ORDIN

privind convocarea în şedinţă ordinară a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău
Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificată și completată prin H.G. nr. 66 / 01.03.2021;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

referatul Serviciului Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate și Situaţii de Urgenţă, înregistrat sub nr. 16169/17.11.2023.

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

 

O R D I N:

 

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 23.11.2023, ora 11:00.  Lucrările şedinţei vor avea loc în Sala “Dimitrie Filipescu” a Consiliului Judeţean Buzău.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

 

  1. Starea de conservare a monumentelor istorice din județul Buzău.

Prezintă: Căţoi Constantin – Director executiv, Direcţia pentru Cultură a Judeţului Buzău

– disponibilă aici

 

  1. Informare privind rezultatul controalelor efectuate de Serviciul Judeţean Buzău al Arhivelor Naţionale la creatorii și deținătorii de documente.

Prezintă: Pororo Anca – Şef serviciu, Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Buzău – disponibilă aici

 

  1. Informare privind monitorizarea reziduurilor de pesticide în fructe, legume și cereale (din producția internă), în concordanță cu Regulamentul C.E. 396/2005 pentru anul 2023. Măsuri ce se aplică în cazul depășirii limitelor maxime admise de pesticide.

Prezintă: Coman Nicolae – Şef birou, Oficiul Fitosanitar Buzău – disponibilă aici

 

  1. Informare privind evoluția pieței muncii în județul Buzău – stadiul realizării proiectelor cu finanțare europeană implementate de către AJOFM Buzău în anul 2023.

Prezintă: Tociu Ionel – Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzău – disponibilă aici

 

  1. Raport privind rezultatul controalelor pe linia prevenirii și gestionării situațiilor de urgență la nivelul unităților de învățământ din județul Buzău.

Prezintă: Divoiu Gabriel Iulian – Inspector şef, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă “Neron Lupaşcu” Buzău – disponibil aici

 

  1. Raport privind preocuparea Secției Drumuri Naționale Buzău în vederea asigurării utilajelor, a stocurilor de material antiderapant și a combustibilului necesar deszăpezirii și asigurării circulației pe drumurile naționale din județul Buzău pentru iarna 2023 – 2024.

Prezintă: Velicu Leon – Şef secţie, Secţia Drumuri Naţionale Buzău – disponibil aici

 

  1. Diverse.

 

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr. 277/17.05.2023, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

 

 

 

P R E F E C T,

Daniel Marian ȚICLEA

 

Contrasemnează,

p.Secretar General,

Șef  Serviciu,

Valentina Florea

 

 

Avizat pentru legalitate,

p.Șef  Serviciu,

Consilier juridic,

Moroianu Nicoleta Adriana

 

 

Buzău 17.11.2023

Nr. 715