău.

– Pe lentele coroanei se va înscrie denumirea instituţiei şi următorul text:

 • „RECUNOŞTINŢĂ ETERNĂ EROILOR NEAMULUI” – lenta din stânga;
 • Denumirea instituției – lenta din dreapta.

 

       P R E F E C T,

           Daniel – Marian ȚICLEA

 

Buzău,19.12.2022

Nr.772

 

 

ORDIN

Privind organizarea festivităţilor dedicate 

”Zilei Victoriei Revoluţiei Române şi a Libertăţii”

         Având în vedere:

 • prevederile Legii nr. 258/2002 privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua Victoriei Revoluţiei Române şi a Libertăţii, modificată prin Legea nr.273/2011;
 • prevederile Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale;
 • adresa Fundaţiei “General Ştefan Guşă” nr. (E) 191/07.12.2022, înregistrată la Instituţia Prefectului – Judeţul Buzău la nr. 16594/07.12.2022;
 • adresa Asociaţiei Luptătorilor din Decembrie 1989 “Club 22 Buzău” f.n., înregistrată la Instituţia Prefectului – Judeţul Buzău la nr.16940/12.12.2022;
 • referatul nr.17215/14.12.2022, întocmit în cadrul Compartimentului informare, relații publice, secretariat și arhivare;

 

         În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul,

ORDIN:

Art. 1  Se aprobă organizarea  festivităţii  dedicate  „Zilei  Victoriei Revoluţiei Române şi a Libertăţii”, care se va desfăşura  în data de 22 decembrie 2022 la “Bustul Generalului Ştefan Guşă” din localitatea Spătaru, începând cu ora 11.00.

Art. 2  Se aprobă Programul festivităţilor care vor avea loc cu această ocazie, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

     Art. 3 Comandantul Garnizoanei Buzău va dispune măsurile ce se impun pentru organizarea ceremoniei militare şi religioase pentru marcarea acestui eveniment.

Art. 4 Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivare va duce la îndeplinire prezentul ordin, prin înregistrare şi comunicare.

 

PROGRAMUL

DESFĂŞURĂRII FESTIVITĂŢILOR DEDICATE

 „ZILEI VICTORIEI REVOLUŢIEI ROMÂNE ŞI A LIBERTĂŢII”

 

1.     LOCUL SI ORA  DESFĂŞURĂRII:

 • Bustul generalului ŞTEFAN GUŞĂ din localitatea Spătaru, 22.12.2022, ora 11.00.

2.     PARTICIPANŢI :

–    Parlamentul României;

 • Primăria Municipiului Buzău;
 • Primăria Comunei Costești;
 • Consiliul Judeţean Buzău;
 • Instituţia Prefectului – Judeţul Buzău;
 • Garnizoana Buzău;
 • Asociaţia Luptătorilor din Decembrie 1989 „Club 22 Buzău”;
 • Asociaţia Răniţilor şi Urmaşilor Buzău;
 • Blocul Naţional al Revoluţionarilor Buzău;
 • Asociaţia „Orfanii Eroilor Martiri ai Revoluţiei Române din Decembrie 1989” Buzău;
 • Asociaţia Revoluţionarilor Anticomunişti din Decembrie 1989 – Filiala Buzău;
 • Fundația „General Ștefan Gușă”;
 • Familia generalului Ștefan Gușă;
 • N.V.R – filiala Buzău;
 • N.C.M.R.R – filiala Buzău;
 • Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” – filiala Buzău;
 • Asociația Ofițerilor în Rezervă din România;
 • Fundația „Mareșal Alexandru Averescu”;
 • Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău;
 • Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen Buzău ;
 • Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Buzău;
 • Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău;
 • Direcţia Judeteană de Informaţii Buzău;
 • Direcția Judeţeană de Telecomunicaţii Speciale Buzău;
 • Mass-media locale şi corespondenţii mass-mediei centrale.

1.     DESFĂŞURAREA CEREMONIEI:

          A  C  T  I  V  I  T  Ă  Ţ  I:

 

 

Obs.
Ora Activitatea Timp
11.00

 

11.01

-Intonarea Marșului de Intâmpinare de către Muzica Militară;

– Deplasarea Prefectului Județului Buzău și a reprezentantului Garnizoanei Buzău în fața Drapelului de Luptă și salutul acestuia;

– Ocuparea locului în dispozitiv.

1 min
11.01

11.03

– Intonarea „IMNULUI NAȚIONAL AL ROMÂNIEI” de către Muzica Militară.

2 min

11.03

11.16

– Oficierea serviciului religios.

13 min

11.16

11.30

– Ceremonialul militar de depunere de coroane şi jerbe de flori. 14 min
11.30

 

– Încheierea ceremonialului militar de depuneri de coroane şi jerbe de flori.
 1. COMPUNEREA GĂRZII DE ONOARE
 • Gardă la monument;
 • Pluton de militari;
 • Cadre militare pentru depuneri de coroane;
 • Muzica militară.

 

 1. SONORIZAREA:

– Cercul Militar Buzău.

 

 1. ÎNDRUMAREA ŞI RESTRICŢIONAREA CIRCULAŢIEI AUTO:

             – în data de 22.12.2022, între orele 10.30 – 11.45 – zona bisericii din satul Spătaru: Poliţia Județului Buzău şi Poliţia militară;

– în data de 21.12.2022 la ora 11.00 câte un reprezentant al instituțiilor menționate să fie prezent pentru precizări suplimentare la antrenamentul efectuat în zona bisericii din satul Spătaru.

 

 1. ASIGURAREA ORDINII PUBLICE:

                 – în data de 22.12.2022, între orele 10.30 – 11.45 – zona bisericii din satul Spătaru: Inspectoratul Județean de Jandarmi Buzău şi Poliţia militară;

– în data de 21.12.2022 la ora 11.00 câte un reprezentant al instituțiilor menționate să fie prezent pentru precizări suplimentare la antrenamentul efectuat în zona bisericii din satul Spătaru.

 

 

 1. SERVICIUL RELIGIOS

– asigurat de  preotul militar din garnizoană, împreună cu preoţii de parohii.

 

 1. INVITAREA MASS-MEDIEI LOCALE LA FESTIVITATE:
 • prin grija autorităţilor locale.

­

 1. ALTE DETALII:
 • Inspectoratul pentru Situații de Urgență Buzău va asigura o autospecială SMURD cu echipaj medical, pentru asigurarea de specialitate a activității, în ziua de 12.2022, între orele 10.45 – 11.45 în zona bisericii din satul Spătaru, com. Costești;
 • Primăria comunei Costești va asigura curățenia în incinta bisericii din satul Spătaru și la bustul generalului Ștefan Gușă.

 

Pe lenta coroanei se va înscrie:

 –  „RECUNOŞTINŢĂ ETERNĂ EROILOR NEAMULUI”;

 – „DENUMIREA INSTITUȚIEI”.

 

  P R E F E C T,

           Daniel – Marian ȚICLEA

 

Buzău,19.12.2022

Nr.771