ORDIN

Privind convocarea în şedinţă ordinară
 a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău
            
Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificată și completată prin H.G. nr. 66 / 01.03.2021;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

referatul Serviciului Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate și Situaţii de Urgenţă, înregistrat sub nr. 4273/23.03.2023.

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

 

O R D I N:

 

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 29.03.2023, ora 11:00.  Lucrările şedinţei vor avea loc în Sala “Dimitrie Filipescu” a Consiliului Judeţean Buzău.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

 

  1. Analiza acțiunilor de asigurare și restabilire a ordinii publice desfășurate în anul 2022 de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău.

Prezintă: Cueru Virgil – Inspector şef, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău – disponibil aici

 

  1. Participarea în sistem integrat, a structurilor M.A.I. din județul Buzău pentru asigurarea ordinii publice și creșterea gradului de siguranță a cetățeanului în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale.

Prezintă: – Pascu Mihail-Loren – p.Inspector şef, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă “Neron Lupaşcu” Buzău – disponibil aici

– Cueru Virgil – Inspector şef, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău – disponibil aici

– Pantazi Laurenţiu – Inspector şef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău – disponibil aici

 

  1. Acțiuni de supraveghere și control a modului de producere, depozitare, transport și comercializare a produselor specifice Sărbătorilor Pascale.

Prezintă: – Dragnea Adonis Laurenţiu – Director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău – disponibil aici

– Ungureanu Cristina – Director executiv, Direcţia de Sănătate Publică Buzău – disponibil aici

– Dinulescu Nicușor  – Comisar şef adjunct, Comisariatul Județean pentru Protecţia Consumatorilor Buzău – disponibil aici

 

  1. Informare cu privire la activitatea de certificare finală a calității semințelor și a materialului săditor în vederea comercializării .

Prezintă: Feraru Constantin – Inspector şef, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Buzău – disponibil aici

 

  1. Diverse.

 

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr. 368/16.06.2022, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

 

P R E F E C T

Daniel-Marian ȚICLEA

 

Contrasemnează,

                                                                                                          Secretar General,

                                                                              Raluca – Ecaterina Alexandru

 

 

                                                                                                                                                       Avizat pentru legalitate,

Șef Serviciu,

                                                               Carmen Constantin

 

 

Buzău 23.03.2023

Nr. 178